1996 – W MOIM BEZPIECZNYM SCHRONIENIU

Mediolan, 1.01.1996, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

561 W Moim bezpiecznym schronieniu

a Dziś obchodzicie z radością święto Mojego Boskiego Macierzyństwa i patrzycie na Mnie z synowską ufnością, wzywając wielkiego daru pokoju dla Kościoła i dla całej ludzkości.

b Ja jestem Królową Pokoju.

c Mnie wybrał Ojciec Niebieski na Matkę dla Swego Jedynego Syna – zrodzonego, by przynieść całej ludzkości drogocenne dobro pokoju.

d Moje Boskie Dzieciątko, które rodzi się w ubóstwie groty i które zostaje złożone w żłobie, Ono właśnie jest Pokojem.

– Jest Pokojem między Bogiem i ludzkością, odkupioną przez Niego i prowadzoną do nowej komunii miłości i życia ze swym Panem.

– Pokojem między ludźmi, którzy stali się wszyscy braćmi, bo jako dzieci Boga są uczestnikami Jego darów i członkami jednej rodziny.

e Mój Syn Jezus chciał także, abym Ja była waszą Matką. Stałam się więc Matką ludzkości, odkupionej i ocalonej przez Niego. Moja rola polega na tym, że jako Mama towarzyszę wam w czasie całej historii, w ciągu życia wszystkich Moich dzieci.

f W szczególny sposób jestem Matką tych, którzy przez sakrament chrztu oraz dar wiary i Łaski są głęboko włączeni w życie samego Jezusa, tworzą Jego mistyczne Ciało i są członkami Jego Kościoła.

g Ja jestem Matką Kościoła. Moja macierzyńska rola polega na towarzyszeniu Kościołowi w ciągu jego historii, przez całe jego ziemskie życie. We wszystkich okolicznościach jego bolesnej drogi zawsze ofiarowywałam Kościołowi bezpieczne schronienie Mego Niepokalanego Serca.

h Moje Niepokalane Serce zamyka w sobie całą Moją dziewiczą i macierzyńską miłość do was.

i Moje Niepokalane Serce otwiera się, by dać wam pomoc, pociechę i opiekę.

j Moje Niepokalane Serce staje się dla każdego z was najpewniejszym schronieniem i drogą, prowadzącą was do Boga zbawienia i pokoju.

k Na początku tego nowego roku – przepełnionego wydarzeniami ważnymi i bolesnymi dla tej biednej ludzkości znajdującej się odtąd w mocy sił zła, które się rozszalały – jeszcze raz zapraszam was wszystkich do wejścia do bezpiecznego schronienia Mego Niepokalanego Serca.

l – Do Mojego bezpiecznego schronienia wchodzą ci, którzy są wezwani do dawania Panu świadectwa krwi.

Wielka armia męczenników wchodzi do schronienia Mojego Niepokalanego Serca dla otrzymania nowej siły i odwagi w godzinie ich ofiarowania: od pierwszego męczennika Szczepana – którego przyjęłam w Moje matczyne ramiona po jego męczeństwie – do wszystkich tych, którzy jeszcze dziś oddają swe życie.

m – W Moim bezpiecznym schronieniu jest przyjmowana niezliczona armia wyznawców wiary dla otrzymania Światła i Ducha Mądrości, który prowadzi ich do zrozumienia Ewangelii i do życia nią oraz do głoszenia jej wszystkim.

n – W Moim bezpiecznym schronieniu formuje się jaśniejący zastęp dziewic. Od Mojego dziewiczego macierzyństwa uczą się żyć jedynie dla Jezusa, którego wybrały na jedynego małżonka życia. Przyobleczone Jego nieskalaną Światłością idą za Barankiem wszędzie, dokąd On idzie.

o – W Moim bezpiecznym schronieniu szukają ucieczki i opieki wszyscy ci, którzy są wezwani do ofiarowania się Panu, idąc za Nim drogą rad ewangelicznych. Ja sama pielęgnuję te kwiaty pachnące i cenne, które wzrosły w ogrodzie Mojego Niepokalanego Serca.

p – W Moim bezpiecznym schronieniu pielęgnuję z troską i serdecznością wszystkich Kapłanów, których Jezus Mi powierzył, a których kocham miłością całkiem szczególną. W tym schronieniu ich pocieszam, umacniam, formuję, żeby szli za Jezusem, naśladowali Go i wzrastali w Nim aż do osiągnięcia pełni.

q – W Moim bezpiecznym schronieniu znajdują ucieczkę rodziny chrześcijańskie dla posiadania obrony w licznych niebezpieczeństwach i ochrony przed straszliwym złem, jakie im grozi.

r – Do Mojego bezpiecznego schronienia wzywam dzieci, aby oddychały atmosferą czystości i modlitwy. Wzywam młodzież po to, by miała pomoc we wzrastaniu w Łasce, w miłości i świętości. Wzywam grzeszników, by znaleźli miłosierdzie i przebaczenie. Wzywam chorych, by mieli zdrowie; umierających, ażeby mogli przejść z ziemi do Raju przez niebiańskie drzwi Mego Niepokalanego Serca.

s – Szczególnie wy, wszyscy Moi synowie, powinniście wejść do Mego bezpiecznego schronienia, abym was strzegła i broniła teraz, gdy wchodzicie w okres zamykający oczyszczenie i wielki ucisk.

t Odtąd wydarzenia będą szybko następować po sobie ku ich całkowitemu wypełnieniu. Moje tajemnice zostaną przed wami ujawnione przez same wydarzenia, do których przeżycia jesteście wezwani.

u To dlatego – obserwując z matczynym zatroskaniem wszystko, co was jeszcze czeka – ponownie zachęcam Kościół i całą ludzkość do wejścia do niezawodnego schronienia Mego Niepokalanego Serca. To jedynie tam będę was chronić i pocieszać. To jedynie tam znajdziecie pokój i przekroczycie z radością promienny próg nadziei.

v To bowiem w bezpiecznym schronieniu Mego Niepokalanego Serca – które Najświętsza Trójca ofiarowuje wam jako arkę zbawienia na ostatnie czasy – będziecie czekać z ufnością i na modlitwie na powrót w chwale Jezusa, który przyniesie Swoje Królestwo na świat i wszystkie rzeczy uczyni nowymi.

w W oczekiwaniu, w którym się dopełnia błogosławiona nadzieja chwalebnego przyjścia Mego Syna Jezusa, na początku tego nowego roku błogosławię was wszystkich w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Mediolan, 19.01.1996 W przeddzień wyjazdu do 13 krajów Ameryki Łacińskiej

562 Dzieło miłości i miłosierdzia

a Mój umiłowany synu, to znowu wigilia długiej, uciążliwej i męczącej podróży do trzynastu krajów Ameryki Łacińskiej. Prosiłam cię o podjęcie tej podróży, abyś doprowadził wielką liczbę Moich dzieci do bezpiecznego schronienia Mojego Niepokalanego Serca.

b Nie lękaj się, bo Ja jestem zawsze z tobą.

c Kieruję każdym krokiem na twojej drodze i niosę cię w Moich ramionach. W nich odczujesz pociechę i odpoczynek, jaki Niebieska Mama ci przygotowała.

d Śpieszę się i muszę jak najszybciej dokończyć Moje wielkie Dzieło miłości i miłosierdzia.

e To jest Moje wielkie Dzieło miłości, bo przez nie ofiarowuję wszystkim pomoc. Niebieska Mama daje ją wam, abyście znieśli niewypowiedziane cierpienia ostatnich czasów.

f Pomocą, jaką Ja wam ofiarowuję wraz z Kapłańskim Ruchem Maryjnym, jest Moje Niepokalane Serce.

g Moje Niepokalane Serce jest drogocennym ogrodem zawierającym w sobie całą miłość, jaką wasza Niebieska Mama posiada dla Swoich dzieci.

h Wy wszyscy powinniście wejść do Mojego Niepokalanego Serca, aby móc odczuć siłę i czułość Mojej matczynej miłości.

i Wraz z ofiarowaniem się Mojemu Niepokalanemu Sercu wchodzicie do bezpiecznego schronienia, które Niebieska Mama zbudowała dla was na bolesne godziny wielkiego ucisku.

j Poprzez głos Mojego małego dziecka, które znowu prowadzę do bardzo odległych miejsc, zapraszam Biskupów, Kapłanów i wiernych do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu.

k W ten sposób uczynicie to, o co prosiłam was w Fatimie dla ocalenia tej biednej ludzkości, która leży wyczerpana pod ciężarem uporczywego odrzucania Boga i żyje pod mrocznym jarzmem niewolnictwa szatana, który ustanowił w niej szczyt swej władzy.

l Jakże inaczej będziecie mogli się schronić w bolesnych godzinach wielkiej próby, która właśnie przyszła na Kościół i ludzkość?

m Gdzież znajdziecie schronienie w straszliwej nawałnicy, która wstrząsa niebem i ziemią z powodu szerzącej się nienawiści, wybuchającej przemocy, popełnianego zła, wychwalanego grzechu, nieczystości ogarniającej cały świat?

n Wszyscy jesteście wezwani do znalezienia pomocy i opieki w niebiańskim ogrodzie Mojej matczynej miłości. Dlatego też Kościół i ludzkość coraz jaśniej będą widzieć, że Moje Niepokalane Serce jest niezawodnym Schronieniem, jakie Najświętsza Trójca przygotowała dla waszego zbawienia w godzinie, w której Sprawiedliwość ukaże się w całej Swej Boskiej mocy.

o – To jest Moje wielkie Dzieło miłosierdzia, bo Miłość miłosierna Jezusa pragnie ujawnić się wam poprzez macierzyńską drogę Mojego Niepokalanego Serca.

p To Mnie powierzył Jezus rolę chodzenia w poszukiwaniu Moich zagubionych dzieci, prowadzenia na drogę dobra grzeszników, doprowadzania do Pana oddalonych, uzdrawiania chorych, dodawania ufności zrozpaczonym, niesienia ulgi uciśnionym, ocalania zgubionych.

q Ja jestem Matką Miłości i Miłosierdzia.

r Gdy świat zostanie uwolniony od Złego, a ziemia oczyszczona bolesnym doświadczeniem – które na różne sposoby zostało wam już zapowiedziane – Moje Niepokalane Serce będzie miejscem, w którym wszyscy ujrzą wypełnienie się wielkiego cudu Boskiego Miłosierdzia.

s Duch Święty rozleje na świat Swoją drugą Pięćdziesiątnicę łaski i ognia, aby przygotować Kościół i ludzkość na powrót Jezusa we wspaniałości Jego Boskiej chwały, aby wszystko uczynić nowe.

Pojmij więc, Mój mały synu, wielki plan, jaki mam względem ciebie. Kontynuuj z wiarą i radością twoją męczącą drogę i wspomagaj Moje wielkie Dzieło miłości i miłosierdzia. Chociaż w tej chwili bardzo odczuwasz ciężar i utrudzenie podróżą, zobaczysz jednak – jak nigdy dotąd – tryumf twojej Niebieskiej Mamy, która jest zawsze przy tobie i kieruje każdym twoim krokiem.

t Niezwykłe łaski zstąpią na Moje dzieci, które wezmą udział w Wieczernikach. Wszyscy otrzymają szczególne znaki Mojej miłości i Mojej macierzyńskiej obecności.

u Niech Moi Aniołowie Światłości niosą cię w każdej chwili i bronią cię przed podstępnymi zasadzkami, jakie zastawia na ciebie Mój Przeciwnik.

v Wszędzie będziesz kontemplował, ze wzruszeniem i radością, tryumf Mojego Niepokalanego Serca w sercach i w życiu Moich małych dzieci, które odpowiadają Mi “tak” i które Ja wzywam do udziału w Moim wielkim dziele miłosierdzia.

San Salvador, 24.01.1996, Ćwiczenia duchowe w formie Wieczernika dla Biskupów i Kapłanów z K. R. M. w Ameryce Łacińskiej

563 Idźcie w Moje Imię

a Z jaką miłością przyjmuję was w tym Wieczerniku, Biskupi i Kapłani należący do Mojego Ruchu, którzy przybyliście z licznych narodów Ameryki Łacińskiej – z tej ziemi tak schwytanej w pułapkę przez Mojego Przeciwnika, lecz tak kochanej i chronionej przez waszą Niebieską Mamę.

b Przyłączam się zawsze do waszej modlitwy. Pomagam wam wzrastać we wzajemnej miłości, pocieszam was w licznych cierpieniach i niosę wraz z wami ciężar waszego trudnego posługiwania.

c W tych dniach otrzymuję dla was dar Ducha Świętego, który zstępuje na ten Wieczernik, jak zstąpił na tamten w Jerozolimie.

d Duch Święty otworzy serca i dusze na zrozumienie ważnej i szczególnej misji, jaką wam powierzam.

e Idźcie w Moje Imię na drogi tego kontynentu i nieście wszystkim światło Mojej matczynej i miłosiernej miłości.

f Idźcie w Moje Imię szukać Moich zagubionych dzieci na bolesnych drogach grzechu i zła. Popatrzcie, w jakim stopniu wasza społeczność stała się ponownie pogańska – ofiara materializmu, oburzającego poszukiwania przyjemności, niepohamowanego egoizmu, przemocy, niesprawiedliwości i nieczystości. Jakże są liczne Moje biedne dzieci, które cierpią i niosą ciężar tej zatwardziałości serc, która czyni z ziemi ogromną pustynię, pozbawioną miłości.

g Idźcie w Moje Imię i nieście wszystkim czułość Mojej matczynej miłości. Szukajcie zagubionych, podtrzymujcie słabych, prowadźcie niepewnych. Przebaczajcie grzesznikom, doganiajcie oddalonych, uzdrawiajcie chorych. Udzielajcie waszej kapłańskiej pomocy ubogim i biednym. Pochylajcie się, by wylać balsam na otwarte rany tych, których uderzyła i zraniła przemoc i nienawiść. Przyjmijcie ich w waszych ramionach i zanieście wszystkich do bezpiecznego schronienia Mojego Niepokalanego Serca.

h Idźcie w Moje Imię zanieść Moją matczyną pociechę Kościołowi, który tak bardzo cierpi i kroczy ku Kalwarii swojej ofiary.

