B

Babilon 366f, 409n, 478i,

Bałwochwalstwo 147h, 263d, 269l, 387i, zob. Bożek, Fałszywi bogowie, Obraz, Okultyzm,

Bestia 236c, 267npr, 314b, 405cdehuDF, 406dgo, 407cdefgijp, 409bl, 411d, 413be, 548l, zob. Fałszywi prorocy, Masoneria, Masoneria kościelna,

Bezbożność, bezbożny 95c, 147h, 155d, 247g, 269l, 298h, 301gj, 319gh, 326i, 347c, 349e, 362g, 372h, 377m, 402e, 440b, 455f, 477g, 478jl, 480c, 484j, 494i, 495c, 522f, 535c, 539c, 548mn,

Bicz 155kl, 247f, 263e, 273b, 489g, zob. Plaga,

Biczowanie 96b, 97b, 174f, 224i, 244cg, 260np, 262n, 267k, 288b, 323c, 324b, 327u, 349cg, 354b, 360k, 378c, 380e, 402a, 411e, 422bc, 424b, 445di, 470i, 491f, 493c, 518b, 542bc, 547j, 569ch, 597e, zob. Męka Chrystusa,

Biedny 8c, 10h, 14f, 16b, 28d, 29n, 32c, 33e, 34p, 40g, 53e, 60ce, 67h, 74cdhm, 81hjs, 82b, 88ot, 89ko, 91l, 92bc, 96ip, 97b, 98l, 99agi, 104a, 106i, 108q, 112j, 118p, 119c, 127l, 129b, 134e, 145fh, 150hn, 152o, 154b, 155be, 162f, 165gi, 166a, 169j, 179i, 184c, 185h, 187bc, 189g, 192g, 193n, 197f, 199e, 205eh, 207ch, 212b, 214dfhi, 219f, 223f, 225dm, 228g, 229eg, 231e, 233g, 234bd, 238g, 239c, 240j, 241d, 243c, 248c, 249e, 250ef, 251d, 253l, 256e, 260k, 261qr, 264ck, 269g, 270a, 271d, 272i, 273bg, 277f, 280h, 282n, 283g, 284k, 290f, 292g, 296m, 298h, 300i, 301i, 304b, 306il, 309f, 320g, 325b, 328j, 336f, 340em, 342f, 346c, 352e, 354cg, 357p, 358ln, 360h, 362cg, 363e, 365b, 366e, 367d, 369e, 372f, 380j, 382c, 386g, 388j, 392e, 397h, 400ij, 406a, 407g, 411ik, 412gip, 415dl, 416e, 418e, 420g, 424e, 425a, 428g, 432d, 434c, 435e, 441g, 442k, 445i, 448c, 449e, 452d, 454f, 456d, 457g, 458f, 459n, 462ce, 464cek, 465f, 467d, 468gk, 472e, 473j, 474hj, 475hi, 477gij, 478c, 480ag, 484b, 486i, 487j, 489cg, 490g, 494ij, 495af, 497k, 498i, 499c, 501b, 502c, 502d, 503c, 504a, 506eh, 507df, 508cd, 509ah, 511g, 512ace, 513adegh, 519h, 523n, 524k, 527dg, 528j, 529e, 531hn, 532b, 535c, 541g, 542lo, 543e, 545e, 546h, 547h, 548o, 549g, 552c, 553eg, 554j, 555e, zob. Nędza, Ubóstwo, Ubogi

Biskup 74o, 96n, 106ghio, 108o, 110k, 119n, 154k, 165e, 170m, 181q, 209d, 253d, 270j, 273c, 285*ch, 287cdf, 293i, 302b, 307d, 309g, 310g, 313g, 321h, 332gh, 340gik, 348b, 351e, 352c, 354b, 355b, 356e, 371b, 375d, 384hi, 385gh, 398n, 399d, 404b, 406fpr, 411h, 419d, 421b, 425c, 434e, 437b, 441e, 443h, 444b, 449e, 454e, 464f, 467ef, 469c, 474ao, 476f, 490a, 495d, 496a, 498a, 499g, 500e, 507a, 511e, 514c, 515a, 521e, 523a, 527f, 533a, 535h, 545c, 547afl, 557agi, 562j, 563a, 565f, 568bs, 573f, 575ag, 577a, 580a, 583g, 594o, 596a,

