1994 – OTWÓRZCIE WASZE SERCA NA NADZIEJĘ

Mediolan, 1.01.1994, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

510 Otwórzcie wasze serca na nadzieję

a Najmilsi synowie, rozpoczynacie ten nowy rok liturgiczną uroczystością Mojego Boskiego Macierzyństwa. Jestem prawdziwą Matką Boga. Od całej wieczności Ojciec Niebieski wybrał Mnie do tej niewysłowionej misji.

«Nie chciałeś ofiar ani całopaleń, o mój Boże, ale ukształtowałeś mi ciało».

b W Swoim odwiecznym planie mądrości Ojciec przygotował także ciało Matki, aby dać ciało Synowi. To w ten sposób wyszłam z odwiecznej Myśli Boga. Słowo odwiecznie kontemplowało Mnie oraz chwilę, kiedy – za Moją macierzyńską zgodą – miało zstąpić w Moje dziewicze łono stając się także człowiekiem. Bóg stał się Moim Synem.

c Duch Święty od całej wieczności kontemplował Boski cud Swej miłości, który w sposób cudowny uczynił płodnym Moje dziewicze łono, czyniąc Mnie Matką bez jakiejkolwiek interwencji człowieka. W ten sposób Duch Święty stawał się Moim Boskim Oblubieńcem.

d Kontemplujcie Mnie dziś w świetle Mojego Boskiego macierzyństwa, Moi najmilsi synowie, i otwórzcie wasze serca na nadzieję.

e Otwórzcie wasze serca na nadzieję, ponieważ te lata są czasem przygotowania największego tryumfu Boga, który nastąpi wraz z powrotem Jezusa Chrystusa w chwale. Moje Boże macierzyństwo spełnia się dzisiaj poprzez przygotowanie drogi dla Jego chwalebnego powrotu. Jak byłam Matką pokorną i ubogą Jego pierwszego przyjścia, tak jestem Matką chwalebną i potężną Jego drugiego przyjścia do was.

To jest Moje zadanie: otworzyć drzwi nowej epoki, która was czeka. Takie jest Moje zadanie: poprowadzić was ku nowym niebiosom i ku nowej ziemi. Matce Boga powierzono przede wszystkim zadanie zwyciężenia szatana i wszelkiej mocy Zła, aby Bóg mógł odnieść w tym świecie największy tryumf.

f Otwórzcie wasze serca na nadzieję, ponieważ Ja jestem także Matką całej ludzkości i jako Matka podążałam zawsze z miłością za Moimi dziećmi w ciągu całej ludzkiej historii. Szczególnie w tych ostatnich czasach czuję się Matką ludzkości, tak bardzo zagrożonej i opanowanej przez duchy zła. Szatan dziś tryumfuje. Doprowadził całą ludzkość do odrzucenia Boga i uczynił ją w ten sposób niewolnicą swego zgubnego panowania.

Jak bardzo musieliście cierpieć! Łzy i krew stały się waszym codziennym pożywieniem. Rozpoczynający się dziś rok również przyniesie wam ciężar ogromnego cierpienia.

Jako Matka ludzkości mam za zadanie wyrywać was z niewoli szatana. Powinniście zatem teraz pośrodku tej krwawej walki iść za Mną, aby wreszcie osiągnąć Moje największe zwycięstwo. Uczynię szatana bezsilnym i całkowicie zniszczę jego wielką moc zła. Wtedy ludzkość powróci do nowych miłosnych zaślubin ze swym Panem, który weźmie ją w ramiona i doprowadzi do ziemskiego raju pełnej i doskonałej wspólnoty życia z Nim.

g Otwórzcie wasze serca na nadzieję, bo Ja jestem prawdziwą Matką całego Kościoła. Przez wszystkie lata zawsze byłam przy Moim umiłowanym Dziecku - Kościele, z całą uwagą i czułością Mojej macierzyńskiej miłości. Jestem szczególnie blisko Kościoła w tych ostatnich czasach, w których musi on przeżyć krwawą godzinę swego oczyszczenia i wielkiego ucisku. Również wobec niego musi się wypełnić plan Ojca Niebieskiego. Jest on wezwany do tego, by wspiąć się na Kalwarię swej ofiary.

h Kościół - Moje umiłowane Dziecko będzie uderzany, raniony, zdradzany, obnażany i opuszczany. Zostanie on doprowadzony do drzewa krzyża i do niego przybity. Niegodziwiec wejdzie do jego wnętrza, aby doprowadzić do szczytu ohydę spustoszenia, przepowiedzianą przez Boże Pisma. Nie traćcie jednak odwagi, najmilsi synowie. Niech mocna będzie wasza wiara.

i Na początku tego nowego roku otwórzcie wasze serca na nadzieję, ponieważ odtąd będziecie widzieć, jak wypełniają się zapowiedziane wam wydarzenia. Zrozumcie, że ostatnie lata waszego wieku stanowią część Bożego i tajemniczego planu, który właśnie ma zostać ujawniony.

j Otwórzcie wasze serca na nadzieję, bo nadeszła chwila, w której wasza Niebieska Mama ukaże się w całej Swej mocy. Jestem jutrzenką poprzedzającą wielki dzień Pana. Jestem głosem, który staje się mocny w tych czasach, aby szerzyć we wszystkich częściach ziemi Moje prorocze orędzie: «Przygotujcie się wszyscy na przyjęcie Mego Syna Jezusa, który właśnie ma do was powrócić na obłokach niebieskich, we wspaniałości Swej Boskiej chwały.»

Saint'Omero (Teramo), 2.02.94, Święto Ofiarowania Pańskiego

511 Dar Mojej ufności

a Moi najmilsi synowie, pozwólcie się zanieść w Moich matczynych ramionach do Świątyni Pańskiej, abym was ofiarowała na doskonałą chwałę Trójcy Przenajświętszej.

W tym celu gromadzę was we wszystkich częściach świata i proszę o ofiarowanie się Memu Niepokalanemu Sercu. W tym celu prowadzę was każdego dnia po wyznaczonej wam przeze Mnie drodze i wychowuję od lat darem Mojego matczynego słowa.

b Ojciec musi być w was uwielbiony przez doskonałe wypełnienie Jego Boskiej woli. Syn chce odżyć w was, abyście się stali narzędziami Jego Boskiego miłosierdzia. Duch Święty pracuje w was mocą Swej Miłości, by uzdolnić was do przemieniania serc i dusz.

c Dzięki temu w ostatnich czasach stajecie się światłem dla człowieka kroczącego w ciemnościach; życiem – dla upadającego pod brzemieniem grzechu i śmierci; miłością – dla tego, kogo pochłania przemoc i nienawiść; pociechą – dla przybitego cierpieniem. Stajecie się balsamem na rany ubogich i chorych, siłą dla słabości małych i uciśnionych. W ten sposób będziecie mogli wszystkim przekazać dar Mojej ufności.

d Bądźcie darem Mojej ufności dla Kościoła, tak dziś cierpiącego i podzielonego, zdeptanego i uciśnionego, wstępującego na Kalwarię swojej bolesnej męki. Nigdy tak jak obecnie Kościół nie potrzebował całej czułości i miłosiernej słodyczy Swej Niebieskiej Mamy. Będę poprzez was spełniać Moje macierzyńskie zadanie wobec Kościoła. Miłujcie Kościół biciem Mojego Niepokalanego Serca. Ocierajcie jego pot, uzdrawiajcie jego rany. Przynoście ulgę jego boleści, dzielcie jego cierpienie, pomagajcie mu nieść ciężki Krzyż na Kalwarię jego ofiary.

e Przez modlitwę i synowską miłość bądźcie blisko Papieża i waszych Biskupów. Podtrzymujcie waszych braci Kapłanów i wychodźcie im naprzeciw, zwłaszcza najsłabszym, najbardziej wrażliwym, tym którzy upadają pod przygniatającym ciężarem wielkich trudności ostatnich czasów.

f Bądźcie delikatną, łagodną i miłosierną ręką waszej Niebieskiej Mamy, która pochyla się, by zalać balsamem rany grzeszników, oddalonych, ubogich, tych z marginesu, uciśnionych i opuszczonych. Czyniąc to sami stajecie się darem Mojej ufności dla Kościoła w tych waszych ostatnich czasach.

g Bądźcie darem Mojej ufności dla całej biednej ludzkości. Pomóżcie jej powrócić do Boga drogą modlitwy i pokuty. Droga nawrócenia jest jedyną, jaką powinna ona przemierzać, aby osiągnąć zbawienie i pokój.

h Wchodzicie teraz w czasy decydujące, na które przygotowywałam was od wielu lat. Iluż zostanie porwanych przez straszliwy huragan, który właśnie spadł na ludzkość. To jest czas wielkiej próby. To jest Mój czas, synowie poświęceni Memu Niepokalanemu Sercu.

i Chcę ukazać się poprzez was i dać wszystkim dar Mojej ufności, szczególnie wtedy gdy nadejdą dni wielkiego utrapienia i powszechnej rozpaczy. Proszę was, pozwólcie Mi zanieść was w Moich matczynych ramionach do Świątyni Chwały Pańskiej, abyście mogli się stać dla wszystkich światłem nadziei i rozszerzać wszędzie dar Mojej ufności w tych waszych ostatnich czasach.

Tegucigalpa (Honduras), 11.02.1994 Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes

512 Jestem pocieszona

a Dziś świętujecie rocznicę Mojego objawienia się w Lourdes Mojej małej i biednej córce Bernadecie.

Ty, synu, znajdujesz się tutaj, w tym narodzie Ameryki Centralnej, w którym wiele Moich dzieci szczególnie Mnie kocha i czci. Czy widziałeś, z jakim entuzjazmem zostało przyjęte orędzie Niebieskiej Mamy i jaką czułą i dziecięcą miłością Mnie darzą?

b W tych latach – w których Moje Serce jest głęboko zranione przez grzechy i niewierności, przez pychę i oschłość, przez uporczywe odrzucanie Moich macierzyńskich interwencji – pocieszają Mnie Moje najmniejsze dzieci.

c Pocieszają Mnie najbiedniejsi, którzy dają Mi odpowiedź bogactwem swej miłości, pokory i uległości. Z jak wielkim otwarciem serca i duszy słuchają Mojego słowa, przyjmują je i żyją nim! Zaprawdę, dla tych ubogich materialnie i duchowo przygotowywane jest Królestwo Boże. Przyjdzie ono wkrótce do was w całej swej Boskiej wspaniałości.

d Pocieszają Mnie ci najmniejsi, którzy żyją naprawdę jak dzieci, kształtowane przez Jezusa i chronione w niebieskim ogrodzie Jego Boskiej miłości. Z jakąż czułością niosę ich w Moich matczynych ramionach, aby przynieść im pociechę. Tylko im objawiam tajemnicę Mojego Niepokalanego Serca, światło Mojego zamysłu, plan bitwy i chwilę Mojego zwycięstwa.

e Pocieszają Mnie nowe serca, ukształtowane w świetlistej zagrodzie Mego Niepokalanego Serca. Formuję nowe serca wbrew nienawiści, która się rozlewa; egoizmowi, który pochłania; oschłości, która ochładza; zatwardziałości, która paraliżuje wiele serc i sprawia, iż stają się zimne i niewrażliwe, twarde i zamknięte na potrzeby pozbawionych pieniędzy i biednych. Formuję nowe serca, które będą umiały szerzyć wszędzie bicie Mojej matczynej i miłosiernej miłości. Serca te potrafią kochać Boga. Tylko ta miłość uwielbia Boga i stanowi jedyną pociechę dla waszej Niebieskiej Mamy.

f Pociesza Mnie ten mały naród w Hondurasie, jego serce ogromnie napełnione miłością do Mnie. Dziś byłeś w pałacu prezydenckim, aby dokonać wraz z Prezydentem Republiki poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Wezmę pod Moją szczególną opiekę ten Naród, ponieważ – uczyniwszy to, o co prosiłam was w Fatimie – pocieszył Mnie w szczególny sposób.

