List ks. Stefano Gobbiego na rok 2001 do krajowych i regionalnych odpowiedzialnych za Kapłański Ruch Maryjny

Mediolan, 1 stycznia 2001

Ave Maryja! Ukochani!

Rok Jubileuszowy dobiega końca, wkraczamy w trzecie tysiąclecie. W związku z tym przesyłam Wam moje serdeczne życzenia pokoju, ufności i dziecięcego oddania w ręce naszej Niebieskiej Mamy. Zamierzeniem Matki Bożej jest, aby w całym świecie triumf Jej Niepokalanego Serca ogarnął ludzkość. Kapłański Ruch Maryjny wkracza więc w nowy etap dla osiągnięcia tego celu. Obecnie musimy z pełnym posłuszeństwem i oddaniem spełnić to zadanie, które Ona nam powierzyła.

KAPŁAŃSKI RUCH MARYJNY JEST OBECNY WSZĘDZIE W ŚWIECIE

W roku Wielkiego Jubileuszu mogłem uczestniczyć w wielu regionalnych wieczernikach, w licznych krajach: Brazylii, Salwadorze, Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, Szwajcarii, Słowenii, Chorwacji, w Niemczech i Hiszpanii. W 54 podróżach samolotem odwiedziłem 50 miast, w których przewodniczyłem 70 wieczernikom. Uczestniczyło w nich 55 biskupów, 1600 kapłanów i 350.000 wiernych. W rekolekcjach w Collevalenza uczestniczyło 15 arcybiskupów oraz biskupów i 500 kapłanów ze wszystkich pięciu kontynentów.

Dziękuję księdzu Michaelowi Gaughran, który w moim imieniu, zastępując mnie, prowadził wieczerniki na Filipinach, w Indonezji, Tajlandii, Rosji, w Moskwie, Irkucku, na Syberii, na Litwie, w Brazylii, Nigerii, Ghanie, w Południowej Afryce i w Kongo; księdzu Franciszkowi Geremia, który udał się do Kanady i do niektórych rejonów Chin; księdzu Ivanowi Pojawnikowi, który zatroszczył się o wieczerniki w Słowenii, Austrii i Niemczech.

Podziękowania pragnę również wyrazić wszystkim odpowiedzialnym za Kapłański Ruch Maryjny w poszczególnych krajach oraz regionach; za prowadzenie wieczerników w duchu naszego Kapłańskiego Ruchu, w pełnej jedności ze mną.

Przedstawiam program wieczerników, które przygotowałem na obecny rok 2001. Realizację tego programu powierzam woli Pana i zamierzeniom Niepokalanego Serca Maryi.

KAPŁAŃSKI RUCH MARYJNY URZECZYWISTNIA SIĘ W WIECZERNIKACH

Nadzwyczajne są doświadczenia z udziału w międzynarodowych wieczernikach, podczas których przeżywa się rzeczywiście to, co darowane nam zostało wieczernikiem w Jerozolimie. Również w tym roku, od 24 do 30 czerwca, w Collevalenza odbędą się w świątyni Miłosierdzia Bożego rekolekcje dla biskupów i kapłanów należących do Ruchu Maryjnego Europy, Ameryki, Afryki, Azji i Oceanii.

W nawiązaniu do tego, pragnę poinformować, że:
- jest tam wystarczająca ilość miejsca dla wszystkich w jednym domu, który może przyjąć 400 uczestników. Nie trzeba będzie szukać noclegu w innym miejscu,
- udział wiernych świeckich będzie ograniczony wyłącznie do osób odpowiedzialnych za Ruch Maryjny,
- Kapłanów wzywam, aby w imię braterskiej pomocy przekazywali wolne intencje mszalne tym, którzy żyją w niedostatku i nie mają możliwości zaspokoić swoich najprostszych potrzeb.

W sprawie dodatkowych informacji i zgłoszeń należy pisać na adres:
P. Florio Quercia S.J.
Via Guerrazzi, 14
40 125 Bologna
tel. (0039) 051/233489; fax: (0039) 051/232559

KAPŁAŃSKI RUCH MARYJNY URZECZYWISTNIA SIĘ RÓWNIEŻ W REGIONALNYCH WIECZERNIKACH ZA GRANICĄ

Jakże zadziwiający rozkwit naszego Ruchu dostrzegam w czasie udziału w wieczernikach poza granicami Włoch. Pomimo mojego wieku i wątłego zdrowia zamierzam w tym roku, w dniach od 18 stycznia do 30 marca, pojechać do Brazylii i Argentyny; w dniach od 21 maja do 1 czerwca do Hiszpanii, od 12 do 30 września do Irlandii i Anglii. Nie jestem w stanie przewidzieć moich planów dotyczących późniejszego okresu, od października do grudnia. Być może udam się do tych krajów, w których moja obecność jest najbardziej pożądana.

