• Duchowość Ruchu

  W Ruchu Maryjnym, który obejmuje cały świat, z inicjatywy ks. Gobbi, najważniejsza jest we­wnętrzna przynależność do Ruchu, stała wola życia poświęceniem się Matce Bożej i do­prowadzania innych do życia nim.

 • Zobowiązania Członków

  - Zobowiązania kapłanów
  - Zobowiązania osób zakonnych i świeckich

 • Modlitwy

  - MODLITWA OSÓB ZAKONNYCH I ŚWIECKICH  przyłączających się do Ruchu Maryjnego
  - MODLITWA KAPŁANÓW  należących do Kapłańskiego Ruchu Maryjnego
  - MODLITWA MŁODZIEŻY przyłączającej się do Ruchu Maryjnego