Hobasco (Salwador), 13.02.1994

513 Biednych napełniam dobrami

a Mój najmniejszy synu, również tutaj ujrzałeś Mój wielki tryumf i jesteś nim zaskoczony. Zauważasz bowiem, jak w każdej części świata jestem przyjmowana z miłością, radością i z wielkim entuzjazmem przez wszystkich małych, prostych, biednych.

b Moją osobistą i szczególną interwencją formuję wszędzie Mój zastęp, aby walczyć w tej końcowej fazie bitwy i osiągnąć Moje największe zwycięstwo.

c Z jaką radością patrzę na Moje małe dzieci biegnące ze wszystkich stron do niebieskiego ogrodu Mojego Niepokalanego Serca.

d Nadeszła właśnie godzina. Jeszcze jeden raz ustami dzieci i niemowląt Pan zwycięży hałaśliwy zgiełk Swych przeciwników i unicestwi moc wszystkich Swoich wrogów. Ja, wasza Niebieska Mama, również – tak jak Pan – napełniam biednych dobrami.

e Napełniam biednych cennym dobrem łaski Bożej i pełnej wspólnoty życia z Nim. Im też powierzam dar pokory ducha, prostoty serca, aby mogli przyjąć z miłością Jego Boskie Słowo. To nie wielcy i nie pyszni wierzą dziś w Ewangelię Jezusa i żyją nią, lecz tylko mali i ubodzy. W tym czasie wielkiego odstępstwa ubodzy w duchu otrzymują od waszej Niebieskiej Mamy nieocenioną łaskę ciągłego trwania w wierze i pójścia z uległością za całą autentyczną prawdą Ewangelii.

f Napełniam ubogich dobrem miłości i dobroci. Ileż niegodziwości jest dziś pośród bogaczy! Jakże wielki egoizm szerzy się pomiędzy tymi, którzy szukają jedynie dobrobytu i pragną budować społeczeństwo wzniesione na jak największym posiadaniu dóbr materialnych. Ubodzy otrzymują ode Mnie wielki dar oderwania się od dóbr materialnych i zdania się w życiu na dobroć Bożej Opatrzności; dar umiejętności dzielenia się z innymi niewielkimi dobrami, które posiadają, dar przyjmowania wszystkich z dobrocią sług Pana.

g Napełniam biednych dobrem szczególnego upodobania przez Pana. Pan patrzy na biednych z taką samą życzliwością, jaką otaczał Mnie – Swoją najmniejszą i najbiedniejszą służebnicę. Duch Święty udziela się ubogim z niewyczerpaną obfitością, ponieważ jedynie dzięki ubogim Trójca Przenajświętsza może otrzymać uwielbienie i Swoją najdoskonalszą chwałę.

h W tym narodzie – w którym Mojemu Przeciwnikowi udało się zwieść bardzo wiele Moich dzieci niebezpiecznym błędem teologii wyzwolenia – formuję Mój zastęp złożony z wszystkich tych biednych i małych dzieci.

Działam tu z mocą, aby zatryumfować w sercach i duszach. Jestem tu szczególnie kochana i otaczana czcią. Rozciągam nad tym narodem pełnię Mojej matczynej pomocy i Mojej niepokalanej opieki.

Bogota (Kolumbia), 22.02.1994, Święto Katedry św. Piotra, Apostoła Wieczernik dla Kapłanów z K. R. M. w Ameryce Łacińskiej

514 Na skale wiary apostolskiej

a Najmilsi synowie, Kapłani poświęceni Mojemu Niepokalanemu Sercu, jakże jestem szczęśliwa, widząc was zgromadzonych w stałym Wieczerniku modlitwy i braterstwa. Jestem obecna pomiędzy wami. Daję siłę waszej modlitwie. Pogłębiam waszą jedność. Pomagam wam wzrastać we wzajemnej miłości, aż staniecie się jednym sercem i jedną duszą. Otrzymuję dla was dar Ducha Świętego, który na was zstępuje, aby utwierdzić was w waszej kapłańskiej posłudze i uczynić Apostołami nowej ewangelizacji.

b Niech wasze przepowiadanie będzie oparte na skale wiary apostolskiej. Stańcie się odważnymi świadkami wiary w tych czasach wielkiego odstępstwa. Nie trwóżcie się widząc, że dziś otwarcie naucza się błędów, szerzy je i uważnie słucha. Nigdy się nie zniechęcajcie. Bądźcie wiernymi sługami Ewangelii Chrystusa, głosząc wszystkie prawdy wiary katolickiej. Staniecie się w ten sposób światłem zapalonym na świeczniku, gorejącymi płomieniami umieszczonymi wysoko, aby rozjaśniać obecne czasy wielkiej ciemności.

c Niech wasze świadectwo jedności i kościelnej wspólnoty będzie oparte na skale wiary apostolskiej. Piotr z woli Jezusa stał się fundamentem Kościoła, umocnieniem całego Kościoła w Prawdzie Ewangelii. Papież jest następcą Piotra w jego posłudze, dlatego też stanowi fundament jedności Kościoła i strzeże w sposób nieomylny jego Prawdy.

Bądźcie dziś świadkami miłości i jedności z Papieżem. Doprowadźcie powierzoną wam trzodę do jedności, aby wkrótce nastała jedna Owczarnia pod wodzą jednego Pasterza. Kochajcie, podtrzymujcie i pomagajcie waszym Biskupom w ich trudnej i wyczerpującej posłudze.

d Niech na skale wiary apostolskiej zakwitnie wasza kapłańska świętość. Bądźcie wiernymi szafarzami sakramentów, które zostały wam powierzone. Bądźcie szczególnie wytrwali w bardzo cennej – a tak dziś zaniedbanej – posłudze jednania.

e Uczyńcie z Jezusa Eucharystycznego centrum waszej modlitwy, słońce waszego życia, miłość całego waszego kapłańskiego istnienia. Powróćcie do godzin publicznej adoracji Eucharystycznej, aby za sprawą Jezusa Jego królestwo świętości i życia zstąpiło w serca i dusze.

f Staniecie się wtedy łagodzącym balsamem, który wylewa się na otwarte i krwawiące rany waszej Świętej Matki-Kościoła. Za waszym pośrednictwem odczuje on Moją matczyną pociechę i otrzyma pomoc, by kontynuować bolesną drogę tych ostatnich czasów i dawać swe doskonałe świadectwo Jezusowi.

g Moje światło będzie coraz bardziej jaśnieć nad tym wielkim kontynentem Ameryki Łacińskiej, która tak bardzo Mnie kocha i która cieszy się specjalną opieką waszej Niebieskiej Mamy.

Błogosławię w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego was oraz tych wszystkich, którzy są wam drodzy, a także wszystkich powierzonych waszej posłudze.

Capoliveri (Livorno), 31.03.1994, Wielki Czwartek

515 Pozwólcie się posiąść Jego Miłości

a Synowie najmilsi, dziś patrzę na was z radością i matczynym upodobaniem. To jest wasze święto, to jest wasza Pascha. Zjednoczeni wokół waszych Biskupów odnawiacie przyrzeczenia złożone w dniu waszych święceń kapłańskich. Są to przyrzeczenia waszej miłości i wierności Jezusowi, który wybrał was i wezwał do uczestnictwa w Jego najwyższym i wiecznym Kapłaństwie. Dzięki waszej posłudze Jezus może każdego dnia składać Siebie w ofierze za wasze zbawienie.

b Pozwólcie się posiąść Jego Miłości. O, jak bardzo Jezus was kocha! Z miłości do was Słowo Ojca wcieliło się w Moim dziewiczym łonie, poddało się ograniczeniom czasu i przestrzeni, zrodziło się do ludzkiego życia, wzrosło jak kwiat w ogrodzie Mojej macierzyńskiej miłości.

c Z miłości do was Jezus poznał w Swym dzieciństwie wygnanie; w czasie dorastania – ubóstwo i zmęczenie; w latach Swej publicznej misji – niezrozumienie i odrzucenie. Z miłości do was pozwolił, by Go zdradzono i znieważono, osądzono, skazano i ukrzyżowano. O, jakże bardzo Jezus was kocha.

d Pozwólcie się posiąść Jego Miłości. «Umiłowawszy Swoich na świecie do końca ich umiłował». Przede wszystkim zaś z miłości do was Jezus ustanowił nowy Sakrament i nowe Kapłaństwo. Dzięki temu we wszystkich częściach świata, na Wschodzie i na Zachodzie, może być składany Ojcu Niebieskiemu czysty Dar ofiarny: ofiara doskonała, która łagodzi Boską Sprawiedliwość i wynagradza wszystkie grzechy człowieka dla zbawienia i życia świata. Synowie najmilsi, bądźcie kapłanami wybranymi przez Niego dla odnawiania wszędzie Ofiary nowego i wiecznego Przymierza.

e Pozwólcie się posiąść Jego Miłości. Nie patrzcie na waszą nędzę. Nie zniechęcajcie się z powodu waszych słabości, nie liczcie waszych grzechów. Nie powracajcie do waszych niewierności, lecz pozwólcie się posiąść Jego Miłości, ponieważ Boska miłość Serca Jezusa przekracza nieskończenie wszelką ludzką niewdzięczność.

f Iluż Kapłanów opłakuje w tych ostatnich czasach swe upadki. Wielu uległo siłom zła, które właśnie się rozszalały. Niektórzy ulegli pochlebstwom świata, który stał się ponownie pogański. Iluż wpada w podstępne pułapki Mojego i waszego Przeciwnika.

g Najmilsi synowie, nawet jeśli powtarzacie gest zapierającego się Piotra lub gest zdradzającego Judasza albo Apostołów uciekających i opuszczających Jezusa, niech wasze serca nie tracą nadziei, ponieważ Jezus was kocha. Jego miłość jest większa niż jakakolwiek ludzka słabość. Niech wielka będzie dzisiaj radość, a pokój – głęboki.

h Moim głosem Mamy, która zawsze wam pomaga, prowadzi, pociesza i dodaje odwagi proszę was dziś wszystkich: pozwólcie się posiąść Jego Miłości, abyście i wy również byli Kapłanami według Boskiego i Miłosiernego Serca.