Mój Przeciwnik w tych latach silnie go uderzył, godząc w Pasterzy i w owczarnię. Ileż zniósł cierpień Kościół w waszych krajach, ileż opuszczenia doświadczył. Jak wiele goryczy wypił z kielicha swej codziennej wierności Chrystusowi i Jego Ewangelii. Ja zawsze byłam przy nim, jak przy Jezusie pod Krzyżem. Na tej bolesnej drodze Kościół, który żyje w Ameryce, odczuł pociechę i pomoc waszej Niebieskiej Mamy. To dlatego w waszych krajach pobożność skierowana ku Mnie nigdy nie osłabła, a przeciwnie nawet, stawała się wszędzie z dnia na dzień coraz silniejsza i większa. Dzięki temu jestem tu szczególnie kochana i wychwalana, a Ameryka Łacińska zajmuje szczególne miejsce w ogrodzie Mojego Niepokalanego Serca.

i Idźcie w Moje Imię nieść światło Mojej wiary, Moje zaproszenie do ufności i żar Mojej miłości do tych, którzy są powierzeni waszej kapłańskiej posłudze.

Moi umiłowani synowie, idźcie odważnie naprzód po drodze krzyżowej tych ostatnich czasów. Ja jestem zawsze z wami. Nie czujcie się sami. Nawet jeśli musicie nieść krzyż niezrozumienia, opuszczenia i sprzeciwów, Ja zawsze jestem przy was.

j Ja jestem z wami w każdej chwili i pomagam wam nieść krzyż, o który Pan was prosi dla zbawienia tych, którzy są wam powierzeni. W bezpiecznym schronieniu Mego Niepokalanego Serca znajdziecie pokój i doświadczycie tej radości, jakiej jedynie Jezus potrafi wam udzielić.

k Wyjdźcie z tego Wieczernika jako Apostołowie Mojego Ruchu w całej Ameryce Łacińskiej. Szerzcie wszędzie Wieczerniki, o które was proszę: wśród Kapłanów, dzieci, młodych, a szczególnie w rodzinach, aby były chronione i ustrzeżone od wielkich zagrażających im niebezpieczeństw. Wtedy staniecie się drogocennymi narzędziami tryumfu Mojego Niepokalanego Serca i odczujecie radośnie pociechę Mojej matczynej obecności.

l Błogosławię w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego was oraz tych, którzy są wam drodzy, i tych, którzy są powierzeni waszej posłudze.

Managua (Nikaragua), 2.02.1996, Święto Ofiarowania Pańskiego

564 W duchowej Świątyni

a Moje małe dziecko, znajdujesz się w tym narodzie, schwytanym w pułapkę i zaatakowanym przez Mojego Przeciwnika, lecz kochanym przez waszą Niebieską Mamę i chronionym w bezpiecznym schronieniu Jej Niepokalanego Serca. Otrzymałam dla niego dar uwolnienia od komunizmu i drogocenny dar pokoju.

Także Kościół, który w nim żyje i cierpi, musi nieść krzyż prześladowania i zdrady ze strony niektórych swoich dzieci. Jednak Ja zadziałałam w jego obronie i dla jego ochrony, bo został on poświęcony Mojemu Niepokalanemu Sercu.

b – Do duchowej Świątyni Mojego Niepokalanego Serca powinien teraz wejść Kościół i cała ludzkość.

W tej duchowej Świątyni prowadzę Kościół do doskonałego uwielbienia Najświętszej Trójcy. W niej Ojciec Niebieski odzwierciedla się z upodobaniem; w niej Jezus chce odżywać, by dawać Ojcu pełną zgodę na Jego Wolę; w niej Duch Święty rozlewa się, aby odbić w niej całą Swą boską wspaniałość.

To dlatego oczyszczam Kościół i prowadzę go na drogę Kalwarii, gdzie da on znowu pełne świadectwo Mojemu Synowi Jezusowi.

c – Do tej duchowej Świątyni niosę całą ludzkość, tak oddaloną od Boga, już niezdolną kochać, zwiedzioną przez błędy i uczynioną niewolnicą zła, nieuporządkowanych namiętności i grzechu. W niej szatan właśnie ustanowił swoje panowanie.

W tej duchowej Świątyni Mojego Niepokalanego Serca przygotowuję całkowity powrót ludzkości do Pana, drogą nawrócenia i pokuty, przemiany serca i życia.

d W tej duchowej Świątyni czynię ze wszystkich ludów jedną rodzinę. W ten sposób przygotowuję nowe czasy powszechnego pojednania narodów, przygotowując je na przyjęcie Pana Jezusa, który właśnie ma powrócić we wspaniałości Swej chwały.

Przygotujcie się na przyjęcie Go. Zapraszam wszystkie narody ziemi do otwarcia na oścież drzwi Chrystusowi, który powraca.

e W tej duchowej Świątyni biorę w Moje ramiona wszystkie Moje małe dzieci, które – swoim aktem poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu – całkowicie powierzyły Mi siebie. Są bezpieczne, gdyż Mama niesie je w ramionach, a ich Mama doznaje radości widząc, że jest kochana i otaczana chwałą w Swych dzieciach.

f Oto nadeszła godzina Mojego i waszego tryumfu.

g To dlatego zachęcam was, byście wszyscy przybiegli do bezpiecznego schronienia, jakie Niebieska Mama przygotowała wam w ostatnich czasach wielkiego ucisku.

h Tam, w Moich ramionach, zostaniecie pocieszeni. Jak mama pieści swe dziecko, tak Ja obsypię was pieszczotami.

I W duchowej Świątyni Mego Niepokalanego Serca przygotowałam wam już ołtarz, na którym i wy zostaniecie złożeni w ofierze dla zbawienia świata.

Cuzco (Peru), 22.02.1996, Święto Katedry św. Piotra Apostoła

565 Moce piekielne nie zwyciężą

a Mój mały synu, jakże jest męcząca ta podróż, o podjęcie której cię prosiłam. To podróż do trzynastu narodów i pięćdziesięciu dwóch miast w celu przeprowadzenia zachwycających Wieczerników z Kapłanami i wiernymi Mojego Ruchu. Dziś znajdujesz się tutaj w tym mieście położonym na wysokości prawie 4000 metrów, pośrodku wielkiego łańcucha peruwiańskich Andów.

b Wielkim Wieczernikiem na stadionie czcicie święto Katedry Świętego Piotra.

c Jezus ustanowił Swój Kościół na niezawodnej skale apostoła Piotra. Piotrowi Jezus przydzielił zadanie bycia fundamentem Kościoła i zachowywania całej Prawdy. Dla Piotra Jezus prosił, by jego wiara została zachowana w pełni w przeciągu całej historii ludzkiej. Piotrowi dał pewną gwarancję jego zwycięstwa: moce piekielne nie zwyciężą.

d Moce piekielne nie zwyciężą. Zadanie powierzone Piotrowi jest przekazywane jego następcom. W ten sposób Papież staje się dziś fundamentem, na którym wznosi się Kościół – centrum, w którym zbiega się jego miłość i bezpieczeństwo, aby zawsze zachować w pełni depozyt wiary.

e Moce piekielne nie zwyciężą, choć szatan rozszalał się, siejąc podziały i schizmy, głębokie rozdarcia, które rozrywają na kawałki jedność Kościoła, Mistycznego Ciała Mojego Syna Jezusa.

Wszystkie zróżnicowane wyznania chrześcijańskie, które przez wieki oddzieliły się od Kościoła katolickiego, stanowią zwycięstwo Przeciwnika nad jednością Kościoła – tak upragnioną przez Chrystusa. O nią żarliwie błagał On Ojca.

Teraz usiłuje się naprawić wszystkie te błędy, krocząc po drodze pojednania i ekumenizmu. Jednak ponowne zespolenie wszystkich wyznań chrześcijańskich z Kościołem katolickim przyjdzie przez tryumf Mojego Niepokalanego Serca w świecie.

f Moce piekielne nie zwyciężą, choć Mój Przeciwnik rozszalał się, by was doprowadzić do odrzucenia miłości. To dlatego atakuje w gwałtowny sposób Papieża, który przewodniczy całej miłości Kościoła. W ten sposób wdarł się w samą budowlę. Szatanowi udało się odnieść tryumf przede wszystkim poprzez podział stawiający Biskupów przeciw Biskupom, Kapłanów przeciw Kapłanom, wiernych przeciw wiernym.

Moce piekielne jednak nie zwyciężą, bo po bolesnym okresie oczyszczenia i wielkiego ucisku Kościół rozbłyśnie w całym świetle miłości, jedności i świętości. I będzie to jedno z największych dobrodziejstw, jakich Moja matczyna miłość udzieli Kościołowi.

g Moce piekielne nie zwyciężą, chociaż dziś doszło do kontestacji Papieża, do sprzeciwiania się mu otwarcie i do odrzucania jego nauczania. W ten sposób rozszerzają się błędy, które oddalają wielu od prawdziwej wiary. Szerzą się sekty, które przyciągają do siebie wiele dzieci Kościoła. W Ameryce Łacińskiej wyjątkowo wielkie rozszerzenie się sekt ukazuje zwycięstwo mocy piekielnych, które wydają się zdobywać przewagę.

h Wzywam wszystkie Moje dzieci do większej wierności Kościołowi katolickiemu. Przekazuję im miłość do Kościoła, gorliwość w budowaniu jego jedności, silne pragnienie jego świętości, moc dla jego ewangelizacji.

i Poprzez tych, którzy poświęcają się Mojemu Niepokalanemu Sercu, udaremniam wszelkie wysiłki, które szatan podejmuje dla usunięcia wielkiej liczby Moich dzieci z jedynego Kościoła ustanowionego przez Mojego Syna Jezusa.

j Dzięki Mojemu wstawiennictwu, nadzwyczajnemu i matczynemu, również tym razem moce piekielne nie zwyciężą.

k Ujawni się moc Chrystusa, kiedy przyniesie On Kościołowi Swoje Królestwo chwały. Wtedy wszystkie moce piekielne zostaną uwięzione w taki sposób, że nie będą już mogły szkodzić światu. Wtedy święty Kościół Boży będzie mógł rozszerzyć na wszystkie narody ziemi największy blask prawdy i świętości.

Montevideo (Urugwaj), 7.03.1996, Wspomnienie świętych męczennic Perpetuy i Felicyty

566 Zadanie, które ci powierzyłam

a Kontynuuj twoją tak męczącą podróż, aby prowadzić Wieczerniki w licznych miastach tego kontynentu Ameryki Łacińskiej, na którym Niebieska Mama jest kochana i coraz bardziej otaczana chwałą.

Zobacz, jak tryumf Mojego Niepokalanego Serca staje się tu cudowną rzeczywistością. Wszystko, co udaje ci się uczynić, jest po ludzku niemożliwe. To Ja podtrzymuję cię i prowadzę. To Ja dodaję ci siły i przynoszę ulgę, bo czasy Mojego tryumfu nadeszły i musisz wypełnić powierzoną ci przeze Mnie rolę zaprowadzenia wszystkich ludzi do bezpiecznego schronienia Mego Niepokalanego Serca.

b – Zadanie, które ci powierzyłam polega na zaprowadzeniu do Mojego matczynego ogrodu dzieci wystawionych na wiele niebezpieczeństw, poddanych licznym aktom przemocy, kroczących bolesnymi drogami grzechu i nieczystości. To zepsute i złe pokolenie zastawia co dnia zasadzki na tych małych, których Jezus chroni w zagrodzie Swej Boskiej miłości i którym ujawnia tajemnice Swego Niebieskiego Ojca.

c – Zadanie, które ci powierzyłam, polega na prowadzeniu młodzieży do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu, aby ją odciągnąć od wielkiego niebezpieczeństwa oddalenia się od Jezusa i ode Mnie. Jakże ten zły świat, w którym żyjecie, zwodzi młodych, ofiarowując im zatruty chleb grzechu i zła, przyjemności i nieczystości, zabawy i narkotyków.