Bliskość nadchodzących wydarzeń 4i, 8b, 14f, 25dm, 28hm, 31o, 33g, 34lp, 40g, 42h, 56a, 57b, 66g, 67o, 68j, 70bdg, 76g, 82hj, 87a, 89n, 90p, 91q, 95f, 112p, 127o, 136l, 139ae, 142d, 147c, 150o, 153g, 161bq, 163j, 172fgp, 176a, 178p, 179t, 181mn, 182d, 183k, 184m, 186w, 187j, 189m, 191ei, 192g, 205h, 207i, 208g, 209g, 210f, 211h, 212e, 215k, 218d, 227es, 234j, 235a, 240j, 245im, 246c, 252l, 255e, 261u, 265a, 267t, 278p, 279hk, 280d, 287D, 289o, 293o, 300i, 301l, 302k, 310b, 311p, 313k, 314hj, 315ef, 317f, 323o, 329d, 332h, 333bc, 335e, 340j, 341g, 342kl, 344j, 345j, 346b, 347o, 352f, 355e, 359d, 361e, 364g, 365g, 366g, 367e, 368f, 369j, 373d, 375f, 386i, 387p, 390h, 393h, 395h, 415n, 420bdi, 423j, 424e, 425j, 426b, 428b, 430d, 431h, 435be, 437i, 438k, 439eg, 441f, 442i, 447d, 459j, 461fg, 462g, 464adgn, 465i, 468m, 470o, 475a, 478d, 479p, 480h, 482j, 484gm, 485bm, 500h, 508j, 512c, 514c, 525i, 528m, 531n, 533n, 535a, 537d, 539a, 539d, 542p, 543f, 544j, 545j, 546c, 547g, 548o, 549cfg, 551m, 553agk, 555r, 557j, zob. Oczyszczenie, Kara, Przyjście Chrystusa, Zwycięstwo,

Bluźnierstwo, bluźnierczy, bluźnić 14b, 14e, 95h, 147h, 186j, 197g, 224e, 236c, 309efg, 314d, 339e, 378d, 386g, 387i, 400b, 405h, 405kuvwxyzAB, 410p, 413c, 422g, 445b, 463f, 476f, 485d, 487e, 539b, zob. Bestia, Ohyda spustoszenia,

Błąd, błędny, błądzić 8a, 22ij, 28f, 60f, 67hi, 74e, 83f, 88m, 95g, 96dij, 98k, 99j, 100d, 105t, 106gi, 108s, 110l, 112o, 113j, 116iq, 118em, 120imt, 122a, 125cef, 126ik, 127l, 136h, 137h, 141no, 144g, 146h, 147f, 150m, 155dh, 164o, 168jl, 188f, 200g, 207h, 243g, 246e, 248i, 251f, 254g, 260p, 267k, 270i, 272d, 285*c, 290f, 292c, 293eil, 294h, 298h, 301h, 302g, 304e, 305d, 306eg, 307h, 310e, 313ef, 323i, 327j, 340e, 342ei, 349h, 351e, 352d, 362h, 366c, 372d, 375c, 379g, 384ceg, 387g, 390c, 393e, 398k, 404eg, 405h, 406lu, 407o, 410j, 420f, 423g, 425c, 429g, 433f, 434d, 437h, 439e, 440f, 445i, 448e, 451h, 459f, 464e, 472g, 476e, 485d, 486l, 495cd, 497c, 498d, 501e, 502c, 506e, 507f, 513h, 514b, 523h, 527e, 528j, 529i, 540d, 545g, 546f, 548g, 550d, 557g, 558e, 564c, 565eg, 575f, 577d, 578f, 581eg, 583f, 589g, 594k, 595h, 596fg, 602e, 604eh, zob. Ewangelia, Fałszywa interpretacja, Fałszywe nauki, Fałszywe przesłania, Fałszywe zjawiska, Fałszywi bogowie, Fałszywi nauczyciele, Fałszywi prorocy, Fałszywi wizjonerzy, Fałszywy Chrystus, Fałszywy duch, Fałszywy ekumenizm, Fałszywy kościół, Uczta eucharystyczna, Kultura, Odstępstwo, Racjonalizm, Teolog, Teologia, Urząd Nauczycielski Kościoła, Zamęt,

Boże Narodzenie 64e, 89bdeo, 114bn, 141adgq, 160b, 165m, 166ade, 169c, 189i, 191c, 196k, 217egl, 238dgi, 240cdef, 255fi, 258cg, 261f, 262i, 279bdek, 291d, 300abcefi, 305nop, 318adg, 320c, 334d, 342fhikl, 345c, 360h, 367ac, 369egi, 380a, 395abdegh, 400g, 401f, 415gmn, 423b, 424c, 431a, 439adeg, 441a, 445h, 461c, 462aefg, 470h, 484b, 508a, 521o, 534np, zob. Przyjście Chrystusa,

Bożek, bóstwa 269l, 366d, 374i, 405juvwzAB, 406g, 407dgjp, 409ef, 468k, 480d, 495c, 507d, 522d, 527d, 560j, zob. Bałwochwalstwo,