Capoliveri (Livorno), 1.04.1994, Wielki Piątek

516 Promieniejący Krzyż

a Zbliżcie się do tronu łaski, aby otrzymać miłosierdzie w dniu Odkupienia. Z miłością i ogromną wdzięcznością podnieście oczy ku Temu, którego dziś przebodli.

b On jest Odwiecznym Słowem Ojca, które stało się człowiekiem. On jest Synem Bożym ofiarowanym dla waszego Odkupienia. On jest prawdziwym Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata.

c To jest Mój Syn Jezus, zrodzony ze Mnie, który wzrastał, któremu towarzyszyłam, którego słuchałam i kontemplowałam z matczynym szczęściem w rytmie Jego ludzkiego wzrostu. To jest Mój Syn. Pocieszałam Go i dodawałam Mu otuchy w obliczu każdego odrzucenia. Podążałam za Nim i słuchałam Go na pustyni wielkiego niedowiarstwa. Pocieszały Go głosy małych, ubogich, chorych i grzeszników. To jest Mój Syn, którego spotykam dziś, jak niesie na Swoich Ramionach wielki ciężar Krzyża. Przeżywajcie ze Mną niewysłowioną chwilę tego spotkania.

d Moja matczyna miłość jest jak balsam, który wylewa się na każdą Jego ranę. Ogromny ból Syna przelewa się na Serce Matki, przeszyte tym samym cierpieniem.

e Krzyż przygniata Syna i Matkę, zjednoczonych odtąd w jedynej ofierze. Pozostańcie ze Mną, synowie najmilsi, pod Krzyżem, obok waszego brata Jana.

f Trzeba udzielić wielkiej pociechy Jezusowi przybitemu do Krzyża, wyniesionemu ponad ziemię i przeżywającemu krwawe godziny agonii. Trzeba jej udzielić także Mnie, Jego Mamie, złączonej głęboko z Jego odkupieńczą męką.

g Tak bardzo potrzeba wiary. Oto Jezus zgnieciony jak robak. Na Jego ofiarowanym Ciele ciążą wszystkie grzechy świata. Jego Serce przytłacza ludzka niewdzięczność i głęboki brak wiary. «Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jeśli jest synem Bożym niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego.» Razem ze Mną, z Janem, z wiernymi Świętymi Niewiastami, z nawróconym centurionem powiedzcie i wy: «Ten jest naprawdę Synem Bożym».

h Tak bardzo potrzeba miłości. Na Golgocie wydaje się, że miłość została pokonana. Jest tylko nienawiść, niechęć, złość i nieludzkie okrucieństwo. Zapadają ciemności i ogarniają mrokiem świat. Cała miłość jest w ukrzyżowanym Chrystusie, który modli się, przebacza, poddaje się woli Ojca i ulegle oddaje się Jemu. Miłość zstępuje od Niego na Matkę, wezwaną do otwarcia Swego Serca na nowe i duchowe macierzyństwo. Zstępuje także na Jana, który reprezentuje was wszystkich w przyjęciu tego najwyższego daru Boskiego Serca Syna.

i Tak bardzo potrzeba nadziei. Pozbawione życia Ciało Mojego Syna złożone jest w Moich matczynych ramionach. Okrywam je pocałunkami i łzami. Z pomocą wiernych Świętych Niewiast owijam je kawałkiem najczystszego lnu, aby złożyć je w nowym grobie, który zamyka wielki kamień.

j Otwiera się jednak brama nadziei. Nadzieja, że Jezus nie może pozostać martwy, ponieważ jest Synem Bożym. Zmartwychwstanie, jak przepowiedział to wiele razy, i na nowo spotka Swych uczniów na pełnej radości i żyznej galilejskiej ziemi.

k W boleści tego Wielkiego Piątku wasza Niebieska Mama prosi was o otwarcie waszych serc na nadzieję.

l Zakrwawiony Krzyż, który kontemplujecie dziś w boleści, stanie się przyczyną waszej największej radości, ponieważ przemieni się w wielki Krzyż promieniejący.

m Krzyż promieniejący – który rozciągnie się od Wschodu po Zachód i ukaże się na Niebie – stanie się znakiem powrotu Jezusa w chwale.

n Promieniejące drzewo Krzyża przemieni się w Tron Jego tryumfu, ponieważ Jezus wstąpi na niego, aby wprowadzić Swe chwalebne Królestwo na tym świecie.

o Krzyż promieniejący – który ukaże się na Niebie na koniec oczyszczenia i wielkiego ucisku – stanie się bramą otwierającą wielki i mroczny grób, w którym leży ludzkość. Zostanie ona doprowadzona do nowego Królestwa Życia, które Jezus ustanowi przez Swój chwalebny powrót.

Capoliveri (Livorno), 2.04.1994, Wielka Sobota

517 Szabat, który właśnie się kończy

a Spędźcie ten dzień ze Mną, synowie najmilsi. Otwórzcie wasze serca na nadzieję. Mój Syn Jezus spoczywa dziś w swoim nowym grobie. To jedyny dzień, w którym pozostałam bez Mojego Syna. To pierwszy dzień Mojego nowego i powszechnego macierzyństwa. To dzień poprzedzający największe święto: Wielkanoc.

b Upamiętnia ona wyjście narodu wybranego po długiej niewoli z Egiptu oraz przejście Anioła Pańskiego, który uderzył pierworodnych Egipcjan, a ocalił domostwa Hebrajczyków oznaczone krwią baranka.

c Prawdziwy Baranek Boży właśnie złożył siebie w ofierze na Krzyżu. Jego Krew spłynęła na wszystkie domy i ocaliła całą ludzkość.

d Baranek ofiarowany za was leży teraz w Swoim nowym grobie. Matka czuwa w boleści i we łzach, w wierze i na modlitwie, w miłości i nadziei.

e Ten dzień został poświęcony przez Kościół szczególnej czci waszej Niebieskiej Mamy. W tym dniu grób przemienił się w kołyskę, w której odkupiona ludzkość jest złożona i w niej właśnie rodzi się do nowego Bożego życia.

f Moje Niepokalane Serce otwiera się, aby przyjąć każde nowe stworzenie.

g Łzy ustępują miejsca uśmiechowi, boleść – radości, nadzieja – największej pewności. Za kilka godzin Mój Syn, Zwycięzca grzechu i śmierci, wyjdzie tryumfalnie z grobu.

h To jest szabat, który przygotowuje promienny dzień Zmartwychwstania. To jest boleść, która prowadzi ku radości. To jest śmierć, która otwiera się na życie.

i To jest szabat, który właśnie się kończy. W grobie leży jeszcze zepsuta przez grzech ludzkość – niewolnica szatana, zraniona przez zło, przygnieciona jarzmem wielkiego zniewolenia.

j Nadchodzi godzina w której zmartwychwstały Jezus – który wstąpił na Prawicę Ojca – powróci do was na obłokach niebieskich, w blasku Swej Boskiej chwały, i doprowadzi do doskonałego wypełnienia Swe dzieło Odkupienia.

Capoliveri (Livorno), 3.04.1994, Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

518 To jest radość paschalna

a Bierzcie dziś udział w radości waszej Niebieskiej Mamy przeżywającej szczęśliwą godzinę zmartwychwstania Swego Syna Jezusa. Cały Mój ból znika i każda rana zamyka się, kiedy Jezus zbliża się do Mnie we wspaniałości Swego chwalebnego Ciała. Bierze Mnie w ramiona i tuli do Swego przebitego Serca, z którego wytryska bardzo silne światło. Ogarnia Mnie ono całą i zanurza w morzu ogromnej szczęśliwości. Jakże piękny jest Mój Syn w blasku Swego Boskiego i chwalebnego Ciała!

b Znika już wspomnienie Jego Ciała znieważonego i pobitego, ubiczowanego i pokrytego ranami, przebitego cierniami i gwoździami, ukrzyżowanego i zabitego, zdjętego z krzyża i złożonego w grobie.

c Teraz Jego Ciało jest napełnione mocą i siłą. Jaśnieje w Swym Boskim pięknie, oślepia blaskiem i mocą, rozsiewa promienie nadprzyrodzonego światła, promieniuje nową harmonią życia i pokoju, otwiera się jak słodka pieszczota, lecząca każdą ranę Mego matczynego bólu. Syn i Matka są na nowo zjednoczeni tą samą radością.

d To jest paschalna radość. Radość ta ogarnia całą ludzkość przetworzoną według planu Ojca.

e To jest paschalna radość. Spływa ona na całe stworzenie, odnowione i odkupione przez Jego okrutną Ofiarę.

f To jest paschalna radość. Dociera ona nawet do miejsca przebywania zmarłych, aby wyzwolić z ciemności śmierci dusze wszystkich oczekujących sprawiedliwych.

g To jest paschalna radość. Napełnia ona wszystkich ludzi, którzy jak dzieci powracają w ramiona Niebieskiego Ojca.

h To jest paschalna radość. Towarzyszy ona Kościołowi kroczącemu bolesną drogą, wezwanemu do przeżywania dziś godziny Getsemani i Kalwarii.

i To jest paschalna radość. Przenika ona serca wszystkich Moich dzieci, niesie pociechę i zachęca do życia w tych bolesnych czasach oczyszczenia i wielkiego ucisku.

j To jest paschalna radość. Rozpala ona waszą nadzieję i daje pewną odpowiedź na wielkie oczekiwanie wszystkich.

k To jest paschalna radość. Przenika ona wasz czas i przygotowuje na największe wydarzenie całej historii. Wielkanocne Zmartwychwstanie zrealizuje się w sposób pełny dopiero wtedy, gdy Jezus powróci w chwale, aby ustanowić wśród was Swoje Królestwo – przez wypełnianie przez wszystkich woli Ojca i przez doskonałe uwielbienie Najświętszej i Boskiej Trójcy.

Rzym, 1.05.1994, Wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika

519 Godzina Kalwarii

a Rozpocznijcie wraz ze Mną ten miesiąc poświęcony przez Kościół Mojej szczególnej czci. Jak małe dzieci ofiarujcie waszej Niebieskiej Mamie każdego dnia kwiaty miłości i modlitwy.

b Wzywam was do coraz większego szerzenia Wieczerników, o które tak wiele razy was prosiłam. Różaniec, który odmawiacie, posiada wielką moc wobec zła i licznych pokus Mego przeciwnika.

c Odpowiadajcie modlitwą Różańca Świętego na szerzące się panowanie szatana, niewolnictwo grzechu, który więzi tak wiele Moich dzieci; na zło, które wlewa swą truciznę w serca; na podstępne i niebezpieczne zasadzki szatana, na potężną siłę masonerii, której udaje się wszędzie wśliznąć; na szerzący się kult szatana. To jest Moja modlitwa, to jest wasza modlitwa.

d Odnawiajcie każdego dnia wasze poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Przez ten akt dajecie Mi możliwość wejścia w wasze życie jako Mamie i prowadzenia was do doskonałego wypełnienia planu, jaki Pan ma w stosunku do każdego z was. W ten sposób, w tych ostatnich czasach, stajecie się Moją obecnością w świecie. Szerzcie wszędzie światło Mojej świętości, Mojej czystości, Mojej pokory, Mojego posłuszeństwa, Mojej uległości, Mojej matczynej i miłosiernej miłości.

e Przede wszystkim proszę was o ofiarowanie Mi pachnącego i drogocennego kwiatu waszego cierpienia. Na ołtarzu Mojego Niepokalanego Serca chcę wszystkie Moje dzieci składać w akcie nieustannej ofiary i wynagrodzenia. Jedynie dzięki cierpieniu Moich najmniejszych dzieci mogę przyśpieszyć czas tryumfu Mojego Niepokalanego Serca w świecie.

f Nawet Mojego Papieża Jana Pawła II szczególnie w tym miesiącu poprosiłam o jeszcze większe cierpienie.

g Godzina Kalwarii nadeszła dla Kościoła. Jest on wezwany do złożenia siebie w ofierze całopalnej, ma być złożony w ofierze na Krzyżu krwawego męczeństwa.

h Godzina Kalwarii nadeszła dla tej biednej ludzkości, która zaczyna już przeżywać bolesne godziny swej kary.

i Godzina Kalwarii nadeszła dla was, Moich umiłowanych, ponieważ weszliście już w decydujący czas wielkiego ucisku. Jako Mama prowadzę was każdego dnia do spełnienia waszej kapłańskiej ofiary.

j Dlatego zapraszam was do szczególnie intensywnego przeżycia tego poświęconego Mi miesiąca przez ofiarowanie Mi wonnych kwiatów waszej modlitwy i waszego cierpienia.

k Otwórzcie wasze serca na nadzieję. Rozwijające się w tym miesiącu kwiaty mówią wam, że nadeszła już wiosna, rozkwitanie zaś wszędzie Mojego wielkiego Dzieła miłości mówi wam, że nadszedł już Mój matczyny tryumf.