Prowadzę młodzież do wnętrza bezpiecznego schronienia Mojego Niepokalanego Serca, abym mogła ją bronić i strzec przed wszystkimi niebezpieczeństwami, formować i prowadzić drogą miłości i światłości, umartwienia i czystości, pokuty i modlitwy. W ten sposób formuję Sobie armię Moich młodych, wezwanych do wejścia w nowe czasy, które Niebieska Mama przygotowuje dla Kościoła i dla całej ludzkości.

d – Zadanie, które ci powierzyłam, polega na zaniesieniu do świetlistego ogrodzenia Mojego Niepokalanego Serca chrześcijańskich rodzin, abym je mogła wspomóc, by żyły w jedności i wierności, na modlitwie i w miłości, gotowe do przyjęcia daru życia, który zawsze musi być przyjmowany, chroniony i zazdrośnie strzeżony.

e – Zadanie, które ci powierzyłam, polega na prowadzeniu do wnętrza bezpiecznego schronienia Mego Niepokalanego Serca kapłanów, którzy są synami Mojej szczególnej matczynej miłości, abym ich mogła pocieszyć, zachęcić, wspomóc w stawaniu się gorliwymi sługami Jezusa. Jego życie powinni oni odtwarzać we własnym życiu i głosić wiernie w Jego Ewangelii.

f – Zadanie, które ci powierzyłam, polega na zaniesieniu do wnętrza Niepokalanego Serca całego tego kontynentu Ameryki Łacińskiej, który do Mnie należy i którego strzegę z matczyną zazdrością.

g Krocz, Mój mały synu, jeszcze przez krótki czas po wszystkich drogach świata, idź ku narodom i oddalonym krajom, do których cię niosę z miłością i radością. Musisz teraz wejść w drugi etap twojego życia i przygotować się do przeżycia z miłością cierpienia, o które cię proszę – bez względu na to jak wielkie by nie było – dla dopełnienia twojej misji i dla dokończenia powierzonego ci przeze Mnie zadania.

San Luis (Argentyna), 19.03.1996 Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

567 Stróż i obrońca

a Dziś kończysz długą podróż po całej Argentynie wielkim Wieczernikiem zorganizowanym z kapłanami i licznymi seminarzystami należącymi do Mojego Ruchu.

b W ten sposób świętujecie liturgiczną uroczystość Mojego najczystszego oblubieńca Józefa.

c Widziałeś w tym ogromnym narodzie, jak wielka liczba Moich dzieci kocha Mnie i otacza chwałą. Tę ziemię wyjątkowo kocham i strzegę, i ze szczególną troską zajmuję się nią w bezpiecznym schronieniu Mojego Niepokalanego Serca.

d Pragnę, by tutaj Mój Kapłański Ruch Maryjny rozszerzył się jeszcze bardziej. Proszę, by mnożyły się wszędzie Wieczerniki rodzinne, które wam proponuję jako potężną pomoc dla ocalenia chrześcijańskiej rodziny od wielkich zagrażających jej niebezpieczeństw.

e Powierzcie się potężnej opiece Mojego najczystszego małżonka Józefa. Naśladujcie jego aktywne milczenie, jego modlitwę, jego pokorę, jego ufność, jego pracę. Niech ujawni się w was jego uległa i drogocenna współpraca z planem Ojca Niebieskiego – jak wtedy gdy on udzielał pomocy i opieki, miłości i wsparcia Jego Boskiemu Synowi Jezusowi.

f Teraz, gdy wchodzicie w bolesne i decydujące czasy, powierzcie jemu Mój Ruch.

g On jest stróżem i obrońcą Mojego Dzieła miłości i miłosierdzia.

h To stróż i obrońca w bolesnych wydarzeniach, które was czekają.

i To stróż i obrońca przeciw licznym zasadzkom, zastawianym na was coraz bardziej w sposób podstępny i niebezpieczny przez Mego Przeciwnika.

j To stróż i obrońca w chwilach wielkiej próby, która czeka was w ostatnim okresie oczyszczenia i wielkiego ucisku.

k Ukazując Moją wdzięczność temu narodowi Argentyny za hołd miłości i modlitwy, jaki wszędzie otrzymałam, błogosławię was wszystkich, z Jezusem i Moim najczystszym małżonkiem Józefem, w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Capoliveri (Livorno), 4.04.1996, Wielki Czwartek

568 Kielich pocieszenia

a Najmilsi synowie, żyjcie w bezpiecznym schronieniu Mojego Niepokalanego Serca w tym dniu Wielkiego Czwartku.

b To jest wasze święto. To jest wasza Pascha. Zgromadzeni wokół Biskupów odnawiacie dziś zobowiązania i obietnice, jakie uczyniliście w dniu waszych święceń kapłańskich.

c Wspominacie z radością i wdzięcznością ustanowienie nowego kapłaństwa i nowej ofiary, dokonane podczas Ostatniej Wieczerzy.

d To uczta miłości: «umiłowawszy Swoich na świecie, do końca ich umiłował» (J 13,1).

e To Wieczerza ustanowienia Sakramentu miłości: «Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało Moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest Moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów» (Mt 26,26-28).

f To Wieczerza nowego przykazania miłości: «Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie» (J 13,34).

g To Wieczerza posługi dokonanej w akcie miłości: «Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi» (J 13,14).

h To jest jednak również Wieczerza, która rozpoczyna bolesną tajemnicę Jego Męki. Zbliża się bowiem moment Jego agonii w Getsemani, krwawego potu, łez i śmiertelnej trwogi, opuszczenia przez uczniów, zaparcia się przez Piotra, zdradzenia przez Judasza.

i Najmilsi synowie, przeżywajcie w Moim Niepokalanym Sercu bolesne godziny Getsemani.

j Jakże chciałam być przy boku Jezusa, ażeby Go pocieszać w chwili Jego wewnętrznej agonii. Jednak Ojciec Niebieski postanowił o nieobecności Matki, aby agonia Jego Syna stała się jeszcze boleśniejsza.

k Oto Jezus obarczony wszelkim grzechem świata. Na Jego wrażliwym ciele ciążą bunty, akty przemocy, niesprawiedliwości, nieczystości i wszelkie niegodziwości człowieka. Jezus czuje się przygnieciony prasą Bożej Sprawiedliwości i z Jego ciała zaczynają się sączyć krople krwawego potu.

l Gdy idzie szukać pociechy u trzech apostołów, zastaje ich śpiących.

m Wtedy Ojciec wysyła Mu Anioła z Kielichem pocieszenia, który Jezus pije z ogromną wdzięcznością.

n W tym Kielichu złożyłam całą miłość, modlitwę, cierpienie, czułość Mojego Niepokalanego Serca Mamy. I w ten sposób Jezus, w chwili Swego największego opuszczenia, zostaje pocieszony przez duchową obecność Swej Matki.

o Moje Niepokalane Serce staje się dziś Kielichem pocieszenia, który chcę ofiarować Kościołowi i wszystkim Moim dzieciom, w chwilach ich największego cierpienia.

p Dlatego też zapraszam was do wejścia – przez akt poświęcenia się – do bezpiecznego schronienia Mojego Niepokalanego Serca.

q Pragnę dziś uczynić was, najmilsi synowie, Moim kielichem pociechy.

Kielichem pocieszenia dla Jezusa, który na nowo przeżywa, w Swoim Mistycznym Ciele, te same chwile Swojej Męki.

Iluż Jego sług zapiera się Go dziś i zdradza. W bolesnym Getsemani waszego czasu bądźcie wy, synowie umiłowani, Kielichem pocieszenia, który Mama pragnie ofiarować Swemu Synowi Jezusowi.

Złóżcie w tym Kielichu całą waszą miłość, wierność, gorliwość, wasze apostolstwo, drogocenne krople waszej kapłańskiej ofiary.

r – Kielichem pocieszenia dla Kościoła. Przeżywa on bowiem dzisiaj, w swoim bolesnym Getsemani ostatnich czasów, takie same godziny agonii, jakie przeżył Jezus. Jakże Kościół jest zmiażdżony i zraniony, opuszczony i zdradzony, uderzony i ukrzyżowany w agonii wielkiego ucisku! Złóżcie w Kielichu pocieszenia waszą kapłańską wierność. Bądźcie oddanymi sługami Słowa Bożego i sakramentów. Idźcie odważnie bolesną drogą miłości i świętości.

s – Kielichem pocieszenia dla Mojego Papieża. Dopełnia się właśnie jego ofiara na Kalwarii ogromnego cierpienia.

Kielichem pocieszenia dla Biskupów, którzy tak bardzo potrzebują miłości i pomocy swoich kapłanów, aby otrzymać pomoc w trudnej i bolesnej posłudze; dla waszych braci Kapłanów, których powinniście kochać, pomagać im, brać za rękę. Powinniście dzielić z nimi ciężar wszystkich ich trudności. W tych ostatnich czasach, jakże liczne są niebezpieczeństwa i podstępne zasadzki zastawiane co dnia w życiu wielu kapłanów, będących dziećmi Mego matczynego upodobania.

t – Kielichem pocieszenia dla całej tej biednej ludzkości. Jest ona chora i oddalona od Boga, zmiażdżona ciężarem grzechu i zła, nienawiści i przemocy, niesprawiedliwości i nieczystości.

u W Getsemani tych ostatnich czasów stańcie się Kielichem pocieszenia, który Niebieska Mama ofiarowuje dziś Kościołowi i ludzkości, by mogła przeżyć z ufnością i wielką nadzieją godziny bolesnej Męki, które właśnie nadeszły.

Capoliveri (Livorno), 5.04.1996, Wielki Piątek

569 Jego rany

a Dziś wejdźcie ze Mną na Kalwarię, synowie umiłowani, aby być pomocą i pociechą dla Mego Syna Jezusa, skazanego na mękę Krzyża.

b Prowadzona za rękę przez Jana, który podtrzymuje Mnie jak syn, spotykam Jezusa wspinającego się z wielkim trudem na szczyt Golgoty. W tej chwili Moje Serce przeszywa miecz ogromnej boleści, pod którym się nie uginam, bo jako Mama muszę iść aż do końca z pomocą Mojemu Synowi.

c Jezus, przez zadane Mu biczowanie, jest już tylko jedną raną. Straszliwe rzymskie bicze spowodowały na Jego Ciele głębokie rozdarcia, z których płynie krew, okrywając Go całkowicie.

d Ciernie korony otwarły rany we wszystkich częściach Jego głowy, skąd płyną strużki krwi. Spływa ona i okrywa całą Jego twarz.

e Na Golgocie Jego dłonie i stopy zostały przebite gwoździami, a wstrząs wstawiania Krzyża w ziemię zadał Jezusowi niewysłowione cierpienia i sprawił, że z Jego porozrywanych ran wytrysnęły mocne i stałe potoki krwi.

f Popatrzcie dziś wszyscy na Tego, którego przebodli. Dziś kontemplujcie Mego Syna Jezusa, uczynionego jedną zakrwawioną raną.

g – Jego rany, otwarte i krwawiące, są znakiem Jego miłości do was. One są ceną waszego odkupienia. To kwiaty nowej wiosny waszego życia. One są drogocennym darem Boskiego Miłosierdzia, które przynosi wam wszystkim paschalną radość odkupienia i zbawienia.

h – Wraz ze Mną, bolejącą Matką męki i Matką przygnębioną z powodu ukrzyżowania, okryjcie Jego rany, synowie najmilsi, miłością i pocałunkami. Zbliżcie się z synowską miłością i złóżcie pocałunek ogromnej wdzięczności na wszystkich Jego ranach.

Na ranach Jego głowy, otwartych przez ciernie Jego korony; na wszystkich rozdarciach Jego nieskalanego ciała, wywołanych biczowaniem; na ranach rąk i stóp przeszytych gwoździami, na których zawisł na drzewie męczarni. Złóżcie na wszystkich Jego ranach hołd waszego pocałunku miłości, wynagradzającego – przynajmniej częściowo – gest tego, który Go zdradził; tego, który się Go zaparł; tego, który Go znieważył; tego, który Go ukrzyżował.

i – Jego rany są dla was niezawodnym schronieniem, aby was osłonić przed nawałnicą grzechu i zła. We wnętrzu Jego ran znajdziecie wasze niezawodne schronienie, nowy dom, który Ojciec Niebieski zbudował dla was: nowy dom komunii z Bogiem i zbawienia, nowy dom czystości i świętości, nowy dom miłości i modlitwy, nowy dom ufności i nadziei.