Ból, boleść, bolesny 6e, 10c, 13l, 14g, 18b, 19c, 21aflt, 22fi, 23bg, 35f, 39f, 42de, 44c, 45e, 46g, 49e, 50c, 52cdn, 57b, 58b, 60h, 61e, 63b, 64bce, 65d, 67a, 68k, 69g, 72f, 73em, 74eij, 78d, 81dfgkqv, 86c, 89g, 91km, 92j, 93go, 96mp, 97adfgi, 100k, 102f, 104i, 106i, 107i, 115h, 116t, 118cs, 119kp, 122h, 124g, 131e, 136hi, 139e, 142h, 144gj, 147e, 148u, 150a, 154r, 155j, 158b, 159e, 167gm, 170isu, 171cl, 174gjlno, 177j, 181m, 182d, 183bc, 184c, 187g, 190j, 191fj, 194j, 195h, 197bdgikm, 201dp, 203f, 205bd, 209aceg, 210f, 212c, 214ef, 217d, 218e, 221c, 223d, 224ae, 225dh, 227b, 231ahij, 232gh, 234bd, 238d, 239c, 240k, 241g, 242b, 244aei, 248hko, 251acdeh, 252l, 253l, 255k, 257g, 260pq, 261r, 262mq, 264b, 267k, 268c, 269ch, 270al, 271cd, 272e, 273ach, 276cf, 281g, 283ijq, 284di, 285h, 285*j, 287xE, 288dfgikm, 290f, 291d, 293j, 294gm, 295a, 297f, 298abi, 301im, 303ek, 304m, 305t, 307eij, 308cf, 309c, 311benq, 315e, 317f, 323abclmno, 324g, 325d, 326i, 327afq, 327w, 328bh, 329d, 330btAD, 331c, 332ad, 333d, 334befi, 335h, 336h, 339f, 340aj, 344eg, 345j, 346e, 348af, 349akl, 350acdgi, 351i, 352b, 353c, 357ckm, 358p, 359ae, 360b, 362af, 365d, 368b, 375c, 378cd, 379acdef, 380h, 384ai, 385dg, 386f, 388e, 393c, 398i, 400b, 401e, 403b, 408a, 411acdefgi, 412ghp, 416b, 420e, 422abefg, 423abcdf, 425a, 425j, 428e, 429a, 430f, 431j, 432abdfg, 433b, 434df, 437e, 438d, 440fh, 442efh, 444ghmnp, 445ag, 446abde, 447b, 449c, 452bh, 454c, 456f, 457ef, 459b, 460d, 462h, 463b, 465i, 467de, 469dop, 470aij, 471c, 472cd, 473i, 474cd, 475h, 477bcdefghj, 480e, 481hj, 482h, 483n, 485e, 486t, 489cg, 490e, 491adefghi, 492ag, 498a, 499d, 500j, 501abefk, 503c, 504b, 506be, 508c, 511d, 514f, 516dkl, 517dgh, 518achi, 519h, 520f, 522ab, 523m, 524d, 527bcdi, 529aj, 530deg, 531be, 534d, 535bcf, 536fg, 539a, 540a, 540bd, 541e, 542alpr, 544a, 545cfj, 547g, 549g, 550a, 552ch, 553bdef, 555d, 556i, 557air, 560hko, 561gk, 562ilr, 563fh, 565f, 566b, 567fh, 568hiqrsu, 569m, 570bcde, 571ef, 575fgh, 576c, 579ac, 580bd, 584fg, 587hi, 590h, 591fk, 592ce, 593b, 594hm, 597f, 598m, 599g, 600c, 601ce, 602l, 604hm, zob. Cierpienie,

Braki 111di, 144bc, 148r, 202h, zob. Grzech, Niedoskonałość, Wada,

Braterstwo 34ems, 68k, 69d, 153b, 227a, 240g, 259d, 275s, 276k, 291a, 294a, 295c, 296agj, 298a, 311h, 320ef, 327a, 335j, 340a, 352a, 355d, 357b, 358a, 375a, 387b, 389a, 390a, 392e, 397i, 403a, 419ac, 428a, 430c, 434a, 443a, 450a, 452b, 454a, 455e, 467a, 468a, 474ab, 501a, 503a, 506a, 514a, 522a, 523ab, 525h, 529a, 531a, 536b, 544g, 547ab, 555a, 556d, 557a, 560k, 572a, 574af, 575ad, 581a, 583a, 586fg, 587j, 591g, 594m, 598e, 600b, 604f, zob. Miłość do bliźnich, Jedność z braćmi,

Broń, bronić, obrona, obrońca 29qr, 34l, 82i, 84iq, 85q, 87c, 100g, 128gk, 148p, 154b, 180b, 181l, 216j, 227gl, 264h, 274n, 275a, 294b, 295i, 296h, 313k, 314i, 335e, 336fm, 364b, 479c, 545a, 548h, 553k, 555j, 556g, 557f, 561qs, 562u, 564a, 566c, 567ghij, 579g, 584j, 586g, 589j, 591h, zob. Różaniec, Walka, Zwycięstwo,

Bunt, zbuntowany, buntować się 12d, 23ef, 28e, 53bcd, 76h, 83f, 85r, 86d, 90i, 92l, 93e, 95c, 102c, 108q, 112n, 124h, 127c, 130m, 147h, 155l, 166f, 169k, 170r, 192fkn, 200dfj, 202d, 211e, 217i, 219b, 234h, 241e, 247d, 248j, 249c, 250g, 252b, 256c, 257f, 261n, 263c, 269l, 275g, 300i, 313c, 314b, 326i, 332i, 335ei, 336e, 340j, 342i, 347c, 349d, 362f, 365a, 366bc, 367f, 369h, 386g, 402e, 407bk, 420f, 457e, 471i, 473e, 475i, 497i, 500f, 505e, 507d, 508h, 520e, 539c, 542q, 547g, 568k, 578cf, zob. Odstępstwo, Prawo, Spisek,