Sanktuarium w Caravaggio, 13.05.1994 Rocznica pierwszego objawienia fatimskiego

520 Orędzie apokaliptyczne

a W tym otoczonym czcią sanktuarium, całodziennym Wieczernikiem świętujecie znowu w tym roku rocznicę Mojego pierwszego objawienia się w Cova da Iria w Fatimie.

b Moje Niepokalane Serce otwiera się i sprawia, że spływają na was promienie Mojej matczynej i miłosiernej miłości.

c W waszych czasach realizuje się orędzie dane wam przeze Mnie w Fatimie. Przeciw niemu rozszalał się Mój przeciwnik. Ukaże się jednak teraz całe jego nadzwyczajne znaczenie dla Kościoła i całej ludzkości.

d To jest orędzie apokaliptyczne. Dotyczy ono końca czasów. Zapowiada i przygotowuje powrót Mojego Syna Jezusa w chwale.

e Sprawiam, że promienie miłości i światła spływają z Mojego Niepokalanego Serca na ludzkość, która ponownie stała się pogańska. Ogarnął ją chłód negacji Boga i bunt przeciw Jego prawu miłości, zepsuł ją grzech i zło. Szatan, pewny swego zwycięstwa, panuje nad nią. Promienie te oświetlają wam drogę, którą powinniście przejść, aby powrócić do Boga: drogę nawrócenia, modlitwy i pokuty.

f Moje Niepokalane Serce staje się dziś niezawodnym środkiem zbawienia dla całej ludzkości. Jedynie w Moim Niepokalanym Sercu znajdziecie schronienie w chwili kary; pocieszenie – w godzinie cierpienia; ulgę – pośród niewypowiedzianych boleści. W Nim znajdziecie światło w dniach największych ciemności, ochłodę w płomieniach pochłaniającego ognia, ufność i nadzieję pośród powszechnej obecnie rozpaczy.

g Sprawiam, że z Mego Niepokalanego Serca spływają promienie miłości i światła na Kościół zaciemniony i zraniony, uderzany i zdradzany.

h Niegodziwiec wejdzie do Kościoła, aby spowodować ohydę spustoszenia, która znajdzie swój szczyt w straszliwym świętokradztwie. Wielkie odstępstwo rozszerzy się wszędzie. Wtedy Moje Niepokalane Serce zgromadzi małą resztę, która pozostała wierna i która – w cierpieniu, na modlitwie i w nadziei – będzie czekać na powrót Mojego Syna Jezusa w chwale.

i Zapraszam was dziś do skierowania oczu na wielkie światło, które z Fatimy oświetla wydarzenia waszego wieku i staje się szczególnie mocne w tych ostatnich czasach.

j Moje orędzie jest przesłaniem apokaliptycznym, gdyż jesteście w samym sercu tego, co zostało wam ogłoszone w ostatniej i jakże ważnej Księdze Bożego Pisma.

k Teraz kiedy otwarłam przed wami zapieczętowaną księgę, powierzam Aniołom światłości Mojego Niepokalanego Serca zadanie polegające na doprowadzeniu was do zrozumienia tych wydarzeń.

Berlin (Niemcy), 22.05.1994, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

521 Przyjdź Duchu Święty

a Gromadzicie się tu dziś w stałym modlitewnym Wieczerniku z waszą Niebieską Mamą na liturgicznej celebracji uroczystości Pięćdziesiątnicy. Powtarzacie z ogromną miłością modlitwę, której Ja sama was nauczyłam:

«Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Oblubienicy».

b Przyjdź Duchu Święty. Nowe i powszechne wylanie Ducha Świętego jest konieczne, aby dojść do nowych, tak oczekiwanych, czasów.

c Konieczne jest, by szybko nadeszła druga Pięćdziesiątnica.

d Może ona przyjść tylko w duchowym Wieczerniku Mego Niepokalanego Serca. To dlatego ponownie proszę dziś cały Kościół o wstąpienie do Wieczernika, który wasza Niebieska Mama przygotowała wam na ostatnie czasy. Możecie wejść do niego przez akt poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu.

e Proszę, by to poświęcenie się – o które nalegam z pełną niepokoju uporczywością – zostało dokonane przez Biskupów, Kapłanów, osoby zakonne i wiernych. Niech dokonają go wszyscy, aby został skrócony czas wielkiej próby, który właśnie nadszedł.

f Duch Święty doprowadzi was do zrozumienia całej Prawdy. Duch Święty da wam zrozumienie czasu, w którym żyjecie.

g Duch Święty stanie się światłem na waszej drodze. On uczyni was mężnymi świadkami Ewangelii w przerażającej godzinie wielkiego odstępstwa.

h Duch Święty sprawi, że pojmiecie to, co wam ujawnię z rzeczy zawartych w księdze jeszcze zapieczętowanej.

i Duch Święty da Swoje doskonałe świadectwo Synowi, przygotowując serca i dusze na przyjęcie Jezusa, który powróci przez was w chwale.

j Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Mojego Niepokalanego Serca.

k Moja godzina jest godziną Ducha Świętego. Tryumf Mojego Niepokalanego Serca nastąpi równocześnie z wielkim cudem drugiej Pięćdziesiątnicy.

l Z Nieba zstąpi nowy ogień. Oczyści on całą ludzkość, która popadła powtórnie w pogaństwo. To będzie jakby sąd w pomniejszeniu i każdy ujrzy samego siebie w świetle samej Prawdy Bożej. Dzięki temu grzesznicy powrócą do Łaski i do świętości; zagubieni – na drogę dobra; oddaleni – do domu Ojca. Chorzy doznają całkowitego uzdrowienia. Pyszni zaś, nieczyści, źli współpracownicy szatana zostaną na zawsze zwyciężeni i potępieni.

m Wtedy Moje Serce Mamy odniesie tryumf nad całą ludzkością, która powróci do nowych zaślubin miłości i życia ze swoim Ojcem Niebieskim.

n Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez głos Twej umiłowanej Oblubienicy, która Cię kocha.

o Ja jestem Boską Oblubienicą Ducha Świętego. Dzięki szczególnemu planowi Ojca stałam się prawdziwą Matką Syna oraz prawdziwą Oblubienicą Ducha Świętego. Duch Święty oddał się Mojej duszy w wewnętrznej i prawdziwej oblubieńczej jedności, z której narodził się Boski owoc dziewiczego poczęcia Słowa w Moim najczystszym łonie.

p Duch Święty nie może się oprzeć głosowi Swej Oblubienicy, która Go wzywa. Dlatego przyłączcie się do Mnie, wszystkie Moje małe dzieci, we wzywaniu dziś daru Ducha Świętego.

q Niech wasze błaganie stanie się modlitwą tych ostatnich czasów. Niech będzie ono waszą stałą modlitwą, często powtarzaną, gdyż nauczyła was jej i gorąco o nią prosi wasza Niebieska Mama.

«Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, twojej umiłowanej Oblubienicy».

r Otwórzcie też serca na nadzieję, ponieważ nadchodzi dla was największy cud drugiej Pięćdziesiątnicy.

San Leonard (Sardynia), 11.06.1994, Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi. Wieczernik z młodzieżą należącą do K. R. M.

522 Wasze schronienie

a Dziś znajdujesz się tutaj, Mój mały synu, w Wieczerniku stałej modlitwy i braterstwa z wielką liczbą młodzieży z Mojego Ruchu, by świętować dzień Niepokalanego Serca twojej Niebieskiej Mamy. Widzisz, jak ci młodzi Mnie kochają! Ich miłość, ich entuzjazm, ich modlitwa, ich oddanie się Mojemu Niepokalanemu Sercu leczą głębokie rany Mojego wielkiego bólu.

b Otwieram złotą bramę Mojego matczynego Serca, aby weszły do Niego wszystkie Moje dzieci wystawione na tak wiele niebezpieczeństw, dotknięte tak wieloma boleściami, przygniecione tyloma walkami, zranione licznymi klęskami. W tych trudnych i bolesnych latach otwieram przede wszystkim dla Moich młodych schronienie Mojego Niepokalanego Serca. Moje matczyne Serce staje się w ten sposób waszym niezawodnym schronieniem.

c To jest wasze schronienie, w którym strzegę was przed otaczającymi was poważnymi i groźnymi niebezpieczeństwami.

d Pogańskie społeczeństwo, w którym żyjecie, wyparło się swojego Boga. Wzniosło sobie bożki przyjemności, pieniądza, pychy i egoizmu, rozrywki i nieczystości. Stanowi to dla was wielkie niebezpieczeństwo, gdyż może doprowadzić do zdrady waszego Chrztu i do pogwałcenia zobowiązań, jakie przyjęliście wobec Boga i wobec Kościoła.

W Moim Niepokalanym Sercu zostaniecie ukształtowani na doskonałą chwałę Pana, którą oddacie Mu przez wasze obowiązki życia ofiarowanego Mu, przez wypełnianie woli Bożej i zachowywanie Jego Prawa.

e To jest wasze schronienie, w którym będziecie bronieni od złego wpływu, jaki ten materialistyczny świat wywiera na was. Jest on cały skierowany na szukanie samych tylko przyjemności. W Moim Niepokalanym Sercu zostaniecie przygotowani do wyrzeczenia i umartwienia, do modlitwy i pokuty, do ubóstwa i doskonałej miłości. Doświadczycie w ten sposób radości kroczenia – w duchu wolności – po drodze, którą Jezus wam wyznaczył, oraz radości dawania odpowiedzi na wielki dar udzielony wam przez Niego.

f To jest wasze schronienie, które strzeże was przed zarażeniem grzechem i nieczystością. Jakże przeniknięte jest niemoralnością i złem otoczenie, w którym żyjecie. Grzech jest popełniany i usprawiedliwiany. Szerzone jest i wychwalane nieposłuszeństwo Bożemu Prawu. Diabelska władza szatana coraz bardziej rozciąga się nad jednostkami i narodami. Jak chronić was przed tym potopem nędzy, zepsucia i bezbożności?

g Moje Niepokalane Serce jest waszym schronieniem. Ono jest wam dane specjalnie na te czasy. Wejdźcie do Niego, Moje umiłowane dzieci, a będziecie mogły biec drogą prowadzącą was do Boga zbawienia i pokoju.

h Moje Niepokalane Serce jest waszym schronieniem, w którym gromadzę was jak w nowym duchowym Wieczerniku, by otrzymać dla was dar Ducha Świętego. On przemienia was w Apostołów nowej ewangelizacji.

i Bądźcie Apostołami tego Mojego dzieła na całej Sardynii.

j Wyjdźcie z tego Wieczernika i idźcie wszędzie na poszukiwanie Moich dzieci, które zagubiły się na drogach grzechu i zła, niewiary i przyjemności, nieczystości i narkotyków. Przyprowadźcie je wszystkie do tego samego schronienia, które dla was przygotowałam.

k Jestem z wami i oświetlam przygotowaną wam przeze Mnie drogę.

l Patrzę dzisiaj na was z matczyną czułością i błogosławię was oraz wszystkich, którzy są wam drodzy. Zachęcam was do kroczenia drogą świętości i miłości, czystości i radości.