We wnętrzu Jego ran ukryjcie się przed światem i przed jego zwodzeniem, przed Złym i jego pokusami, aby żyć w słodkiej zażyłości życia z waszym Boskim bratem Jezusem, który dziś złożony został w ofierze za was.

j – Jego rany stają się źródłem wody żywej, która wytryska ku życiu wiecznemu.

k Obmyjcie się w źródle Łaski Bożego Miłosierdzia, tryskającej z otwartych i krwawiących ran Mojego dziś wywyższonego Syna Jezusa, który umarł za was na Krzyżu.

l Przez to dostąpicie obmycia z wszelkiej zmazy, uwolnienia od wszelkiego niewolnictwa, odkupienia z wszelkiego grzechu, oddalenia od panowania szatana. Będziecie prowadzeni ku pełnej komunii z Ojcem Niebieskim, otwierani na miłość i dobroć, oświecani Łaską i czystością, odnawiani w źródle Boskiego Miłosierdzia.

m Synowie najmilsi, biegnijcie dziś wszyscy ku Jezusowi Ukrzyżowanemu i ku Mnie, Matce Bolesnej. Ucałujcie z miłością i wdzięcznością Jego rany. Ukryjcie się w bezpiecznym schronieniu Jego ran. Obmyjcie się w źródle wody żywej, która odtąd płynie na zawsze z otwartych i krwawiących ran Mojego Syna Jezusa.

n Z całym Kościołem walczącym, cierpiącym i zwycięskim na ziemi, w czyśćcu i w raju, niech wzniesie się do Jezusa nasz akt głębokiej adoracji i ogromnego dziękczynienia: «Uwielbiamy Cię i błogosławimy Ciebie, o Chryste, bo przez Twój Święty Krzyż odkupiłeś świat i przez Twoje święte rany zostaliśmy uzdrowieni».

Capoliveri (Livorno), 6.04.1996, Wielka Sobota

570 Pocieszcie Mnie w bólu

a Najmilsi synowie, pozostańcie blisko waszej bolejącej Mamy w tym jedynym dniu, kiedy pozostałam bez Swojego Syna.

Jego ciało ułożone w pośpiechu i okryte najczystszym płótnem spoczywa martwe w nowym grobie. Ja czuwam w boleści i na modlitwie, w ufności i nadziei, w pewnym oczekiwaniu Jego zmartwychwstania.

b Pocieszcie Mnie w bólu. Popatrzcie, czy jest boleść podobna do boleści Mojej? Moje oczy widzą ponownie z przerażeniem całe okrucieństwo, złośliwość, nieludzkie bestialstwo ukrzyżowania i śmierci Jezusa na Krzyżu.

W myślach powracam do radosnej chwili Zwiastowania; do śpiewów anielskich i do – przekazanego małym i ubogim – radosnego ogłoszenia Jego narodzenia się w Grocie; do szczęśliwego czasu Jego dzieciństwa, Jego dorastania i wieku młodzieńczego, kiedy pochylał się nad Swą codzienną pracą; do krótkich i intensywnych lat publicznej misji, kiedy głosił Dobrą Nowinę i kiedy mali, ubodzy, chorzy i grzeszni słuchali Go i podążali za Nim.

Moje życie było zawsze naznaczone obecnością przy Mnie Mojego Syna Jezusa.

c – Pocieszcie Mnie w bólu. To właśnie po to, by Mi dotrzymać słodkiego towarzystwa w Mojej samotności, rozszerzyła się od pierwszych czasów Kościoła pobożna praktyka traktowania soboty jako dnia szczególnej czci waszej Niebieskiej Mamy. W Fatimie prosiłam o ofiarowanie Mi pięciu pierwszych sobót miesiąca na znak dziecięcego i pełnego miłości wynagradzania. Dzięki Mojemu Kapłańskiemu Ruchowi Maryjnemu prośba Moja jest już przyjęta we wszystkich częściach świata. To udziela Mi wielkiej pociechy w boleści Mego Niepokalanego Serca.

d – Pocieszcie Mnie w bólu. Dzień ten jest także pierwszym dniem Mojego nowego i duchowego macierzyństwa. Patrzę na wszystkie Moje dzieci, które Jezus Mi powierzył na Krzyżu, i zapraszam je do przyjęcia w życiu drogocennego daru Jego odkupienia.

Jakże liczni są jeszcze dziś ci, którzy Go odrzucają i idą po drogach grzechu i zła, przemocy i nienawiści, przyjemności i nieczystości. Jakże wielki jest Mój ból na widok tego, że Jezus znosił cierpienia daremnie, bo wielu depcze krew, którą On wylał dla waszego Zbawienia.

e – Pocieszcie Mnie w bólu. Proszę was o zaniesienie do bezpiecznego schronienia Mego Niepokalanego Serca wszystkich ludzi oddalonych, ateistów, grzeszników, niewolników grzechu i zła – tych, których zwiodły podstępne zasadzki Mojego i waszego Przeciwnika. To dlatego dziś chcę mieć was tu wszystkich ze Mną, w tym dniu, w którym byłam bez Mojego Syna.

f Uczcie się ode Mnie wierzyć, ufać, kochać.

g Uczcie się ode Mnie powierzać się z pewną ufnością Prawdzie Słowa Bożego. W chwilach wątpliwości i w ciemności proście Mnie o pomoc, aby czuwać na modlitwie i w oczekiwaniu.

h Kiedy Jezus powróci do was w blasku Swej Boskiej chwały, wtedy ta biedna, grzeszna i zraniona ludzkość, która leży we wnętrzu grobu zepsucia i śmierci, wyjdzie, aby wreszcie rozpocząć nowe czasy swego odrodzonego życia.

Capoliveri, 7.04.1996, Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

571 Jego chwalebny powrót

a Niech wasze serca otworzą się na radość w dniu, w którym Moje Niepokalane Serce Mamy napełniła taka pełnia szczęśliwości, że mogła zatrzeć ślady wszystkich przeżytych cierpień.

b Przeżyjcie wy także, umiłowani synowie, tę chwilę, w której Mój Syn Jezus – w oślepiającym blasku Swego chwalebnego Ciała – ukazał Mi się i okrył Mnie Swoim potężnym światłem. Ucałował Mnie z synowską czułością, złożył pocałunek na Moim zranionym Sercu i wprowadził Mnie za rękę do niebiańskiego Królestwa Swej Boskiej chwały.

c W ten sposób stałam się pierwszym ogłoszeniem, matczynym i cichym, Jego Zmartwychwstania. Byłam pierwszym i żyjącym świadkiem Jego chwalebnego powrotu do życia. To dlatego dziś zachęcam was do popatrzenia z ufnością i niezawodną nadzieją na Jego chwalebny powrót.

d – Jego chwalebny powrót udziela nowej siły życiu całej ludzkości odkupionej, lecz poddanej jeszcze straszliwym zasadzkom, które zastawia na was ten, który jest zabójcą od początku i który chce ciągle rozszerzać grzech i śmierć w świecie.

e – Jego chwalebny powrót daje pociechę i umocnienie, odwagę i ufność Kościołowi, zrodzonemu w grobie, z którego wyszedł zwycięski Chrystus. Kościół ten idzie bolesną drogą ostatecznego spotkania ze swym Nauczycielem i Panem.

f – Jego chwalebny powrót daje nowe światło Łaski wam wszystkim, Moje biedne dzieci, poddane bolesnym i straszliwym próbom ostatniego okresu oczyszczenia i wielkiego ucisku.

g Nigdy tak jak za waszych dni nie było konieczne życie tą cudowną prawdą paschy: Chrystus zmartwychwstały żyje pośród was i kieruje historią jednostek i narodów ku jej ostatecznemu wypełnieniu.

h Podnieście dziś wasze oczy na Tego, który powstał z martwych, aby was wszystkich poprowadzić do Swego Królestwa życia.

i Spójrzcie dziś na waszą Niebieską Mamę, ogarniętą światłością najczystszej radości paschalnej. Ona znowu staje się dla was matczyną i cichą zapowiedzią Jego chwalebnego powrotu.

Sanktuarium w Caravaggio, 13.05.1996

Rocznica pierwszego objawienia fatimskiego

 572 Bezpieczna droga

a Kapłani i wierni należący do Mojego Ruchu z regionu Lombardii, spotkacie się dziś, w tym otoczonym czcią Sanktuarium, na wielkim Wieczerniku modlitwy i braterstwa. W ten sposób wspominacie rocznicę Mojego pierwszego ukazania się, które miało miejsce w Cova da Iria w Fatimie, 13 maja 1917 roku.

b Zstąpiłam z Nieba, aby wskazać wam drogę, którą macie iść w tym wieku dla osiągnięcia pokoju: drogę nawrócenia i powrotu do Pana przez modlitwę i pokutę.

c Zstąpiłam z Nieba, żeby dać wam Moje Niepokalane Serce jako schronienie, aby w nim was osłonić, podarować Je wam jako bezpieczną drogę, która zaprowadzi was do Boga zbawienia i pokoju.

d – To bezpieczna droga w czasach, w których wytycza się tak wiele innych dróg, łatwiejszych i przemierzanych przez wielu. Nie są one jednak bezpieczne i nie prowadzą do spotkania z Bogiem zbawienia i z Ojcem Boskiego Miłosierdzia.

e – To bezpieczna droga, która was zaprowadzi do przyjęcia całej Prawdy poznanej w Ewangelii Mojego Syna Jezusa. Na tej drodze, którą wytyczam, przyciąga was blask Prawdy i głęboko przemienia Łaska, która wnosi w wasze życie Boski zapach świętości.

 W ten sposób stajecie się promiennymi przykładami Ewangelii wprowadzanej w życie i odważnymi świadkami Chrystusa, który pociąga was, byście za Nim szli poprzez codzienne realizowanie Jego Boskiego Słowa.

f – To bezpieczna droga, która was prowadzi do odrzucenia wszelkiej formy grzechu i zła, aby doświadczyć w konkretny sposób Łaski, miłości i czystości. Żyjecie w świecie pogańskim, pogrążonym w materializmie i hedonizmie, w oburzającym poszukiwaniu przyjemności i nieczystości. W tym świecie rozsiewacie światło świętości i czystości, umartwienia zmysłów i pokuty. Tak ofiarowujecie wszystkim pomoc, jakiej Moje Niepokalane Serce udziela wam do dojścia do komunii życia z Bogiem, waszym Odkupicielem i Zbawicielem.

g – To bezpieczna droga, która otwiera się na pełną komunię miłości pomiędzy wami wszystkimi, którzy staliście się braćmi przez więź łączącą was jako dzieci jednego Ojca, odkupione przez tego samego Syna, uświęcone przez tego samego Ducha i uczynione dziećmi tej samej Matki.

h Moje Niepokalane Serce, zwłaszcza w tych czasach, staje się bezpieczną drogą, która was prowadzi do wzajemnej komunii, do zrozumienia, do odrzucenia egoizmu i wszelkiego podziału w taki sposób, żeby mogło się wreszcie zrealizować nowe przykazanie dane wam przez Mojego Syna Jezusa:

 «Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem».

i Teraz, kiedy świętujecie ten wielki Wieczernik Kapłańskiego Ruchu Maryjnego w tym regionie – z którego rozszerzył się on na wszystkie części świata – teraz, kiedy wspominacie Moje pierwsze objawienie w Fatimie, gdzie się ten Ruch zrodził, chcę jeszcze raz ofiarować wam Moje Niepokalane Serce jako schronienie i bezpieczną drogę, która prowadzi was do Boga.

j To jest bezpieczna droga, która prowadzi was do Boga zbawienia i pokoju, do Boga prawdy i świętości, do Boga komunii i jedności.

k Tą bezpieczną drogą kroczcie wszyscy ze Mną, w ufności i niezawodnej nadziei, w radosnym oczekiwaniu największego tryumfu Boga, który przyjdzie wraz z tryumfem Mego Niepokalanego Serca w świecie.

Madryt (Hiszpania), 22.05.1996

 573 Czas Wieczernika

a Od tygodni, Mój mały synu, uczestniczysz w cudownych Wieczernikach z kapłanami i wiernymi należącymi do Mojego Ruchu, w głównych miastach Hiszpanii, szczególnie narażonych na zasadzki Mojego Przeciwnika i uderzanych przez niego. Ja jednak chronię je i strzegę w bezpiecznym schronieniu Mojego Niepokalanego Serca.

b Przeżywacie ze szczególną intensywnością liturgiczny czas pomiędzy uroczystością Wniebowstąpienia i Pięćdziesiątnicy, który jest czasem Wieczernika.

c Wspominacie okres, który przeżyłam z Apostołami w Wieczerniku Jerozolimskim, zjednoczona na modlitwie i w płomiennym oczekiwaniu na wypełnienie się cudownego wydarzenia Pięćdziesiątnicy.

 Z jaką radością kontemplowałam zstąpienie Ducha Świętego pod postacią języków ognistych, które kładły się na każdej z obecnych osób, dokonując cudu ich pełnej i całkowitej przemiany.

d To jest dla Kościoła i dla całej ludzkości czas Wieczernika.

e To czas Wieczernika dla Kościoła, zaproszonego przeze Mnie do wejścia do Wieczernika Mojego Niepokalanego Serca.

f Do tego Wieczernika, nowego i duchowego, powinni teraz wejść wszyscy Biskupi, aby móc otrzymać – przez nieustanną modlitwę zanoszoną ze Mną i przeze Mnie – szczególne wylanie Ducha Świętego, otwierającego umysły i serca na przyjęcie daru Bożej Mądrości. Dzięki temu będą mogli dojść do zrozumienia całej Prawdy i dać pełne świadectwo Mojemu Synowi Jezusowi.

g Do tego nowego Wieczernika duchowego powinni wejść Kapłani, aby Duch Święty utwierdził ich w powołaniu i aby przez modlitwę, zanoszoną ze Mną i przeze Mnie, otrzymali siłę, bezpieczeństwo i odwagę do głoszenia Ewangelii Jezusa w całej jej pełni i aby żyli nią dosłownie, z prostotą małych dzieci, które karmią się radośnie każdym słowem, które wychodzi z ust Boga.

h Do tego nowego duchowego Wieczernika powinni wejść wszyscy wierni, aby otrzymać pomoc do życia łaską przyjętego Chrztu i aby otrzymać Ducha Świętego – światło i pocieszenie w ich codziennej drodze ku świętości. Tylko tak mogą oni stać się dziś świadkami Jezusa zmartwychwstałego i żyjącego pośród was.

i To jest czas Wieczernika dla tej biednej ludzkości, tak bardzo wziętej w posiadanie przez duchy zła, popchniętej na drogę przyjemności i pychy, grzechu i nieczystości, egoizmu i nieszczęścia.