KAPŁAŃSKI RUCH MARYJNY URZECZYWISTNIA SIĘ W REGIONALNYCH WIECZERNIKACH WE WŁOSZECH

Oto terminarz wieczerników, w których będę uczestniczył w różnych regionach Włoch:
1 maja – FOGGIA; 3 maja – PESCARA; 8 maja COLLEYALENZA; 10 maja – FLORENCJA; 12 maja – CARAVAGGIO; 15 maja – TURYN; 17 maja – UDINE; 19 maja – CALTANA; 8 czerwca – LORETO

KAPŁAŃSKI RUCH MARYJNY URZECZYWISTNIA SIĘ W TRIUMFIE NIEPOKALANEGO SERCA MARYI

W tym właśnie przede wszystkim realizuje się Kapłański Ruch Maryjny. W tym celu Matka Boża powołała go do życia i rozpowszechnia w całym świecie. Tu, przed 25 laty dałam początek narodzinom Kapłańskiego Ruchu Maryjnego, aby tak często zwalczane i odrzucane orędzie fatimskie w waszych dniach spełniło się.” (Fatima, 8 maja 1997). Wielu zadaje sobie pytania, zastanawia się, bo Wielki Rok Jubileuszowy dobiegł końca, a zapowiadany triumf Jej Niepokalanego Serca jeszcze nie nastąpił.

W rzeczywistości triumf Maryi w tym roku już się rozpoczął i będzie się rozszerzał w sposób nadzwyczajny dzięki Jej małym dzieciom, które się Jej poświęciły. Wraz z nimi tworzy na całym świecie Swój Zastęp, pozostający jeszcze w ukryciu, lecz z nim właśnie odniesie zapowiadane zwycięstwo. „Siłą małych uzdrowię tę ludzkość chorą i zranioną grzechem, pychą, przemocą i nieczystością. To dlatego z łagodną stanowczością prowadzę wszystkie Moje małe dzieci drogami świętości, pokory, miłości i czystości. Ten świat stanie się ogrodem, w którym Pan będzie znowu kochany. Będzie Mu się doskonale służyć i uwielbiać Go. Tak dokona się wielkie, przepowiedziane i wyśpiewane przez Boże Pisma zwycięstwo: „Usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, na przekór Twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga” (Ps 8,3) (8 września 1996)

W tym Wielkim Roku Jubileuszowym Matka Boska poprowadziła nas przez Świętą Bramę, którą jest JEZUS CHRYSTUS i wprowadza nas coraz głębiej w tajemnicę Jego życia, byśmy poznali światło Jego prawdy i potrafili rozpowszechniać Jego łaskę i stać się apostołami ostatnich czasów. „Zapowiedziałam wam tryumf Mego Niepokalanego Serca w świecie. Na koniec Moje Niepokalane Serce zwycięży. Dokona się to w największym tryumfie Jezusa, który przyniesie światu Swe chwalebne królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju oraz wszystko uczyni nowe. Otwórzcie wasze serca na nadzieję. Otwórzcie szeroko drzwi Chrystusowi, który przychodzi do was w chwale. Przeżywajcie budzącą lęk godzinę drugiego Adwentu. Stawajcie się odważnymi zwiastunami jego tryumfu, bo wy – małe dzieci Mnie poświęcone, żyjące Moim duchem – jesteście Apostołami tych ostatnich czasów. (...) Nadszedł czas, abyście wyszli z waszego ukrycia i oświecili ziemię. (...) (31 grudnia 1997)

„Kierując spojrzenie w przyszłość, oczekujmy z ufnością świtu nowego dnia... wraz ze zbliżającym się trzecim tysiącleciem wybawienia Bóg zamierza przygotować nam nową chrześcijańską wiosnę”. (Jan Paweł II, 23 maja 1999) . „W surowości zimy wy jesteście pączkami kiełkującymi na Moim Niepokalanym Sercu. Ja umieszczam je na gałęziach Kościoła, aby Wam powiedzieć, że właśnie ma nadejść jego najpiękniejsza wiosna. To będzie dla niego Druga Pięćdziesiątnica.” (31 grudnia 1997)

Powierzam Wam, odpowiedzialnym, zadanie: przekażcie ten list do wiadomości wszystkim osobom należącym do Kapłańskiego Ruchu Maryjnego, aby moje serdeczne pozdrowienia i moje kapłańskie błogosławieństwo dotarło do wszystkich.

W Niepokalanym Sercu Maryi, Wasz mały brat, don Stefano Gobbi