Valdragone (San Marino), 30.06.1994, Wieczernik z 25 Biskupami oraz 250 Kapłanami z K. R. M. z Europy, Ameryki, Azji i Oceanii

523 Moje Niepokalane Serce zatryumfuje

a Nigdy nie przybyliście tak licznie ze wszystkich części świata, Biskupi i Kapłani należący do Mojego Ruchu. Jesteście na szczycie tej góry na tygodniowym Wieczerniku stałej modlitwy i braterstwa. To Ja was tu wezwałam.

b W tych dniach jestem stale przy każdym z was. Przyłączam się do waszej modlitwy, pogłębiam więzy waszego braterstwa. Otrzymuję dla was dar Ducha Świętego, który głęboko działa w waszym życiu i prowadzi do przemiany waszych serc.

c Jaką pociechę dajecie waszej Niebieskiej Mamie! W was Moje Serce jest uwielbione, ponieważ za waszym pośrednictwem mogę zrealizować tryumf Mojego Niepokalanego Serca w świecie, co zapowiedziałam wam w Fatimie.

d Moje Niepokalane Serce zatryumfuje w ludzkości chorej i zmaterializowanej, nadmiernie szukającej przyjemności i dobrobytu. Zatryumfuje w ludzkości, która stworzyła nową cywilizację bez Boga i stała się na nowo pogańska, po blisko dwóch tysiącach lat od pierwszego głoszenia Ewangelii.

e Idźcie głosić konieczność pokuty i nawrócenia, powrotu do Pana drogą modlitwy i nawrócenia, odrzucenia szatana i jego pokus, zła i panowania nad namiętnościami.

f Powróćcie jak syn marnotrawny w ramiona Ojca Niebieskiego, który czeka z miłością, aby móc ustanowić nowe, głębokie i powszechne pojednanie pomiędzy Bogiem i ludzkością.

g Sami bądźcie narzędziami tego powszechnego powrotu. Bądźcie Apostołami drugiej ewangelizacji, o którą tak prosi Mój Papież. Dzięki wam Moje Niepokalane Serce zatryumfuje.

h Moje Niepokalane Serce zatryumfuje w Moim Kościele cierpiącym i podzielonym, rozdzieranym przez duchy zła i branym w posiadanie w sposób coraz silniejszy przez mroczną władzę masonerii. Dlatego właśnie błędy szerzą się w łonie Kościoła: są często nauczane, rozpowszechniane i przyjmowane pośród powszechnej apatii i obojętności. Szerzy się brak wiary. Usprawiedliwia się popełniane grzechy, słudzy Świątyni są oziębli i obojętni, trwonią skarby, które Pan włożył im w ręce.

i Co za cierpienie dla Mojego umiłowanego Dziecka - Kościoła!

j Jakże nieliczni są ci, którzy słuchają głosu waszej Niebieskiej Mamy i idą za Nią. Ci, którzy za Nią idą, spotykają się z trudnościami, niezrozumieniem i prześladowaniami, często nawet ze strony swych własnych współbraci.

k Wy – którzy jesteście wezwani, by być nowym sercem nowego Kościoła oczyszczonego, jaśniejącego i uświęconego – bądźcie narzędziami wewnętrznej odnowy całego Kościoła.

l Proszę was, abyście byli dziś odważnymi Apostołami wiary, jedności, świętości i miłości.

m Pochylcie się wraz ze Mną, by ulżyć wielkiej boleści, wylać balsam i przynieść ulgę tylu otwartym i krwawiącym ranom. Przez to staniecie się dziś dla Kościoła wyrazem Mojej matczynej czułości i za waszym pośrednictwem Moje Niepokalane Serce odniesie tryumf.

n Moje Serce zatryumfuje w was wszystkich, Moje biedne dzieci, które niesiecie Krzyż niewypowiedzianych cierpień w tych ostatnich czasach oczyszczenia i wielkiego ucisku.

o Iluż jest oddalonych! Jakże liczne są ofiary Mojego przeciwnika, który doprowadził do szczytu na świecie swą diabelską władzę.

p Weźcie za rękę dzieci wykolejone z powodu przedwczesnych doświadczeń zła. Podtrzymajcie młodzież oszukaną i zwiedzioną proponowanymi im fałszywymi wartościami, upadającą pod ciężarem grzechów nieczystości, narkomanii. Wspomóżcie rodziny chrześcijańskie, by żyły jak małe wspólnoty łaski i modlitwy, komunii i miłości. Chrońcie je przed poważnym niebezpieczeństwem rozbicia i rozwodu, uciekania się do środków przeszkadzających życiu i do aborcji, których ilość wzrasta wszędzie na świecie.

q Idźcie na wszystkie drogi świata w poszukiwaniu zagubionych owieczek. Nawracajcie grzeszników, podtrzymujcie wątpiących, prowadźcie zabłąkanych, uzdrawiajcie chorych, pocieszajcie umierających. Wszystkim dawajcie łaskę i miłość, zbawienie i życie, którego Mój Syn Jezus udzielił wam przez Swoją Mękę i Śmierć na Krzyżu.

r Przez to staniecie się narzędziami zbawienia dla wszystkich w tych ostatnich czasach, w których musi się wypełnić to, co wam przepowiedziałam. Dzięki temu za waszym pośrednictwem na koniec zatryumfuje Moje Niepokalane Serce.

s Wyjdźcie z tego Wieczernika w pokoju i radości. Wszystkim udzieliłam łaski przemiany serca i życia. Nikt nie opuszcza tego Wieczernika taki, jaki do niego wszedł.

t Jestem Matką łaski i czystości, miłości i nadziei, radości i pokoju.

u Idźcie w pokoju i stawajcie się wszędzie na świecie narzędziami Mego pokoju. Jestem z wami i dam wam odczuć w szczególny sposób Moją matczyną obecność.

v Błogosławię w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego was wszystkich wraz z waszymi bliskimi i wszystkimi, którzy są wam powierzeni.

Rubbio (Vicenza), 15.08.1994 Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

524 Święto radości

a Najmilsi synowie, kontemplujcie Mnie dziś w światłości Mojego uwielbionego Ciała wyniesionego do chwały Raju.

b Najświętsza i Boska Trójca odbija we Mnie blask Swej mocy i Swej największej chwały.

c Wszystkie duchy niebieskie cieszą się, wyśpiewując w radosnym uniesieniu hymny i upadając na twarz w postawie głębokiej czci przed Tą, która została ustanowiona ich Królową. Rośnie szczęście całego zastępu Świętych, kiedy widzą Mnie u boku Mojego Syna, w Moim chwalebnym Ciele, otoczoną blaskiem i pięknem. Cieszą się oni na myśl, że pewnego dnia również ich ciała – będące obecnie prochem – osiągną w chwale swoje pełne blasku przeznaczenie, które na razie zarezerwowane jest wyłącznie dla waszej Niebieskiej Mamy.

d Szczególne umocnienie spływa na wszystkie dusze, które cierpią w Czyśćcu – na modlitwie i w bólu – ponieważ w wizji Mojego chwalebnego Ciała ich oczyszczenie staje się silniejsze, a pragnienie połączenia się ze Mną w chwale Raju – bardziej żarliwe.

e To jest wielka pociecha i pewna nadzieja dla całego Kościoła, który kroczy jeszcze po pustyni świata, obciążony cierpieniami i zranieniami. Ten Kościół kontempluje Mnie dziś, modli się do Mnie i wzywa Mnie gorliwie, aby Moja matczyna obecność pomogła mu kroczyć ufnie ku Ojczyźnie Niebieskiej.

f Wielkiej radości udzielam jednak przede wszystkim wam, Moi umiłowani synowie, którzy przeżywacie ostatnie czasy oczyszczenia i wielkiego ucisku.

g Świat stał się pustynią dla miłości i życia. Nieczystość rozszerza się wszędzie za pomocą środków przekazu, które poprzez swe złe oddziaływanie przynoszą zniszczenie i zepsucie obyczajów.

h Wasze ciała – będące świątynią Ducha – są znieważane i profanowane. Grzech doprowadził was do nowego i większego niewolnictwa.

i Wasza Niebieska Mama bierze was za rękę i prowadzi po drogach świetlistych, pięknych, czystych, świętych, które prowadzą was do Raju.

j Dziś jest święto wzięcia Mnie do Nieba z ciałem i duszą. To jest święto światłości i łaski, piękna i czystości, miłości i życia.

k Dziś jest święto radości. Cieszą się aniołowie i święci w Niebie. Cieszą się dusze oczyszczające się w Czyśćcu. Cieszy się Kościół na ziemi, widząc we Mnie znak pociechy i niezawodnej nadziei. Cieszą się Moje biedne dzieci, grzeszne, chore, zranione, zagubione i zrozpaczone.

l Dziś jest święto waszej radości. Cieszcie się zwłaszcza wy, Moi synowie, którzy wystawieni jesteście na największe cierpienia tych ostatnich czasów. Otwierajcie wasze serca na nadzieję. Niewiasta obleczona w słońce właśnie ma odnieść Swoje największe zwycięstwo przez tryumf Swego Niepokalanego Serca w świecie.

Mediolan, 28.08.1994, w przeddzień wyjazdu do Ameryki

525 Czujni wartownicy

a Pozwól się nieść, Mój mały synu, w Moich matczynych ramionach, a zobaczysz wszędzie cuda łaski i miłosierdzia Mego Niepokalanego Serca.

b Nie przejmuj się daleką i męczącą podróżą, jaką przygotowujesz, by zorganizować Wieczerniki w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku, w Republice Dominikany z Kapłanami i wiernymi Mego Ruchu. Powierz Aniołom światłości Mojego Serca wszystko, co wiąże się z tą nową wędrówką. Oni poniosą cię na swoich skrzydłach i będą czuwać, aby twoje stopy nie potknęły się o żadną przeszkodę.

c Och, jakże piękne są w waszych dniach stopy tych, którzy ogłaszają pokój; tych, którzy szerzą dobrą nowinę zbawienia i tryumfu Bożego Miłosierdzia. Bądźcie i wy posłańcami pokoju.

d Bądźcie dziś wartownikami czuwającymi na górach ufności i nadziei.

e Bądźcie czujnymi wartownikami w tych mrocznych czasach niewierności i odstępstwa. Dzięki temu będziecie rozszerzać wokół siebie bardzo żywe światło Ewangelii, wszystkim udzielicie siły Bożego Słowa i pouczycie o drodze, jaką trzeba iść, by zawsze pozostawać w Prawdzie. Cały świat czeka z płomienną nadzieją na wasz głos. Jesteście apostołami drugiej ewangelizacji. Głoście wszystkim narodom, że Jezus Chrystus jest jedynym Panem, waszym Zbawicielem i Odkupicielem, i że właśnie ma powrócić do was w blasku Swej chwały.

f Bądźcie czujnymi wartownikami w godzinie największego tryumfu szatana i wszystkich duchów zła.

g Wzięły one w posiadanie ludzkość. Świat jest w rękach szatana. Dlatego właśnie dusze stały się niewolnikami grzechu. Niosą ciężar swego oddalenia od Boga, który jest jedynym źródłem waszego szczęścia. Dlatego rozszerza się rozpacz, przemoc i nienawiść. Wady te królują wszechwładnie w stosunkach pomiędzy jednostkami i narodami i jesteście coraz bardziej miażdżeni krwawą prasą rewolucji i wojen, podziałów i bratobójczych walk. Doszliście do szczytu ucisku i żyjecie w latach wielkiej kary, która na tyle sposobów została wam już zapowiedziana.

h Bądźcie czujnymi wartownikami, którzy wytyczają drogę powrotu dla Boga pokoju i życia, miłości i radości. Dlatego trzeba wam się wyzwolić z brzemienia grzechu, zawsze żyć w Łasce i w zjednoczeniu z Bogiem, przeciwstawiając się duchowi świata, w jakim żyjecie. Wtedy zawsze będziecie wierni waszym przyrzeczeniom chrzcielnym. Za waszym pośrednictwem będzie mogło na nowo zabłysnąć światło dobra i miłości, braterstwa i pokoju, ufności i radości.

i Bądźcie czujnymi wartownikami, którzy zapowiadają bliskość wielkiego dnia Pana. Przez wasze zapowiadanie otwierajcie wszystkie serca na nadzieję, by w waszym czasie wypełnił się drugi Adwent i wszyscy mogli przygotować się na przyjęcie niebieskiej rosy Bożego Miłosierdzia, która ma właśnie rozlać się po całym świecie.

j Pomimo niewysłowionych cierpień czasu, w którym żyjecie, wasze serca i dusze mogą otworzyć się na radość wywoływaną tą zapowiedzią i oczekiwaniem na cudowne wydarzenie, którego wzywacie w jękach nie do wypowiedzenia. Przyjdź Panie Jezu!