 Ludzkość musi teraz wejść do Wieczernika Mojego Niepokalanego Serca: tam, gdzie jak Mama nauczę ją modlić się i okazywać skruchę, poprowadzę ją do pokuty i nawrócenia, do przemiany serca i życia. We wnętrzu tego Wieczernika, nowego i duchowego, przygotuję ją na przyjęcie daru drugiej Pięćdziesiątnicy, która odnowi oblicze ziemi. To dlatego proszę dziś, aby Kościół i ludzkość weszły do Wieczernika, jaki Niebieska Mama przygotowała dla was. Okres oczyszczenia i wielkiego ucisku, jaki właśnie przeżywacie, powinien być dla was czasem Wieczernika.

j Wejdźcie do nowego i duchowego Wieczernika Mojego Niepokalanego Serca, aby skupić się na intensywnej i nieustannej modlitwie z waszą Niebieską Mamą, w oczekiwaniu na wypełnienie się wielkiego cudu bliskiej już drugiej Pięćdziesiątnicy.

 

Vacallo, 26.05.1996, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

 574  Druga Pięćdziesiątnica

a Zebrani we wspaniałym Wieczerniku modlitwy i braterstwa świętujecie dziś uroczystość Pięćdziesiątnicy. Przypomnijcie sobie cudowne wydarzenie zesłania Ducha Świętego, pod postacią języków ognistych, w Wieczerniku Jerozolimskim, gdzie apostołowie zgromadzili się na modlitwie ze Mną, waszą Niebieską Mamą.

b Wy również dziś, na modlitwie w duchowym Wieczerniku Mojego Niepokalanego Serca, przygotowujecie się na przyjęcie cudownego daru drugiej Pięćdziesiątnicy.

c – Druga Pięćdziesiątnica nadejdzie, aby przynieść ludzkości – która stała się ponownie pogańska i żyje pod potężnym wpływem Złego – pełną komunię życia z jej Panem, który ją stworzył, odkupił i ocalił. Cudowne i duchowe języki ognia oczyszczą serca i dusze wszystkich, którzy ujrzą samych siebie w Światłości Bożej i zostaną przeszyci ostrym mieczem Bożej Prawdy.

d – Druga Pięćdziesiątnica przyjdzie, aby poprowadzić cały Kościół na szczyt Jego wielkiego blasku. Duch Mądrości poprowadzi go do doskonałej wierności Ewangelii; Duch Rady będzie mu towarzyszył i pocieszy go w jego uciskach; Duch mocy poprowadzi go do dawania codziennego, heroicznego świadectwa Jezusowi. Przede wszystkim Duch Święty udzieli Kościołowi drogocennego daru jego pełnej jedności i największej świętości. To dopiero wtedy Jezus przyniesie mu Swe Królestwo chwały.

e – Druga Pięćdziesiątnica ogarnie serca, aby je przemienić i uczynić wrażliwymi i otwartymi na miłość, pokornymi i miłosiernymi, wolnymi od wszelkiego egoizmu i wszelkiej złośliwości. Wtedy Duch Święty przemieni serca kamienne w serca z ciała.

f – Druga Pięćdziesiątnica spali ogniem Boskiej miłości grzechy, które zaciemniają piękno waszych dusz. W ten sposób na nowo powrócą one do pełnej wspólnoty życia z Bogiem, staną się uprzywilejowanym ogrodem Jego obecności. W tym świetlistym ogrodzie rozkwitną wszystkie cnoty, pielęgnowane ze szczególną troską przeze Mnie, waszą niebieską Ogrodniczkę.

g – Druga Pięćdziesiątnica ogarnie wszystkie narody, które są bardzo podzielone przez egoizm, własne sprawy i antagonizmy, przeciwstawiające często jednych drugim. W ten sposób rozszerzyły się wszędzie wojny i bratobójcze walki, które rozlały tyle krwi na waszych drogach. Narody staną się wtedy częścią jednej wielkiej rodziny, zgromadzonej i pobłogosławionej obecnością Pana pomiędzy wami.

h Dziś zapraszam was do wejścia do Wieczernika Mojego Niepokalanego Serca, abyście się skupili na modlitwie ze Mną, waszą Niebieską Mamą. W ten sposób razem wzywać będziemy daru Ducha Świętego i razem będziemy oczekiwać zstąpienia drugiej Pięćdziesiątnicy, która odnowi świat i zmieni oblicze tej ziemi.

 

Valdragone, 27.06.1996, Rekolekcje w formie Wieczernika dla 25 Biskupów i 300 Kapłanów z K. R. M. z Europy, Ameryki, Afryki, Azji i Oceanii

 575  Mój matczyny plan

a Jestem szczęśliwa widząc was tu zgromadzonych w stałym Wieczerniku modlitwy i braterstwa – Biskupów i Kapłanów z Mojego Ruchu, przybyłych właśnie ze wszystkich stron świata.

b Nigdy wasza obecność nie była tak liczna jak w tym roku. Nigdy odpowiedź na prośbę waszej Niebieskiej Mamy nie była równie wspaniałomyślna jak w tym roku.

c Patrzę dziś na was z radością Mamy, która czuje, że Jej dzieci słuchają Ją i naśladują.

d Przyłączam się do waszej modlitwy i pogłębiam waszą kapłańską jedność. Jako Mama pomagam wam spotykać się, poznawać, kochać; pogłębiam wasze kapłańskie braterstwo. W ten sposób formuję was do doskonałego odpowiedzenia na Mój matczyny plan.

e – Mój matczyny plan polega na zaprowadzeniu was na drogę świętości i ofiary. To dlatego pomagam wam uwolnić się od grzechu i od zła, które jest w was. To dlatego prowadzę was na drogę czystości, miłości i świętości.

 To jest Moje zadanie: odsłonić przed wami podstępne zasadzki Przeciwnika Mojego i waszego również. On zwodzi was, aby was wprowadzić na drogę zła i grzechu, nieczystości i niewierności.

 Zstępuję więc z Nieba, aby udać się z wami w drogę, na wszystkich drogach świata. Wszystkich was wzywam do wejścia do bezpiecznego schronienia Mojego Niepokalanego Serca, w którym formuję was do najwyższej świętości.

f – Mój matczyny plan polega na pocieszaniu was w cierpieniu, na wylewaniu balsamu na każdą ranę, na dawaniu ufności i wielkiej nadziei w waszym zniechęceniu.

 O, jakże trudne są dni, które właśnie przeżywacie! To okres zamykający oczyszczenie i wielki ucisk. Całą ludzkością rzeczywiście zawładnęły duchy zła, a Moim Kościołem wstrząsa gwałtowny wicher błędów, podziałów, niewiary i odstępstwa.

 Musicie wytrzymać bolesny ciężar tej sytuacji. Jesteście wezwani do niesienia krzyża całego Kościoła. Dlatego będziecie doświadczać jak nigdy dotąd słodkiego umacniania Moją matczyną czułością: w Moich ramionach będziecie pieszczeni i pocieszani przeze Mnie. To dlatego proszę was o wejście na zawsze do bezpiecznego schronienia Mego Niepokalanego Serca.

g – Mój matczyny plan polega na towarzyszeniu Kościołowi na jego bolesnej drodze ukrzyżowania i męczeństwa. Posługuję się wami, Moje małe dzieci. Was wezwałam i formowałam przez lata słowami orędzi, które Moje Niepokalane Serce wam dawało.

 Bądźcie w Kościele Moją własną matczyną i miłosierną obecnością. Zamknijcie każdą z jego ran; przynieście ulgę w każdym cierpieniu; zbierzcie każdą kroplę jego drogocennej krwi; złóżcie wasz kapłański pocałunek na każdej ranie otwartej i krwawiącej.

 Proszę was, kochajcie i pocieszajcie Papieża, który obecnie przeżywa godzinę swej bolesnej ofiary.

 Ofiarujcie synowskie wsparcie Biskupom przez waszą miłość i uległość. Bądźcie blisko wszystkich waszych braci Kapłanów, zwłaszcza tych, którzy uginają się pod ciężarem próby, która właśnie doszła do najboleśniejszego szczytu. To dlatego powinniście udać się do bezpiecznego schronienia Mego Niepokalanego Serca.

h Mój matczyny plan polega na chronieniu całej ludzkości w bolesnym czasie jej zbawienia. Bliska jest godzina, w której Sprawiedliwość zaślubi Boże Miłosierdzie dla oczyszczenia ziemi. Przygotujcie się do zniesienia cierpienia wielkiej oczyszczającej próby. Jesteście promieniami miłości, która zstępuje z Mojego Niepokalanego Serca dla oświetlenia bolesnych godzin miłosiernej kary.

 Oświetlajcie Moją matczyną i miłosierną światłością godziny mroków i wielkiej ciemności, która zstąpiła na świat. Dajcie balsam Mojej matczynej czułości małym, ubogim, grzesznikom, chorym i wszystkim tym, którzy się oddalili.

 Chcę żyć w was i działać za waszym pośrednictwem. Środek, jaki ofiarowuję dla zbawienia wszystkich w szczytowym momencie wielkiej próby, to Ja Sama, bo ukazuję się wam wszystkim, Kościołowi i Światu, poprzez was, Moje małe dzieci, które wezwałam i uformowałam dla tego wielkiego zadania, które wam obecnie powierzam.

i Wejdźcie teraz do schronienia Mego Niepokalanego Serca i już nigdy z Niego nie wychodźcie.

j Wyjdźcie z tego Wieczernika w radości i w wielkiej nadziei. Łaski, jakie tu otrzymaliście, były wielkie i uświadomicie je sobie wkrótce.

k Najświętsza Trójca pochyla się życzliwie nad każdym z was. Bóg uczynił wam dar przemiany serca. W miejsce waszych małych serc napełnionych grzechami Ja włożyłam Moje Serce Niepokalane. Bądźcie teraz nowym sercem nowego Kościoła – tego, który Jezus formuje każdego dnia w ogrodzie Swej Boskiej i Miłosiernej Miłości.

l Zstąpcie z tej świętej góry w pokoju i stańcie się wszędzie na świecie narzędziami Mojego pokoju.

m Błogosławię w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego was oraz wszystkich, którzy są wam drodzy, i wszystkich powierzonych waszej kapłańskiej posłudze.

Dongo (Como), 15.08.1996

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

 576  Popatrzcie w Niebo

a Dziś, umiłowani synowie, żyjcie ze Mną w Raju, dokąd zostałam wyniesiona z duszą i ciałem, aby uczestniczyć w szczególny sposób w chwale Mojego Syna Jezusa.

b – Popatrzcie w Niebo. Wasza Niebieska Mama została wzięta do Nieba w tej samej chwili, gdy zamknęła oczy w ziemskim życiu. Otoczona licznymi zastępami anielskimi, które Mnie wychwalały i czciły jako Królową, zostałam wyniesiona do chwały Raju. Najświętsza Trójca pochyliła się życzliwie i została otoczona chwałą, a we Mnie odbiła promienie Swego wiecznego i Boskiego blasku.

 Mój Syn Jezus – który już wstąpił do Nieba, aby zasiąść po prawicy Swego Ojca – przyjął Mnie z synowską miłością i radością. Chciał, żebym była przy Nim dla uczestniczenia w Jego królewskiej władzy, na mocy której poddane są Mu wszystkie rzeczy.

 W ten sposób stałam się Królową, bo Najświętsza Trójca potwierdziła Moje chwalebne przeznaczenie umiłowanej Córki Ojca, Matki Syna i Oblubienicy Ducha Świętego.

c – Popatrzcie w Niebo. W Raju w pełni posługuję się Moją matczyną władzą. Jako Matka jestem u boku Jezusa, aby się wstawiać za wami. Sprawiam, że z Mego Niepokalanego Serca zstępują łaski, które są wam potrzebne, abyście szli ze Mną po bolesnej drodze tych ostatnich czasów.

 W ten sposób i wy będziecie mogli dojść tutaj, do Raju, gdzie z Jezusem czeka na was wasza Niebieska Mama. Jestem u boku Jezusa, aby Najświętszej i Boskiej Trójcy ofiarować Moje dzieło matczynego wynagrodzenia.

 To dlatego zbieram w kielichu Mego Niepokalanego Serca wszystkie wasze cierpienia, wielkie boleści całej ludzkości w czasie jej wielkiego ucisku i przedstawiam je Jezusowi na znak wynagrodzenia za wszystkie grzechy, które co dnia są popełniane na świecie.

