F

Fałsz: fałszywa interpretacja 215f, 224g, 243g, 270i, 304e, 372d, 384c, 406l, 407o, 411e, 451e, 476e, zob. Błąd, fałszywe nauki, ideologie, herezje, przesłania 445i, 451deh, 485d, 497k, 540e, 557d, 577d, 578f zob. Błąd, Fałszywi prorocy, fałszywe zjawiska nadprzyrodzone 173o, 485g, 540e, zob. Błąd, Fałszywi prorocy, fałszywi bogowie 337e, 405juC, 406g, 480d, zob. Bałwochwalstwo, Bożek, fałszywi nauczyciele 476e, 485d, 498e, zob. Błąd, fałszywi prorocy 58e, 195q, 316d, 485d, 485d, zob. Błąd, fałszywi wizjonerzy 497k, zob. Błąd, fałszywy Chrystus 195q, 406g, 407dgp, 409e, zob. Bestia, Masoneria, fałszywy duch 254e, zob. Błąd, fałszywy ekumenizm 213e, 406p, zob. Ekumenizm, fałszywy kościół 406g, 407dgp, 409e, zob. Bestia, Masoneria, Kościół,

Fatima – Cova da Iria 23r, 55c, 67e, 86b, 99a, 142b, 155d, 157d, 161j, 171b, 178bp, 191k, 192e, 202a, 211ab, 225f, 233a, 245n, 249h, 252l, 283o, 285*d, 287b, 289a, 297h, 311b, 326j, 330v, 343i, 351ai, 356e, 357m, 362h, 366a, 370g, 382a, 391a, 406agl, 412a, 420e, 425a, 435a, 437k, 449ab, 458c, 473a, 480ab, 485h, 489ag, 495a, 498k, 512f, 520aci, 523c, 529c, 532j, 539abcd, 545abd, 562k, 570c, 572ai, 579a, 581a, 586l, 591l, 594dfjl, 604dg, zob. Objawienie,

Filozofowie 127d, 407o,

Funkcja 81e, 107b, 171p, 176g, 177e, 198c, 203g, 209c, 305m, 330g, 398i, 486dh, 504d, zob. Zadanie,