Ottawa (Kanada), 8.09.1994, Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

526 Z najmniejszymi

a Znajdujesz się tu, Mój mały synu, w tym wielkim narodzie, by uczcić dziś ziemskie narodziny twojej Niebieskiej Mamy. Widziałeś wspaniałe uczestnictwo Kapłanów, a szczególnie wiernych, w Wieczernikach, które właśnie organizujesz w Kanadzie. Moja godzina nadeszła i zastęp Moich synów poświęconych Mojemu Niepokalanemu Sercu jest właśnie gotowy.

b Z najmniejszymi odnoszę tryumf Mojego Niepokalanego Serca, a Jezus ustanawia Swoje chwalebne Królestwo w świecie.

c Z najmniejszymi mogę formować Kościół wierny, który jest już gotowy do narodzenia się w matczynym ogrodzie Mego Niepokalanego Serca.

d Z najmniejszymi prowadzę Moją bitwę przeciw potężnemu zastępowi pysznych i wielkich, którzy rzucili Panu swoje wyzwanie. W ten sposób jeszcze raz Pan potwierdzi Swoją moc i ustami dzieci oraz niemowląt unicestwi siły wszystkich Swych przeciwników.

e Z najmniejszymi odnoszę codziennie Moje zwycięstwo nad szatanem i jego potężną armią zła, nad siłami szatańskimi i masońskimi, które organizują się przeciw Bogu. Prowadzę Moje dzieci drogą heroicznej wiary, pewnej nadziei i doskonałej miłości.

f W nich Ojciec Niebieski jest uwielbiony; one kochają Jezusa i Nim żyją; przez nie Duch Święty szerzy w świecie moc Swojej Boskiej Miłości.

g Także w tym wielkim narodzie prowadzę was do zbawienia i pokoju za pośrednictwem Moich małych dzieci. Widzisz, jak wspaniałomyślnie i entuzjastycznie Mi odpowiadają. Widzisz, jak z miłością i wdzięcznością żyją poświęceniem się Memu Niepokalanemu Sercu. Za ich pośrednictwem Mój tryumf już się rozpoczął. Teraz prowadzę je z pośpiechem naprzód, ponieważ czas Mojego największego ujawnienia się właśnie nadszedł.

h Dlatego też, Mój mały synu, prowadzę cię wciąż w miejsca oddalone i proszę cię o tak wielki trud i tak uciążliwą pracę, która po ludzku jest niemożliwa do wykonania. Jednak to Ja cię niosę i prowadzę, to Ja cię podtrzymuję i pomagam ci; Ja cię pocieszam i zachęcam, ponieważ z każdego miejsca ziemi, powinieneś przyprowadzić wszystkie Moje małe dzieci do schronienia Mojego Niepokalanego Serca.

i Tylko wraz z nimi Niebieska Mama może osiągnąć Swoje zwycięstwo. To jedynie z nimi Jezus może ustanowić Swoje chwalebne Królestwo na świecie.

j Kontemplujecie Mnie dzisiaj w kołysce, w której zostałam złożona po Moim ziemskim narodzeniu. W tym dniu błogosławię was z radością, ponieważ coraz bardziej Mnie naśladujecie na drodze małości i pokory.

Saskatoon (Kanada), 15.09.1994 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

527 Dusza przeszyta

a «Miecz przeszyje twoją duszę...» Te słowa – wypowiedziane przez starca Symeona, gdy składałam Panu w ofierze Moje małe Dziecko – potwierdzały się w ciągu całego ziemskiego życia Mojego Syna Jezusa. Sprawdzały się od Jego dzieciństwa pełnego zasadzek aż po młodość w ukryciu; od ataków na Niego w czasie życia publicznego po skazanie na śmierć krzyżową; od wejścia na Kalwarię po moment śmierci na Krzyżu. Całe życie Jezusa było stałym wypełnianiem się tego proroctwa.

b Tak samo jest z Kościołem, Mistycznym Ciałem Mojego Syna Jezusa. Podczas jego ziemskiej wędrówki, w ciągu jego historii utkanej z boleści i krwi, wiele razy Moją duszę przenikał miecz.

c Szczególnie jednak w tych ostatnich czasach duszę waszej Niebieskiej Mamy ogarniają ogromne boleści.

d Duszę Moją przenika ból całej tej biednej ludzkości, która oddaliła się od swego Pana, aby iść za bożkami przyjemności i dobrobytu, pychy i pieniędzy, nienawiści i nieczystości. Jakże wielkie jest niebezpieczeństwo, że zniszczy się ona własnymi rękoma! Zatem jako zatroskana Mama działam, aby wprowadzić ją na drogę nawrócenia i pokuty, powrotu do Pana i zbawienia. Moje nadzwyczajne interwencje nie są jednak przyjmowane, przeszkadza się im nawet i otwarcie je odrzuca.

e Moja dusza jest przeszywana na widok Kościoła leżącego pod ciężarem dotkliwej agonii. Coraz bardziej szerzą się w nim błędy doprowadzające do utraty wiary, grzech zwodzi serca wielu Moich dzieci. Wielu nadmiernie szuka przyjemności i wpada w niewolę szatana, któremu udało się zwieść całą ziemię.

f Mój Papież jest coraz bardziej izolowany, wyśmiewany, krytykowany i opuszczony. Wielu Biskupów i Kapłanów biegnie drogą niewierności i słabnie jak wygasające światła. Wiele drapieżnych wilków wchodzi w skórach baranków do owczarni Mojego Syna Jezusa, aby w niej dokonywać rzezi. Kościół jest właśnie wezwany do przeżywania godzin swej męki i swej okrutnej ofiary.

g Moja dusza jest przeszywana z powodu wielu dusz, które giną, które każdego dnia idą do piekła. Pomóżcie Mi je ocalić. Pomóżcie Mi przez modlitwę, cierpienie, przez waszą miłość, przez waszą wierność. Dlatego proszę was o mnożenie waszych Wieczerników modlitewnych w tym decydującym czasie wielkiego ucisku. W ten sposób pomożecie Mi ocalić wiele Moich biednych dzieci, które idą ku wiecznej zgubie.

h Moja dusza jest przeszywana na widok sytuacji, w jaką wpadł ten wielki naród, w którym się znajdujesz. Popadł ponownie w pogaństwo, stał się ofiarą materializmu i nadmiernego szukania przyjemności. Prawo Boże jest coraz bardziej gwałcone i każdego dnia dokonuje się zamachu na dar życia poprzez niezliczone aborcje.

i Wołaj do wszystkich silnym głosem o Moim ogromnym bólu! Ogłaszaj bez lęku, że wielka kara już się rozpoczęła i że dla własnego ocalenia powinniście wejść jak najszybciej do niezawodnego schronienia Mojego Niepokalanego Serca. W Nim was pocieszę, a wy przyniesiecie pociechę Mojej duszy, którą – zwłaszcza w tych czasach – przeszywają ogromne boleści.

Omaha (Nebraska – USA), 29.09.1994 Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

528 Aniołowie waszego czasu

a Dziś obchodzicie święto Archaniołów Gabriela, Rafała i Michała.

b To są Aniołowie waszego czasu. To są Aniołowie końcowego czasu oczyszczenia i wielkiego ucisku.

c To są Aniołowie waszego czasu.

d Została im powierzona szczególna rola w okresie próby i wielkiej kary.

e Przypada im w udziale gromadzenie na całej ziemi w pewnym schronieniu Mojego Niepokalanego Serca tych, którzy są wezwani, by stać się częścią małej reszty, która pozostanie wierna.

f To są Aniołowie waszego czasu. Są to zwłaszcza ci Aniołowie, którzy ujawniają przed wami ostatnie wydarzenia, opisane w zapieczętowanej księdze.

g Archaniołowi Michałowi powierzono rolę prowadzenia zastępów anielskich i Moich wiernych dzieci w bitwie z przywykłymi do wojny armiami szatana i zła; z siłami szatańskimi i masońskimi zorganizowanymi już na szczeblu światowym w jedną wielką moc, aby walczyć przeciw Bogu i przeciw Jego Chrystusowi.

h Święty Michał będzie interweniował szczególnie w tym celu, by pokonać starodawnego nieprzyjaciela, Lucyfera, który w ostatniej godzinie ukaże się z całą mroczną potęgą Antychrysta. Św. Michał ma za zadanie walczyć z nim, pokonać, zmiażdżyć go w jego królestwie ciemności i ognia. On ofiarowuje waszej Niebieskiej Mamie łańcuch, którym go zwiąże, i klucz do zamykania bram Czeluści, z której nie będzie już mógł wyjść, aby szkodzić światu.

i Archaniołowi Rafałowi powierzono misję uczestniczenia w wielkiej walce w charakterze niebieskiego lekarza, aby wam dopomagać i leczyć wszystkich tych, którzy zostaną uderzeni i zranieni.

j Jak przywrócił on wzrok Tobiaszowi, tak też i milionom biednych dzieci – których oślepił grzech, błędy i wielka ciemność waszych dni – przywróci wzrok, aby mogły powrócić do wiary i kontemplować Boski blask Prawdy.

k Archaniołowi Gabrielowi powierzono wielką misję ogłaszania powrotu Jezusa w chwale dla ustanowienia Jego Królestwa na świecie. Od niego przyszła niebiańska zapowiedź pierwszego przyjścia Mojego Syna na świat, on też stanie się promiennym posłańcem drugiego przyjścia Jezusa w chwale.

l To drugie przyjście dokona się w mocy i w światłości. Jezus ukaże się na obłokach niebieskich, w blasku Swej Boskości, aby poddać Sobie wszystko. I tak Boska moc Mojego Syna Jezusa ukaże się całemu stworzonemu wszechświatu.

m Archaniołowi nazwanemu Bożą Mocą powierzono rolę ogłoszenia wszystkim bliskiego powrotu Chrystusa w mocy Jego Boskiej potęgi.

n Dlatego właśnie zapraszam was dziś do czczenia, do modlitwy i do wzywania opieki tych trzech Archaniołów. Są oni bowiem powołani do wypełnienia wielkiej misji w końcowym czasie wielkiego ucisku: mają doprowadzić was do serca wielkich wydarzeń, do których przeżycia z ufnością i wielką nadzieją jesteście obecnie wezwani.