 To w ten sposób udało Mi się jeszcze przesunąć czas postanowionej przez Bożą sprawiedliwość kary dla ludzkości, która stała się gorsza niż w czasie potopu.

d – Popatrzcie w Niebo. Ujrzycie, jak z Nieba powraca Mój Syn Jezus, na obłokach, w blasku Swej Boskiej chwały. Wtedy ostatecznie dokona się tryumf Mego Niepokalanego Serca w świecie. Dla dokonania tego Boskiego cudu chcę odnieść Mój matczyny tryumf w sercach i w duszach wszystkich Moich dzieci.

 To dlatego wzbudziłam w Kościele Mój Kapłański Ruch Maryjny i zaniosłam Mojego małego syna we wszystkie części świata. W nim i poprzez niego ujawniłam Siebie. To dlatego prosiłam go jeszcze, by udał się do miejsc odizolowanych i odległych, by pomóc wam wejść – poprzez wasze poświęcenie się – do bezpiecznego schronienia Mego Niepokalanego Serca. Wtedy i wy – z duszą i ciałem – będziecie żyli w Raju, w którym Ja przebywam, chociaż wasze ciało będzie jeszcze na ziemi. W ten sposób wy także będziecie uczestniczyć w Mojej matczynej chwale. Wtedy i wy przyłączycie się do Mojego dzieła wstawiennictwa i wynagrodzenia i przygotujecie na modlitwie, w ciszy i cierpieniu, tak oczekiwaną i upragnioną chwilę tryumfu Mego Niepokalanego Serca w największym i chwalebnym tryumfie Mojego Syna Jezusa.

Praga (Republika Czeska), 2.09.1996

 577  Zło waszego wieku

a Znajdujesz się tutaj, Mój mały synu, aby poprowadzić Wieczerniki z Biskupami, Kapłanami i wiernymi należącymi do Mojego Ruchu, w narodach wschodniej Europy, które żyły przez tak wiele lat pod straszliwym niewolnictwem komunizmu i otrzymały wyzwolenie dzięki szczególnej interwencji Mojego Niepokalanego Serca.

b Ileż Moje biedne dzieci musiały znieść prześladowań, ucisków, cierpień! Także Mój Kościół był tu uciskany i prześladowany, ogołocony ze swych dóbr, ukrzyżowany i poprowadzony na męczeństwo.

c Jednakże teraz zagraża wam niebezpieczeństwo jeszcze poważniejsze i bardziej podstępne. To ateizm praktyczny, zło waszego wieku.

d – Ateizm praktyczny rozszerzył się przez fałszywe ideologie, przez sekty, przez błędy, które szerzą się coraz bardziej nawet we wnętrzu Kościoła.

e – Ateizm praktyczny doprowadził ludzkość do zbudowania cywilizacji bez Boga, cechującej się oburzającym poszukiwaniem dóbr materialnych, przyjemności, rozrywek, kultem pieniądza i jego wielkiej mocy.

f – Ateizm praktyczny zniszczył w wielu pragnienie Boga, doprowadził w znacznym stopniu do odmówienia należnego Mu kultu, aby oddawać go stworzeniom, a nawet szatanowi; doprowadził do życia tak, jak gdyby Bóg nie istniał.

g Ateizm praktyczny rozszerzył wszędzie plagę niepohamowanego egoizmu, przemocy, nienawiści i nieczystości. Nieczystość jest proponowana jako wartość i dobro. Szerzą ją wszystkie środki społecznego przekazu. Grzechy nieczyste są przedstawiane jako sposób na wykazanie swej wolności. Dochodzi się nawet do usprawiedliwiania i pochwalania grzechów nieczystych przeciwnych naturze, które wołają o pomstę przed obliczem Boga.

h Świat stał się właśnie ogromną pustynią całą pokrytą błotem. Żyjecie pod jarzmem tego straszliwego niewolnictwa.

i To dlatego jedynie cierpienie miłosiernej kary będzie mogło uwolnić tę biedną ludzkość od wielkiego zła ateizmu praktycznego, rozszerzonego wszędzie.

j Moja matczyna rola polega na udzielaniu wam pomocy w godzinach wielkiej oczyszczającej próby.

k Jako Mama jestem u waszego boku, żeby was strzec i pomagać wam.

l Dlatego właśnie muszę do końca wypełnić Moje dzieło, które rozpoczęłam w tych narodach.

m Ono wypełni się, gdy – wraz z tryumfem Mego Niepokalanego Serca w świecie – zostaniecie całkowicie uwolnieni od wszelkiej formy ateizmu praktycznego, który był największym złem waszego wieku.

Bratysława (Słowacja), 8.09.1996

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

 578  Siłą małych

a Zgromadźcie się, jak kwiaty pachnące miłością i czystością wokół kołyski, w której jestem złożona w chwili Mojego narodzenia.

b Ponieważ jestem mała, spodobałam się Panu.

c Ponieważ jestem mała, zostałam przeznaczona przez Mojego Boga do poprowadzenia armii dzieci przeciw straszliwej armii szatana, armii zbuntowanych duchów i ich potężnych zwolenników.

d Z Moimi małymi dziećmi odniosę Moje największe zwycięstwo.

e – Siłą małych zwyciężę wielką moc szatana, który rozszerzył na świecie swe królestwo i zwiódł wszystkie narody ziemi kielichem przyjemności i rozwiązłości. Dlatego właśnie przez Kapłański Ruch Maryjny gromadzę zewsząd Moje małe dzieci. Z radością dostrzegam, że one – w coraz większej liczbie – dają Mi wspaniałomyślną odpowiedź.

f – Siłą małych przyprowadzę do Boga tę biedną ludzkość, oszukaną i zwiedzioną przez fałszywe ideologie, szczególnie pochwyconą w pułapkę wielkiego błędu ateizmu.

 Szatan, Lucyfer, Wąż starodawny chciał przez to odnowić przed Bogiem swe pełne pychy wyzwanie, prowadząc ludzkość do powtórzenia swego gestu buntu przeciw Panu: non serviam: nie będę służył. Dlatego Ja gromadzę w ogrodzie Mego Niepokalanego Serca wielką armię Moich małych dzieci i ofiarowuję je dla doskonałego wypełnienia Woli Ojca Niebieskiego. W nich i przez nie powtarzam Mój gest pokornej i doskonałej uległości wobec Jego Woli, powtarzając Moje fiat: niech Twoja Boska Wola się stanie.

g Siłą małych uzdrowię tę ludzkość chorą i zranioną grzechem, pychą, przemocą i nieczystością.

 To dlatego z łagodną stanowczością prowadzę wszystkie Moje małe dzieci drogami świętości, pokory, miłości i czystości. Ten świat stanie się ogrodem, w którym Pan będzie znowu kochany. Będzie Mu się doskonale służyć i uwielbiać Go. Tak dokona się wielkie, przepowiedziane i wyśpiewane przez Boże Pisma zwycięstwo: «Usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, na przekór Twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga» (Ps 8,3).

h Błogosławię ten mały naród, który w tych dniach dał tak wiele radości i pociechy Mojemu Niepokalanemu Sercu.

 Widziałeś, Mój mały synu, z jak wielkim entuzjazmem kapłani i wierni odpowiedzieli na Moje zaproszenie do uczestniczenia w Wieczernikach. Ileż łask zstąpiło na wiele dzieci tego narodu, w którym Niebieska Mama otrzymuje jedną z największych odpowiedzi na Jej zaproszenie przystąpienia do Kapłańskiego Ruchu Maryjnego, aby stanowić część zwycięskiej armii Moich małych dzieci.

Debreczyn (Węgry), 15.09.1996

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

 579  Uczestniczcie w Mojej boleści

a Uczestniczcie w Mojej boleści, synowie umiłowani. Miecz nadal przenika duszę waszej Niebieskiej Mamy. Dzieciom, którym objawiłam się w Fatimie, chciałam ukazać Moje Niepokalane Serce otoczone koroną cierniową, aby dać im pojąć, jak liczne i bolesne są rany, które wywołują krwawienie Mojego Serca Mamy.

b – Uczestniczcie w Mojej boleści wy, którzy przez akt waszego poświęcenia zostaliście wezwani do wchodzenia coraz bardziej w schronienie Mego Niepokalanego Serca.

c – Uczestniczcie w Mojej boleści, wywołanej przez wielkie rozszerzenie się materializmu i hedonizmu w tych narodach, które przez dziesiątki lat żyły pod bolesnym niewolnictwem ateistycznego komunizmu.

 Moje Niepokalane Serce wyjednało wielką łaskę ich uwolnienia. Jednak diabelskie i masońskie moce rozszalały się sprawiając, że w nie także weszło zło, które właśnie zaraziło cały świat, takie jak materializm, oburzające poszukiwanie przyjemności, pieniędzy, nieumiarkowanych i nieprzyzwoitych rozrywek, pornografii i prostytucji. Przez to Moje biedne dzieci są jeszcze bardziej zagrożone i narażone na największe niebezpieczeństwo zatracenia.

d – Uczestniczcie w Mojej boleści wywołanej przez upowszechnianie w sposób podstępny i zdradziecki wrogości wobec duchowieństwa. Kościół był tu przez lata prześladowany, więziony, krzyżowany i prowadzony na męczeństwo. Pomiędzy wszystkimi Moimi umiłowanymi synami chcę wspomnieć Kardynała Józefa Mindszenty, który był symbolem i drogocenną ofiarą krwawego prześladowania.

 Teraz Kościół jest pozornie wolny, lecz ciągle przeszkadza się Mu w jego misji. Spowodowane to jest przez szerzenie ateizmu praktycznego, sekty, obojętność i nihilizm młodzieży, która tak jest uprzedzona do religii, że zbyt rzadkie są nowe powołania do życia zakonnego i kapłańskiego.

e – Uczestniczcie w Mojej boleści, bo masoneria dominuje tutaj swą ukrytą mocą. Prowadzi ona do rozprzężenia obyczajów, do utraty zmysłu moralnego, do pochwalania swobody seksualnej, do zniszczenia rodziny przez rozwody, kontrolę urodzin i aborcję, która jest coraz bardziej upowszechniana i uprawomocniana.

 Rozumiecie zatem, że upadek komunizmu – który przyszedł tu w 1989 r., przez szczególne działanie Mego Niepokalanego Serca – był jedynie znakiem i zapowiedzią Mego pełnego i największego zwycięstwa.

f Zwycięstwo nadejdzie wraz z upadkiem ateizmu praktycznego w całym świecie, wraz z pokonaniem sił masońskich i szatańskich, ze zniszczeniem wielkiej mocy zła i z pełnym tryumfem Boga w świecie – już całkowicie oczyszczonym przez wielką miłosierną karę. To dlatego zapraszam was do dziecięcego oddania się, do ufności i do wielkiej nadziei.

g Moje Niepokalane Serce jest waszym bezpiecznym schronieniem, w którym pocieszam was i bronię, strzegę i przygotowuję do przeżycia godzin, które was czekają, a za którymi tęsknicie – godzin tryumfu Boskiego miłosierdzia w świecie.

 

Zagrzeb (Chorwacja), 20.09.1996

 580  Nie lękaj się, mała trzódko

a Jakże zadowolona jestem z Wieczernika, który tu prowadziłeś z kapłanami i wiernymi należącymi do Mego Ruchu, któremu przewodniczył Kardynał Arcybiskup, którego bardzo kocham i strzegę.

b Ileż cierpień musiały znieść Moje dzieci w tym narodzie, w którym Mój Przeciwnik rozszalał się, przynosząc mu bolesne doświadczenie przemocy i wojny! Zadziałałam, by przynieść im wielki dar wyzwolenia i pokoju. Jednak czekają was prześladowania jeszcze poważniejsze.

c – Nie lękaj się, mała trzódko. Spodobało się Ojcu Niebieskiemu dać wam królestwo Mojego Niepokalanego Serca.

 Ukazałam się wam, a wy przyjęliście Mnie ze wspaniałomyślnością Moich małych dzieci. Teraz mogę was prowadzić drogą czystości, miłości, świętości, praktykowania wszelkich cnót, które Ja uprawiam jak niebieska Ogrodniczka w świetlistym ogrodzie waszych dusz. W ten sposób codziennie ofiarowuję was jako dary ofiarne, wynagradzające Bożej Sprawiedliwości, aby na świat mogła się rozlać oczyszczająca Łaska Jego Boskiego Miłosierdzia.

d – Nie lękaj się, mała trzódko. Wasza Niebieska Mama uczyniła wam dar gromadząc was ze wszystkich stron w zwycięskiej armii. Nadeszła godzina decydującej walki. Władza szatana osiągnęła teraz szczyt i obecnie także w Kościele prowadzi on do zrealizowania tego, na co zezwolił mu Pan dla bolesnego oczyszczenia Kościoła. Godziny, które przeżyjecie, należą do najważniejszych, bo wszystkie wydarzenia, które wam przepowiedziałam, znajdą wypełnienie.

e Nie lękaj się, mała trzódko. Jezus zgromadził was w niebiańskiej zagrodzie Swej Boskiej Miłości. On prowadzi was do doskonałego wypełnienia Woli Ojca. Jezus chce, byście otoczyli Go chwałą. Nadeszła godzina, w której Jezus zostanie przez was doskonale otoczony chwałą. Wy jesteście pociechą w Jego opuszczeniu. Wy jesteście głęboką radością Jego Boskiego Serca.

f – Nie lękaj się, mała trzódko. Wy jesteście Moimi małymi dziećmi. Gromadzę was ze wszystkich stron ziemi na wielką bitwę pomiędzy Bogiem i szatanem, pomiędzy siłami dobra i siłami zła. Pan zwycięży za pośrednictwem Mnie, Swojej małej Służebnicy. Ja zwyciężę dzięki wam, Moje małe dzieci.

g Niech to, co stało się w tym narodzie, będzie dla was wszystkich znakiem. Z powodu jego wierności Jezusowi, waszej Niebieskiej Mamie, Kościołowi i Papieżowi szatan rozszalał się przeciw niemu, próbując go zniszczyć. W tym celu połączyły się wszystkie siły szatańskie i masońskie. Jednak Ja Sama wyznaczyłam godzinę ich upadku. To samo stanie się na całym świecie dla ludzkości. Dlatego też zapraszam was do ufności i do wielkiej nadziei.

h – Nie lękaj się, mała trzódko. Została wam powierzona misja doprowadzenia do tryumfu Mego Niepokalanego Serca w świecie.

