H

Hedonizm 404g, 405B, 410m, 419e, 455f, 457e, 473g, 497c, 506f, 545e, 557d, 572f, 579c, zob. Przyjemność, Rozrywki,

Hierarchia, hierarchiczny 34q, 86f, 90h, 95g, 106g, 108n, 118h, 229g, 260q, 302g, 309g, 311p, 406gpq, 407o,

Homoseksualizm 340l, 405m, 412d, 425d, 437f, zob. Nieczystość,