Effingham (Illinois), 13.10.1994, Wieczernik dla Biskupów i Kapłanów należących do K. R. M. w USA i Kanadzie

529 Nadeszły Moje czasy

a Najmilsi synowie, wielka jest radość, jaką dajecie w tych dniach waszej Niebieskiej Mamie. Przybyliście z tak wielu miejsc Stanów Zjednoczonych i Kanady, by żyć ze Mną w stałym Wieczerniku modlitwy i braterstwa. Przyłączam się do waszej modlitwy, pomagam wam wzrastać we wzajemnej miłości, abyście stali się w ten sposób jednym sercem i jedną duszą. Wylewam balsam na wasze rany, udzielam wam pociechy w licznych cierpieniach i zachęcam was do kroczenia z ufnością i wielką nadzieją po bolesnej drodze tych ostatnich czasów.

b Nieście wszystkim Moje matczyne orędzie.

c Nadeszły Moje czasy. Nadeszły czasy, przepowiedziane wam przeze Mnie w Fatimie.

d Dziś świętujecie rocznicę Mojego ostatniego objawienia się, potwierdzonego cudem słońca. W tamtej chwili przepowiedziałam wam wszystko, co przeżywacie w tych latach oczyszczenia i wielkiego ucisku.

e Przepowiedziałam wam wielką karę, która uderzy tę biedną ludzkość. Stała się ona bowiem pogańska, zbudowała nową cywilizację bez Boga. Grozi jej przemoc, nienawiść, wojny. Grozi jej niebezpieczeństwo zniszczenia siebie własnymi rękami.

f Moje nadzwyczajne interwencje – jakich dokonuję, aby doprowadzić ludzkość na drogę nawrócenia i powrotu do Pana – nie zostały przyjęte ani nie dano im wiary.

g Jesteście więc dziś w przededniu wielkiej próby, jaką wam przepowiedziałam: będzie to najwyższe ujawnienie się Bożej sprawiedliwości i miłosierdzia.

h Ogień spadnie z Nieba i ludzkość zostanie oczyszczona i całkowicie odnowiona, aby dzięki temu być gotową na przyjęcie Pana Jezusa, który powróci do was w chwale.

i Przepowiedziałam wam także poważny kryzys, który dotknie Kościół z powodu wielkiego odstępstwa, jakie do niego weszło poprzez coraz większe rozszerzanie błędów, przez wewnętrzne rozbicie, sprzeciwianie się Papieżowi i odrzucanie jego Urzędu Nauczycielskiego.

j Moje Umiłowane Dziecko - Kościół musi przeżyć godziny swej agonii i bolesnej męki. Opuści go wiele jego dzieci. Gwałtowny wiatr prześladowania spadnie na niego i wiele krwi przeleje się wśród Moich umiłowanych dzieci.

k Nadeszły Moje czasy. Dlatego też zapraszam was do podążania za Mną drogą modlitwy i pokuty, czystości i świętości.

l Popatrzcie, wasze narody stały się ofiarami materializmu i nadmiernego poszukiwania przyjemności. Prawo Boże jest coraz bardziej gwałcone, a nieczystość – szerzona przez wszystkie środki społecznego przekazu. Ucieka się do wszelkich środków przeszkadzających życiu. Aborcje wzrastają wszędzie i są zalegalizowane przez prawa niesprawiedliwe i niemoralne.

m Nadeszły Moje czasy. Wezwijcie wszystkich, aby weszli do arki Mego Niepokalanego Serca, abym ich ochroniła i ocaliła. Proszę was o mnożenie waszych Wieczerników modlitewnych: pośród Kapłanów, dzieci, młodzieży, a szczególnie w rodzinach.

n Pocieszyła Mnie wielka odpowiedź, jaką otrzymałam w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych podczas tych Wieczerników, ponieważ nigdy nie widziano tak wielkiego uczestnictwa Kapłanów i wiernych. Z powodu wspaniałomyślnej odpowiedzi, jaką wszędzie otrzymuję ze strony Moich najmniejszych dzieci, obiecuję wam zadziałać w godzinie wielkiej próby, aby was ocalić. Moja matczyna obecność pośród was jest niezawodnym znakiem opieki i ocalenia. Otwórzcie więc wasze serca na nadzieję, żyjcie w największej ufności i w całkowitym oddaniu się Mojemu Niepokalanemu Sercu.

o Błogosławię w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego was razem z osobami, które są wam drogie, i z tymi, które są wam powierzone.

St. Francis (Maine – USA), 1.11.1994, Uroczystość Wszystkich Świętych

530 W blasku Świętych

a Dziś świętujecie uroczystość wszystkich Świętych.

b Jakże liczni są wasi bracia i siostry, którzy na ziemi stanowili część Mojego zastępu i którzy w Raju tworzą wieniec chwały wokół Niepokalanego Serca waszej Matki i Królowej.

c W blasku Świętych tworzy się jedna jedyna rodzina dzieci Boga, kochanych przez Niego, odkupionych i zbawionych. Radują się one doskonałą i wieczną szczęśliwością i śpiewają nową pieśń chwalebnego tryumfu.

d W blasku Świętych przeżywajcie i wy te dni bolesnego oczyszczenia i wielkiego ucisku. Oni są przy was, pomagają wam, chronią was swoim potężnym wstawiennictwem i prowadzą was do doskonałego wypełnienia Mojego macierzyńskiego planu.

e W blasku Świętych jesteście pocieszani w waszym cierpieniu i umacniani w krwawych chwilach walki przeciwko potężnym siłom zła, które dziś wydają się zwyciężać. Jesteście wezwani do przeżywania bolesnych godzin waszego męczeństwa.

f W blasku Świętych powinniście przeżywać obecne chwile i nieść ciężar wielkiej próby, która właśnie spadła na świat dla oczyszczenia ludzkości i przygotowania jej na spotkanie z Panem, który przychodzi do was w chwale.

g W blasku Świętych cały cierpiący i pielgrzymujący Kościół musi teraz otworzyć swe serce na nadzieję, ponieważ tak wiele światła zstępuje z Nieba, aby go oświetlić i umocnić na bolesnej drodze ku Kalwarii jego ofiary.

h W blasku Świętych, Mój najmniejszy synu, kontynuuj swoją tak męczącą i wspaniałą podróż. Jesteś wezwany, by zanieść światło Chrystusa wielu duszom zaciemnionym grzechem oraz miłość i matczyną pociechę wielu sercom chorym i zranionym. Dzięki temu twoja Niebieska Mama sprawi, że na każdym kroku, który robisz, zakwitnie nadzieja, ufność i radość.

Guadalajara (Meksyk), 23.11.1994 Wieczernik dla Kapłanów z K. R. M. w Meksyku i Salwadorze

531 Niech będzie wielka wasza nadzieja

a Kapłani należący do Mojego Ruchu w Meksyku i Salwadorze! Jakże jestem szczęśliwa widząc was tu zgromadzonych w stałym Wieczerniku modlitwy i braterstwa.

b Jednoczę się z waszą modlitwą, pomagam wam wzrastać we wzajemnej miłości, gdyż powinniście kroczyć razem po bolesnej drodze wielkiego ucisku.

c Miłujcie się jak bracia zgromadzeni przez miłość do waszej Niebieskiej Mamy.

d Żyjcie w radości i nadziei.

e Niech wielka będzie wasza nadzieja. Jezus kocha was miłością Boską i miłosierną. Widzi wasze wielkie trudności i opuszczenie, w którym znajdujecie się często z powodu bolesnych i trudnych czasów, w jakich żyjecie.

f Wasze narody powróciły do pogaństwa. Zostały zdominowane siłami zła i masonerii. Stały się ofiarami materializmu i nadmiernego poszukiwania przyjemności.

g Każde przykazanie Prawa Pańskiego jest coraz bardziej gwałcone. W sposób podstępny i zgubny dokonuje się zamachu na dar życia. Szerzy się przemoc i nienawiść, a nieczystość rozwija się jak trucizna, prowadząc do śmierci serc i dusz.

h Jesteście wezwani, by stać się narzędziami Boskiego miłosierdzia dla całej tej biednej ludzkości, tak oddalonej od Boga.

i Dlatego proszę was o wierność waszej posłudze. Bądźcie mocnymi świadkami wiary w czasie wielkiego odstępstwa; świadkami świętości w chwilach wielkiego zepsucia; świadkami miłości w godzinie przemocy i nienawiści, która staje się co dnia coraz silniejsza.

j Niech wielka będzie wasza nadzieja. Jestem Mamą i chcę rozszerzyć balsam Mojej matczynej miłości na wszystkie Moje dzieci. Potrzebuję was.

k To dlatego proszę was, abyście się poświęcili Memu Niepokalanemu Sercu. Chcę was uczynić narzędziami Mojego matczynego miłosierdzia.

l Weźcie w swoje kapłańskie ramiona Moje najbardziej potrzebujące dzieci i zanieście je do niebiańskiego schronienia Mojego Niepokalanego Serca.

m Podtrzymajcie słabych. Prowadźcie wahających się. Nawracajcie grzeszników. Uzdrawiajcie chorych. Umacniajcie zrozpaczonych. Doprowadźcie do domu Ojca oddalonych. Dajcie wszystkim balsam Mojej matczynej i miłosiernej miłości. Wtedy staniecie się drogocennymi narzędziami tryumfu Mego Niepokalanego Serca w świecie.

n Niech wielka będzie wasza nadzieja. Tryumf Mojego Niepokalanego Serca jest bliski. Pociesza Mnie odpowiedź miłości i modlitwy, jaką otrzymuję w tym narodzie od małych, biednych, słabych, pokornych, prostych.

o W sercu i w życiu Moich małych dzieci już się rozpoczął tryumf Mojego Niepokalanego Serca.

p Tryumf ten będzie postępował nadal w coraz silniejszy sposób, ponieważ Ameryka Łacińska jest Moją własnością. Ona należy do Mnie i Ja ukażę się wszystkim jako Matka potężna i miłosierna.

q Zapraszam was więc do wyjścia z tego Wieczernika w pokoju, radości i wielkiej nadziei.

r Błogosławię w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego was z wszystkimi osobami, które są wam drogie, oraz tymi, które powierzono waszej posłudze.

Meksyk, 5.12.1994, Wieczernik narodowy dla K. R. M., w sanktuarium Matki Bożej z Gwadelupy

532 Źrenica Moich Oczu

a Z jak wielką miłością patrzę na was, Kapłani i wierni należący do Mego Ruchu! Jesteście obecni tu, w Moim bardzo czczonym sanktuarium, by uczestniczyć w waszym wielkim Wieczerniku. Kończy on Wieczerniki organizowane w miastach Meksyku, na tej ziemi, którą szczególnie ochraniam i błogosławię.

b Sprawiam, że z Mojego Niepokalanego Serca spływają potoki miłosiernej miłości na was wszystkich, na Kościół i na całą tę biedną ludzkość.

c Jak w Moich oczach utrwalony jest portret małego Juana Diego, któremu się ukazałam, tak samo i wy jesteście wyryci w Moich oczach i w sercu waszej Niebieskiej Mamy.

d Jesteście źrenicą Moich oczu, ponieważ jesteście Moimi najmniejszymi dziećmi całkowicie Mi poświęconymi, dzięki czemu mogę na was rozlewać całą czułość Mojej matczynej miłości.

e Jesteście źrenicą Moich oczu, ponieważ pozwalacie Mi się prowadzić z tak wielką uległością. Słuchacie Mnie, robicie to, o co was proszę, kroczycie po drodze, jaką wam wyznaczyłam. Dzięki temu – za waszym pośrednictwem – mogę realizować wielki plan tryumfu Mojego Niepokalanego Serca w świecie.

f Jesteście źrenicą Moich oczu, ponieważ poprzez was mogę rozszerzać światło wiary w tych dniach wielkiego odstępstwa; zapach łaski i świętości – w czasie wielkiego zepsucia i zwycięską siłę miłości w tej godzinie przemocy i nienawiści.

g Jesteście źrenicą Moich oczu dzięki wielkiej miłości, jaką darzycie Jezusa w Eucharystii. Z jak wielką radością patrzę na was, kiedy idziecie przed tabernakulum, by oddać Jezusowi wasz kapłański hołd miłości, adoracji i wynagrodzenia.

h Obecnie wielka pustka i obojętność otacza Jezusa w Eucharystii, wy zaś szerzycie wciąż uroczyste godziny adoracji eucharystycznej. Otaczacie Jezusa w Eucharystii kwiatami i światłem – znakami ukazującymi waszą miłość i pełną serdeczności pobożność.

i Jesteście źrenicą Moich oczu, ponieważ jesteście prości, ubodzy, pokorni i kochacie Mnie z całą czystością waszych dziecięcych serc. Widziałeś, Mój mały synu, z jakim entuzjazmem kochają Mnie, proszą i wychwalają Moje meksykańskie dzieci. To dlatego stąd rozpocznie się Moje wielkie zwycięstwo nad wszystkimi siłami masońskimi i szatańskimi dla największego tryumfu Mego Syna Jezusa.

j Potwierdzam ci, że poprzez* wielki jubileusz roku 2000 nadejdzie tryumf Mego Niepokalanego Serca, który przepowiedziałam wam w Fatimie. Nastąpi on równocześnie z powrotem Jezusa w chwale dla ustanowienia Jego Królestwa na świecie. I tak ujrzycie wreszcie na własne oczy nowe niebiosa i nową ziemię.