Tokio (Japonia), 13.10.1996, Rocznica ostatniego objawienia w Fatimie, Wieczernik dla Kapłanów z K. R. M. w Japonii

 581  Wielki znak

a Z wielką radością patrzę na was, Kapłani należący do Mego Kapłańskiego Ruchu w Japonii, którzy przybyliście tu przeżyć ze Mną te dni w formie stałego Wieczernika modlitwy i braterstwa.

 Kończycie ten Wieczernik dziś, gdy wspominacie rocznicę Mego ostatniego objawienia się w Fatimie, potwierdzonego cudem słońca.

b Wielki znak pojawił się na niebie: signum magnum.

To Ja jestem wielkim znakiem, który pojawił się na niebie: Ja jestem Niewiastą obleczoną w słońce, z księżycem pod stopami i z koroną z dwunastu gwiazd wokół Mojej głowy.

c – Wielki znak w straszliwej walce z wszelkimi siłami zła, które się sprzymierzyły przeciw Bogu i Jego Chrystusowi.

d Dlatego też obok wielkiego znaku Niewiasty obleczonej w słońce ukazuje się również znak czerwonego Smoka, starodawnego węża, szatana, który teraz ujawnia się z całą swoją niezwykłą mocą.

e Wydaje się, że wielki Smok osiągnął zwycięstwo, bo doprowadził ludzkość do zbudowania cywilizacji bez Boga; rozszerzył wszędzie kult pieniędzy i przyjemności; zwiódł umysły przez pychę i błędy; zdeprawował dusze grzechem i złem; zatwardził serca przez egoizm i nienawiść; zepsuł wszystkie narody ziemi kielichem rozwiązłości i nieczystości. Szatanowi udało się wprowadzić swe złośliwe panowanie na całym świecie.

f Jednak w walce, która rozgorzała w tych ostatnich czasach pomiędzy Niebem i ziemią, pomiędzy Duchami Niebieskimi i demonami, pomiędzy Niewiastą i smokiem, ukazuję się Ja jako wielki znak Mego największego zwycięstwa.

g – Wielki znak zwycięstwa Boga nad wszelką formą ateizmu teoretycznego i praktycznego, zwycięstwa dobra nad wszelką formą zła i grzechu; miłości – nad wszelką formą przemocy i nienawiści; prawdy – nad wszelką formą błędu i fałszu.

 Dla tego wielkiego zwycięstwa uformowałam Sobie Moją armię z wszystkich małych dzieci, które we wszystkich częściach świata odpowiadają Mi «tak». Poprzez Mój Kapłański Ruch Maryjny wysłałam Moje zaproszenie do najdalszych zakątków ziemi i uformowałam Sobie Moją zwycięską armię.

 Nawet w tym wielkim narodzie, prawie całkowicie pogańskim, Moje małe dzieci odpowiedziały Mi radośnie i z wielką wspaniałomyślnością. Moje Serce Mamy drży z miłości i czułości wobec nich. Otwieram też dla nich drogę zbawienia. Wraz z tryumfem Mego Niepokalanego Serca wejdą do jedynej Owczarni, której Mój Syn Jezus jest dobrym pasterzem.

h – Wielki znak światłości w tych czasach ogromnej ciemności.

 To dlatego zapraszam was do kroczenia drogą modlitwy i pokuty, ufności i waszego największego wyrzeczenia. Jeszcze jeden raz wysłałam do was Mojego małego syna, żeby wam przynieść dar Mojej matczynej czułości. Przez niego ofiarowuję waszemu Kościołowi i Ojczyźnie niezawodny znak Mojego towarzyszenia wam i matczynej opieki.

i Was wszystkich oraz tych, którzy są wam drodzy, i tych, którzy są powierzeni waszej posłudze błogosławię w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Nagasaki (Japonia), 18.10.1996, Święto św. Łukasza, Ewangelisty

 582  W tym mieście

a Dziś kończysz podróż po całej Japonii, gdzie mogłeś ujrzeć cuda miłości i miłosierdzia Mego Niepokalanego Serca. Kończysz ją akurat w tym mieście, które wasza Niebieska Mama szczególnie kocha.

b – W tym mieście rozpoczęło się dzieło ewangelizacji św. Franciszka Xavier, wielkiego apostoła i misjonarza, który otwarł drogę dla pierwszego ogłoszenia Ewangelii na tym odległym kontynencie.

c – W tym mieście zostało zamęczonych dwudziestu sześciu Moich synów, heroicznych świadków Chrystusa, któremu ofiarowali życie na ołtarzu Mego Niepokalanego Serca. Ty też odprawiłeś Mszę św. w Sanktuarium wzniesionym w miejscu ich straszliwej egzekucji.

d – W tym mieście żył Mój syn, św. Maksymilian Kolbe, i tu właśnie zbudował osadę Niepokalanej, która jeszcze dziś przynosi Moją jaśniejącą obecność wielu Moim japońskim dzieciom, które tak bardzo Mnie kochają i czczą.

e – W tym mieście wybuchła również bomba atomowa, wywołując dziesiątki tysięcy ofiar, które zmarły w ciągu kilku chwil. To kara i straszliwy znak tego, co może zrobić człowiek, kiedy – po oddaleniu się od Boga – staje się niezdolny do miłości, pobożności i miłosierdzia. Tym może stać się świat, jeśli nie przyjmie zaproszenia do nawrócenia i do powrotu do Pana. Z tego miejsca ponawiam Moje pełne lęku wołanie do wszystkich narodów ziemi.

f – W tym mieście ukazuję Moje macierzyńskie dzieło zbawienia i miłosierdzia. Znowu zapraszam wszystkie Moje dzieci do przemierzenia drogi, którą w tych czasach wyznaczyłam przez orędzia włożone w serce Mojego małego syna.

 Chciałam, abyś tutaj był, abyś mógł ofiarować temu miastu i całej Japonii bezpieczne schronienie Mego Niepokalanego Serca. Wejdźcie wszyscy do tego schronienia.

g Dzięki temu Ja będę was chronić i strzec, gdy przyjdzie na was wielki i straszny dzień Pana.

Seul (Korea), 31.10.1996, Ćwiczenia duchowe w formie Wieczernika dla Kapłanów należących do K. R. M. w Korei

 583  Ziemia błogosławiona i zagrożona

a Jakże pocieszacie Mnie wy, umiłowani synowie, gdy widzę was, przybyłych tu z tak wielu stron Korei, zgromadzonych, aby przeżyć te dni w stałym Wieczerniku modlitwy i braterstwa, pod życzliwym spojrzeniem waszej Niebieskiej Mamy. Przyłączam się do waszej modlitwy i umacniam więzy waszej jedności kapłańskiej.

b Miłujcie się wzajemnie, jak Jezus was umiłował. Realizujcie Jego nowe przykazanie, abyście stali się jedno i w ten sposób byli radością i pociechą dla przeszytego Serca Mojego Syna Jezusa.

c Nieście w waszych sercach i w waszych modlitwach potrzeby, lęki i obawy waszego Kościoła i waszej ojczyzny Korei, tej ziemi pobłogosławionej przeze Mnie i tak zagrożonej.

d – To ziemia błogosławiona, bo Mój Kościół rozwija się i szerzy dzięki krwi męczenników, która stała się urodzajnym zasiewem wielu nowych chrześcijan.

e – To ziemia błogosławiona, bo wierni są gorliwi w wierze, żarliwi w modlitwie i zjednoczeni ze swoimi pasterzami. Tu szczególnie Mnie kochają, przyzywają i uwielbiają, zwłaszcza mali, prości, ubodzy, pokorni. Pomiędzy nimi wzrastają liczne powołania do życia zakonnego i kapłańskiego.

f – To ziemia zagrożona, bo i tutaj szerzą się błędy oddalające od prawdziwej wiary, a sekty, które przedstawiają poważne zagrożenie dla wielu wiernych, bardzo się rozwijają.

g Zapraszam was, Kapłani, umiłowani synowie, do wielkiej jedności z Papieżem i Biskupami zjednoczonymi z Nim. Słuchajcie i idźcie za Magisterium Kościoła hierarchicznego, aby oprzeć się podstępnym zasadzkom błędu i niewierności.

h Szerzcie odważnie słowa Ewangelii i formujcie wiernych do wzrostu w wierze przez dynamiczną katechezę, tak potrzebną dziś Kościołowi żyjącemu w Korei.

i Przede wszystkim proszę was, Moi umiłowani synowie, abyście byli gorliwi w kapłańskiej posłudze, wytrwali w modlitwie, żarliwi w miłości do Jezusa Eucharystycznego, który musi się stać centrum waszego apostolstwa i wielką miłością waszego życia. Bądźcie otwarci na potrzeby ubogich, pokornych, małych, a zwłaszcza tych Moich dzieci, które żyją w ciemnościach pogaństwa i nie znają jeszcze światła prawdy i zbawienia danego wam przez Mojego Syna Jezusa.

j – To ziemia zagrożona w dziedzinie pokoju i jedności. Naród ten został podzielony i rozłączony. Zniósł ciężar krwawej próby bratobójczej wojny i jeszcze dziś wielkie jest niebezpieczeństwo zagrażające jego spokojowi i pokojowi.

k Wy, Kapłani poświęceni Memu Niepokalanemu Sercu, bądźcie narzędziami Mojego pokoju i matczynego towarzyszenia temu narodowi, który tak Mnie bardzo kocha, przyzywa i otacza chwałą.

l Korea jest ziemią, którą szczególnie kocham i ochraniam. To jest ogród, w którym Niebieska Mama daje nadzwyczajne znaki Swej stałej obecności pomiędzy wami. Prowadzę was drogą jedności i pokoju. Jedność i pokój przyjdą do Kościoła w waszej ojczyźnie jako szczególny dar Mego Niepokalanego Serca.

m Wyjdźcie z tego Wieczernika w radości i rozgłaszajcie wszędzie Moje zaproszenie do waszego poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu, abyście żyli w ufności i w wielkiej nadziei.

n Niech za waszym pośrednictwem pociecha Mojej matczynej obecności dojdzie także do Moich dzieci w Korei Północnej, w Chinach, w Wietnamie i na całym tym ogromnym kontynencie azjatyckim, w wielkiej części jeszcze pogańskim, lecz prowadzonym właśnie przez waszą Niebieską Mamę na drogę prawdy i zbawienia.

o Was wszystkich – wraz z tymi, którzy są wam drodzy i tymi, którzy są powierzeni waszej posłudze – błogosławię w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Mediolan, 8.12.1996

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

 584  Z radością i ogromną nadzieją

a Patrzcie dziś z radością i ogromną nadzieją na waszą Niepokalaną Mamę. Z radością, bowiem Ja jestem przyczyną waszej radości. W ten sposób wzywacie Mnie w modlitwie, którą tak lubię – w Litanii Loretańskiej. W tym dniu zapraszam was do popatrzenia na Mnie z radością.

b – Z radością kontemplujecie Mnie w światłości Mojego Niepokalanego Poczęcia.

 Jako przeznaczoną od całej wieczności do stania się Matką Wcielonego Słowa Najświętsza Trójca zachowała Mnie od wszelkiego grzechu, w tym od grzechu pierworodnego, który wszelkie stworzenie zaciąga w chwili ludzkiego poczęcia. W ten sposób widzicie we Mnie odblask pierwotnego planu Ojca, który stworzył człowieka na Swój obraz i dla Swej największej chwały. Ojciec Niebieski pochyla się nade Mną ze szczególną życzliwością.

c – Z radością patrzycie na Mnie jako na dziewiczą Matkę Słowa, które stało się człowiekiem w Moim najczystszym łonie.

 Mój Syn Jezus zrodził się ze Mnie, aby stać się waszym Zbawicielem i waszym Odkupicielem. W Nim samym cała ludzkość ma możliwość wyzwolenia się z niewoli grzechu, aby dojść do komunii życia i miłości z Niebieskim Ojcem.

d – Z radością ujawniam się wam, cała napełniona Duchem Świętym, który jednoczy się z Moją duszą przez prawdziwą więź oblubieńczej miłości. Jedynie przez Jego działanie dochodzi we Mnie do ludzkiego poczęcia Boga, który stał się człowiekiem. Jedynie przez Boskie działanie Ducha Świętego staję się Matką Boga.

Jako umiłowana Córka Ojca, Matka Syna i Oblubienica Ducha Świętego mogę naprawdę stać się przyczyną waszej radości.

e Popatrzcie też dzisiaj na Mnie z ogromną nadzieją.

f – Spoglądajcie z ogromną nadzieją w tych dniach, kiedy ludzkość przeżywa bolesne doświadczenie swego oddalenia od Boga, po zbudowaniu cywilizacji bez Boga, w której Jego Prawo jest stale gwałcone i otwarcie odrzucane. Przyszły dla niej godziny wielkiej próby i miłosiernej kary. Jako Mama jestem więc tu w sposób stały i pełen mocy, aby jej pomagać na jej drodze nawrócenia i powrotu do Pana. Całej ludzkości otwieram drzwi Mego Niepokalanego Serca, bezpiecznego schronienia, do którego powinna ona wejść dla swojego zbawienia.

g – Z ogromną nadzieją Kościół patrzy na Mnie, kiedy przeżywa oczyszczającą godzinę Swego największego kryzysu. Ogarnięty jest oparami szatana, rozdarty w swej jedności, zaciemniony w swej świętości, zagrożony utratą wiary i wielkim odstępstwem. To dlatego ujawniam się Kościołowi z czułością i miłosierdziem Mojej macierzyńskiej miłości i w ten sposób Ja sama pomagam mu, pocieszam w bolesnych chwilach jego oczyszczenia.

h Moja obecność w Kościele staje się od tej chwili coraz silniejsza, stała i bardziej widoczna. W Kapłańskim Ruchu Maryjnym cały Kościół ujrzy nadzwyczajną pomoc, jaką Jego Niebieska Mama ofiarowuje mu dla prowadzenia go do bezpiecznego schronienia Jej Niepokalanego Serca, w którym pozna on świetlistą godzinę swej drugiej Pięćdziesiątnicy.

i – Z ogromną nadzieją patrzcie na Mnie wy, Moje małe dzieci, tak doświadczone i zranione, uderzone gwałtownym wichrem wielkiego ucisku.

j Przyjdźcie do Mnie, wszystkie Moje małe dzieci. Przyjdźcie do Mnie, bo potrzebujecie pociechy, zachęty, opieki, obrony i ocalenia przez waszą Niebieską Mamę.

k To dlatego zbudowałam wam arkę nowego przymierza, do której musicie wejść, by dojść do nowych, czekających was czasów.

l Dziś znowu zapraszam was wszystkich do wejścia z radością i ogromną nadzieją do bezpiecznego schronienia Mego Niepokalanego Serca.

Dongo (Como), 24.12.1996, Święta Noc

 585  Bóg z nami

a Przeżywajcie ze Mną tajemnicę tej Świętej Nocy, w ciszy, na modlitwie i w oczekiwaniu.

b Uczestniczcie w głębokiej radości waszej Niebieskiej Mamy, która się przygotowuje, by dać wam Swe Boskie Dzieciątko.

c Syn, który rodzi się ze Mnie, jest także Moim Bogiem. Jezus jest jedynym Synem Ojca. On jest Słowem, przez które wszystko zostało stworzone, Światłością zrodzoną ze Światłości, Bogiem zrodzonym z Boga. Jest współistotny Ojcu. Jezus jest poza czasem: jest wieczny. Jako Bóg nosi w Sobie pełnię wszelkiej doskonałości. Przeze Mnie ten Bóg stał się prawdziwie człowiekiem. W Moim dziewiczym łonie doszło do Jego ludzkiego poczęcia.

d W tę Świętą Noc On rodzi się ze Mnie w grocie ubogiej i pustej. Zostaje złożony w zimnym żłobie. Adoruje Go Jego Matka i przybrany ojciec. Otacza Go pokorna obecność pasterzy, uwielbia niebiański zastęp Aniołów, którzy śpiewają hymn chwały dla Boga i pokoju dla ludzi przez Niego kochanych i zbawionych.

e Pochylcie się ze Mną, by adorować Dzieciątko Jezus, które właśnie się rodzi. To Emmanuel, to Bóg z nami.

f – To Bóg z nami, bo w Boskiej Osobie Jezusa jednoczy się natura Boska z naturą ludzką. W Słowie wcielonym realizuje się istotowa jedność tego co Boskie z tym, co ludzkie. Jako Bóg Jezus jest ponad czasem i przestrzenią. Jest niezmienny i nie podlega cierpieniu. Jednak jako człowiek Jezus wchodzi w czas, przyjmuje ograniczenie przestrzenią, poddaje się całej wrażliwości natury ludzkiej.

g – To Bóg z nami, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. W tę świętą noc rodzi się dla wszystkich Zbawiciel i Odkupiciel.

 Kruchość tego Boskiego Dzieciątka staje się lekarstwem na wszelką ludzką słabość. Jego płacz przynosi ulgę wszelkiemu cierpieniu. Jego ubóstwo stanowi bogactwo dla wszelkiej nędzy. Jego cierpienie niesie pociechę wszystkim uciśnionym. Jego słodycz jest nadzieją dla wszystkich grzeszników. Jego dobroć staje się zbawieniem dla wszystkich zgubionych.

h – To Bóg z nami, który stał się Odkupieniem i ucieczką dla całej ludzkości.

i Wejdźcie wraz ze Mną do świetlistej groty Jego Boskiej Miłości. Pozwólcie Mi położyć was w słodkiej i łagodnej kołysce Jego Serca, które właśnie zaczęło bić.

j Pochylcie się ze Mną w ekstazie nadludzkiej szczęśliwości, by usłyszeć pierwsze uderzenia tego Serca. Posłuchajcie Boskiej harmonii wyrywającej się z niego w niebiańskich nutach miłości, radości, pokoju, których świat nigdy nie znał. To śpiew, który powtarza człowiekowi odwieczny i najsłodszy rytm miłości:

«Kocham cię, kocham cię, kocham cię.»

k Każde z Jego uderzeń jest nowym darem miłości dla wszystkich. Posłuchajcie ze Mną Jego pierwszych uskarżających się kwileń. To są łzy dziecka, które właśnie się narodziło. To jest cierpienie Boga, który niesie na Sobie całe cierpienie świata.

l – To Bóg z nami, bo nawet w Swej ludzkiej kruchości Jezus jest prawdziwym Bogiem. Jezus Chrystus jest Bogiem ponad zmiennością czasu i historii: On jest ten sam, wczoraj, dziś i na wieki.

m W tym roku, w którym Kościół zaprasza was do kontemplowania tajemnicy Chrystusa, wejdźcie wszyscy do schronienia Mego Niepokalanego Serca.

n Jako Mama zapraszam was do zrozumienia wielkiego daru tej Świętej Nocy. Ojciec tak umiłował świat, że dla jego zbawienia dał mu Swego Jedynego Syna. Duch Święty uczynił płodnym Moje dziewicze łono, bo Syn, który zrodził się ze Mnie, jest drogocennym Owocem jedynie Jego Boskiego działania Miłości. Wasza Niebieska Mama udzieliła Swej matczynej zgody, by mógł się dokonać Boży cud tej świętej nocy.

o Synowie umiłowani, pochylcie się wraz ze Mną, aby ucałować Moje Dzieciątko, które właśnie się narodziło. Kochajcie Je, adorujcie, dziękujcie Mu, bo to kruche Dziecko jest Bogiem, który stał się człowiekiem, jest Emmanuelem: Bogiem z nami.

Mediolan, 31.12.1996, Ostatnia noc roku

 586  Módlcie się i wynagradzajcie

a Zapraszam was do spędzenia ostatnich godzin tego roku w skupieniu na modlitwie ze Mną, w ciszy, w duchu wstawiennictwa i wynagrodzenia.

b Módlcie się i wynagradzajcie.

c – Módlcie się, aby otrzymać od Pana, przez matczyne wstawiennictwo Mego Niepokalanego Serca, łaski, jakich potrzebujecie w tych dniach zamykających oczyszczenie i wielki ucisk. Z tym rokiem wchodzicie w czas bezpośredniego przygotowania wielkiego Jubileuszu roku 2000. To szczególne przygotowanie – do którego Papież was przynagla przez swój list apostolski „Tertio Millennio Adveniente” – jest po to, abyście zrozumieli, że ta data jest ważna i znacząca dla Kościoła oraz dla całej ludzkości.

d Ta data powinna mieć wielkie znaczenie dla was, bo Ja zapowiedziałam wam z wyprzedzeniem związany z tą datą tryumf Mojego Niepokalanego Serca w świecie.

e – Trwajcie na modlitwie w zażyłym związku wiary z waszą Niebieską Mamą, która wypełnia matczyne dzieło wstawiennictwa dla wszystkich Swoich dzieci.

f Proszę was o nieustanną modlitwę: pokorną, wytrwałą i ufną. Jeszcze raz ponawiam Moją prośbę o szerzenie wszędzie Wieczerników modlitwy i braterstwa. Niech szerzą się Wieczerniki pomiędzy Kapłanami, którzy są synami Mojej szczególnej miłości, i pomiędzy wiernymi świeckimi.

g Oczekuję wspaniałomyślnej odpowiedzi małych dzieci, abym mogła je chronić i strzec od wielkiej niegodziwości, która zaraziła cały świat. Proszę młodych o gromadzenie się w Wieczernikach, by weszli w nowe czasy, które dla nich przygotowałam. Niech przede wszystkim chrześcijańskie rodziny gromadzą się w tych Wieczernikach, abym je mogła wspomagać w życiu w doskonałej wspólnocie miłości, zawsze otwarte na dar życia, który powinien być chciany, strzeżony i broniony.

h – Módlcie się, aby otrzymać wielki dar drugiej Pięćdziesiątnicy, o którą błagacie i której oczekujecie. Duch Święty da światu pełne i doskonałe świadectwo o Jezusie.

i Jezus Chrystus powinien być przyjęty, kochany, adorowany i naśladowany przez całą ludzkość jako wasz jedyny Odkupiciel i Zbawca.

 Duch Święty otworzy umysły i serca wszystkich na przyjęcie światła Prawdy. Dzięki temu będzie już tylko jedna owczarnia pod jednym Pasterzem.

j – Wynagradzajcie za grzechy tej biednej ludzkości, która znajduje się całkowicie pod jarzmem Mojego Przeciwnika. Zobaczcie, jak ona odrzuciła Boga! Zbudowała cywilizację pogańską, wzniesioną na oburzającym poszukiwaniu przyjemności i materialnego dobrobytu. Prawo Pana zostało całkowicie obalone i nawet najpoważniejszy nieporządek moralny jest uprawomocniony.

 Pycha zwiodła umysły, nieczystość zepsuła serca, ciemności grzechu i zła zaciemniły dusze. Obecnie ta biedna ludzkość dotknęła dna swej nędzy. Już nie uda jej się odzyskać sił, chyba że podniesie ją wielkie miłosierdzie. Módlcie się, aby przyszedł na świat wielki cud Bożego Miłosierdzia.

k – Wynagradzajcie za niewierności tak wielu synów Kościoła. Brak wiary szerzy się pomiędzy samymi Pasterzami. Stado zostało dotknięte gwałtownym wichrem odstępstwa. Błędy są rozszerzane, przekazuje się je i podąża za nimi. Wszędzie szerzą się sekty.

l – Wynagradzajcie za Moje biedne dzieci: za grzeszników. Proszę was o to, o co prosiłam troje dzieci, którym objawiłam się w Fatimie. Czy chcecie ofiarować wasze życie w duchu modlitwy i wynagrodzenia za zbawienie wszystkich grzeszników, szczególnie za tych, którzy najbardziej potrzebują Bożego miłosierdzia? Ze Mną uformujecie więc wielką sieć miłości i ocalenia, rozciągniętą na cały świat.

 To jest arka nowego przymierza, bezpieczne i oczekiwane schronienie, do którego powinni wejść ludzie oddaleni, ateiści, grzesznicy, ubodzy, chorzy, zrozpaczeni, aby wszyscy mogli cieszyć się światłem, pokojem, radością, którą może wam dać jedynie Niepokalane Serce waszej Niebieskiej Mamy.

m W tych trzech latach dzielących was od wielkiego Jubileuszu, jak nigdy będzie się ukazywać Kościołowi i ludzkości – w sposób coraz mocniejszy – że Moje Niepokalane Serce jest waszym bezpiecznym schronieniem.

 Proszę was o spędzenie ostatnich godzin tego roku nie w rozproszeniu i na rozrywkach, lecz ze Mną, na modlitwie i w skupieniu.

n – Módlcie się i wynagradzajcie, Moi umiłowani synowie. Wasza Niebieska Mama sprawia, że zstępują na was Jej świetliste promienie czystości i świętości. Przygotowuję was na przyjęcie nowych dni, które was czekają jako dar łaski i miłosierdzia, bo za waszym pośrednictwem Moje Niepokalane Serce chce osiągnąć Swój zapowiadany tryumf.