Z całą Moją matczyną miłością, pocieszona i otoczona czcią przez was, błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Santiago (Republika Dominikany), 8.12.1994 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

533 Apostołowie ostatnich czasów

a Znajdujesz się tu, Mój mały synu, aby przeprowadzić ten Wieczernik z Biskupem, Kapłanami i wiernymi należącymi do Mojego Ruchu, w dniu, w którym Kościół świętuje uroczystość Mojego Niepokalanego Poczęcia.

b Najświętsza Trójca udzieliła Mi tego szczególnego przywileju, ponieważ zostałam przeznaczona, by być Matką Słowa, które stało się człowiekiem w Moim najczystszym łonie.

c W przewidywaniu Mojego Boskiego Macierzyństwa zostałam zachowana od grzechu pierworodnego, od wszelkiego cienia i jakiegokolwiek grzechu osobistego. Zostałam napełniona łaską i świętością.

d Ponieważ jestem Matką Jezusa, dlatego zostałam głęboko włączona w tajemnicę Jego Odkupienia jako Współodkupicielka. Stałam się prawdziwą Pośredniczką Łask pomiędzy wami a Moim Synem Jezusem.

e U stóp Krzyża, z woli Mojego Syna, stałam się Matką wszystkich.

W Wieczerniku z Apostołami uczestniczyłam jako Matka w narodzinach Kościoła.

f Moja macierzyńska rola polega na prowadzeniu Kościoła po drodze jego ewangelizacji.

g Dlatego też zawsze byłam u boku każdego z Moich synów, którzy przez dwa tysiące lat w każdej części świata głosili Ewangelię.

h Świętujecie właśnie dziś pięćsetną rocznicę pierwszej ewangelizacji całego tego wielkiego kontynentu Ameryki.

i Po blisko dwóch tysiącach lat od pierwszego ogłoszenia Ewangelii ludzkość stała się ponownie pogańska.

j Jestem Matką drugiej ewangelizacji. Na Mnie spoczywa zadanie formowania Apostołów nowej ewangelizacji. Przez te lata kształtowałam was szczególnie troskliwie poprzez dar Moich słów, abyście byli Apostołami tych ostatnich czasów.

k Jako Apostołowie ostatnich czasów powinniście w tych dniach wielkiego odstępstwa ogłaszać wszystkim, aż po krańce ziemi, Ewangelię Jezusa. Pośród wielkiej ciemności, która opadła na świat, szerzcie światło Chrystusa i Jego Boskiej Prawdy.

l Jako Apostołowie ostatnich czasów powinniście dawać wszystkim życie samego Boga przez łaskę przekazywaną w sakramentach, których jesteście szafarzami. W ten sposób szerzycie zapach czystości i świętości w tych czasach wielkiego zepsucia.

m Jako Apostołowie ostatnich czasów jesteście wezwani do niesienia rosy miłosiernej miłości Jezusa na świat wysuszony z powodu niezdolności do kochania i ciągle zagrożony nienawiścią, przemocą i wojną.

n Jako Apostołowie ostatnich czasów powinniście ogłaszać bliskość chwalebnego powrotu Jezusa. Wprowadzi On ludzkość w nowe czasy, w których ukażą się wreszcie nowe niebiosa i nowa ziemia. Głoście wszystkim Jego bliski powrót. «Maranatha. Przyjdź, Panie Jezu!»

Dongo (Como), 24.12.1994, Święta Noc

534 Tajemnica tej nocy

a Przeżywajcie ze Mną, na modlitwie i w oczekiwaniu, tajemnicę tej nocy.

b Najmilsi synowie, wejdźcie do niebieskiego ogrodu Mego Niepokalanego Serca, aby zakosztować całej radości i ogromnej szczęśliwości tego wydarzenia.

c «Gdy nadeszła pełnia czasu...» (Ga 4,4). Czas w swoim biegu jest skierowany na tę chwilę: od początku, odwiecznie w umyśle Ojca.

d Jest skierowany na tę chwilę

– od stworzenia wszechświata przez Boga;

– od momentu, gdy cała ziemia stała się uprzywilejowanym ogrodem dla człowieka wyniesionego do szczególnej komunii z Bogiem;

– od momentu, gdy całe stworzenie – z powodu upadku naszych pierwszych rodziców – zostało poddane marności, a ziemia zaczęła wywoływać ucisk i rodzić ciernie dla człowieka, poddanego odtąd ciężkim doświadczeniom i nieustannym boleściom.

e «Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: Ono zmiażdży ci głowę...»

Moim potomstwem jest Boże Dzieciątko, które rodzi się ze Mnie w tę Świętą Noc. Ono jest zwycięzcą nad szatanem, ponieważ jest Wcielonym Słowem Ojca, jedynym Pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem, jedynym Zbawicielem i Odkupicielem.

f Przez Niego zamiar Ojca nadal się stale realizuje, tak jak było na początku: człowiek znowu odzwierciedla chwałę Boga żywego, a cały wszechświat jest wspaniale podporządkowany głoszeniu doskonałej chwały swego Pana.

g «...Zesłał Bóg Syna swego» (Ga 4,4).

Ta Święta Noc odpowiada na głębokie oczekiwania wszystkich, którzy żyli nadzieją, w modlitewnym oczekiwaniu na tę chwilę. To pełnia czasu, ponieważ skupia w sobie żarliwe oczekiwanie całej historii: oczekiwanie Adama, Abrahama, Patriarchów, Proroków, Królów i Kapłanów, wielkich i małych. W ciągu wieków sprawiedliwi Izraela żyli modląc się, mając nadzieję i oczekując tej chwili.

h «...Zesłał Bóg Syna swego» (Ga 4,4).

W tę noc rodzi się do Swego ludzkiego istnienia Ten, który jest Słowem współistotnym Ojcu, Obrazem Jego istoty i Odblaskiem Jego chwały.

i «...Zrodzonego z niewiasty» (Ga 4,4).

On rodzi się ze Mnie, Swej dziewiczej Matki.

j Przeżywajcie ze Mną ekstazę tych godzin. Wejdźcie do Mego Niepokalanego Serca, aby zakosztować całej intensywności tej chwili, w której czas osiąga swą pełnię.

k Jesteście w sercu historii. Tu możecie zrozumieć wszystkie wydarzenia z przeszłości i tu możecie odnaleźć sens i znaczenie wszystkich wydarzeń przyszłych.

l Ta noc staje się źródłem Światłości dla ludzi wszystkich czasów, ponieważ Syn – który rodzi się ze Mnie w tę Świętą Noc – jest Bogiem z wami, Emmanuelem, waszym Odkupicielem, waszym jedynym Zbawicielem.

m Wejdźcie z radością w tajemnicę tej nocy.

n Otwórzcie wasze serca na pełnię szczęścia, które przychodzi do was wraz z pełnią czasu: «Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkich: Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan».

o W tajemnicy tej nocy zrozumcie również, w jaki sposób pełnia czasu realizuje się w czekającym was nowym czasie, ponieważ to pierwsze przyjście Jezusa w słabości Jego ludzkiej natury jest skierowane na Jego drugie przyjście, kiedy ukaże się w blasku Swej Boskiej chwały.

p W to pierwsze Boże Narodzenie Jego Boskość jest zasłonięta i ukryta przez Jego człowieczeństwo. W drugie Boże Narodzenie ludzkość zostanie ogarnięta blaskiem Jego Boskości.

q Wejdźcie w tajemnicę tej nocy, by otworzyć serca na nadzieję.

r Dziś zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkich: Pan Jezus, którego w tę noc kontemplujecie w żłóbku – słabego, małego, płaczącego, zdanego na łaskę wszystkich – ma właśnie powrócić w blasku Swej Boskiej chwały.

s Z chwilą Jego powrotu w chwale – kiedy rozpocznie się nowy czas nowych niebios i nowej ziemi – osiągnie kres pełnia czasu.

Mediolan, 31.12.1994, Ostatnia noc roku

535 Matka bolejąca i zatroskana

a Najmilsi synowie, w modlitwie i skupieniu spędzajcie ze Mną te ostatnie godziny roku. Chwile te przeżywane są w tak wielkim hałasie słów i obrazów, przeszkadzających zrozumieć powagę i bliskie niebezpieczeństwa czasu, w jakim żyjecie.

b Jestem Matką bolejącą i zatroskaną.

c Jestem Matką bolejącą na widok tej biednej ludzkości, tak oddalonej od swego Pana. W powszechnej nieświadomości i obojętności kroczy ona drogą grzechu i zła, nieczystości i bezbożności, nienawiści i wojny.

d Jakże wielkie jest dla ludzkości niebezpieczeństwo! Ryzykuje ona zniszczenie siebie własnymi rękoma.

e Widzę wasze drogi skąpane we krwi, a przemoc i nienawiść spada jak straszliwy huragan na życie rodzin i narodów.

f Jestem Matką bolejącą na widok Kościoła, Mojego umiłowanego Dziecka, leżącego pod Krzyżem bardzo bolesnej agonii.

g Jakże wielu wypiera się go i zdradza go, jak wielu go opuszcza i potępia, jak wielu go poniża i krzyżuje.

h Pomiędzy nimi są także niektórzy z Moich najmilszych synów: Biskupi i Kapłani. Powtarzają oni i odnawiają albo gest Judasza, który zdradza, albo Piotra, który się zapiera, albo Apostołów, którzy uciekają tchórzliwie.

i Jesteście wezwani, aby być nowymi Janami, pozostającymi ze Mną u stóp Krzyża, na którym Kościół jest znowu krzyżowany i składany w ofierze dla zbawienia świata.

j Jestem Matką zatroskaną, ponieważ Moje nadzwyczajne interwencje – jakich dokonywałam, aby doprowadzić was do nawrócenia i do zbawienia – nie były przyjmowane ani słuchane.

k Co teraz zrobicie, aby uniknąć wielkiej kary, która nadeszła z powodu odrzucenia tego, co Niebieska Mama ofiarowała wam dla waszego zbawienia?

l Jestem Matką zatroskaną, bo czas ostatnich wydarzeń właśnie nadszedł.

m Aż dotąd mogłam opóźniać początek wielkiej próby, dzięki odpowiedzi, jaką otrzymywałam wszędzie na świecie ze strony Moich najmniejszych dzieci. Teraz jednak musicie przeżyć rozstrzygający czas wielkiego ucisku.

n To na te chwile wzbudziłam wszędzie Mój Kapłański Ruch Maryjny. To w tym celu niosłam wszędzie to małe dziecko, po całym świecie, aby pozwolić wam wszystkim wejść do niezawodnego schronienia Mego Niepokalanego Serca. Przeżyjcie w tym schronieniu czas wielkiej próby, która przyszła na was wszystkich.

o Otwórzcie wasze serca na nadzieję, ponieważ począwszy od tego roku ujrzycie, że Moja matczyna obecność pomiędzy wami będzie się stawać coraz bardziej jaśniejąca, coraz mocniejsza, coraz częstsza, stała.

----------------

* W wyniku wielu zapytań zdanie to zostało ponownie zestawione i zweryfikowane z tekstem włoskim, w którym zostało użyte słowo "per". Istotnie w języku angielskim (użyto wyłącznie określenia: "by" zamiast: "by way of" lub "as a result of) i francuskim ("pour" zamiast "grâce au" lub "à la suite de"), a następnie polskim ("na") dokonano przekładu z użyciem sformułowania, które mogło Czytelników wprowadzać w błąd, wywołując bardzo określone oczekiwania, co do spełnienia się zapowiedzi o tryumfie Serca Maryi w trakcie Jubileuszu Roku 2000. Dlatego w przypadku wątpliwości należy zawsze odwoływać się do tekstu oryginalnego. Ilość znaczeń przyimka PER: http://www.wloski.ang.pl/gramatyka/przyimki/przyimek_per