Ł

Łagodność, łagodny 27c, 43c, 47d, 49d, 52e, 54c, 60e, 67l, 72c, 75f, 81k, 84k, 86i, 92k, 100a, 101b, 103h, 110f, 112b, 120f, 122k, 124g, 130k, 152g, 165s, 189g, 194c, 203j, 232g, 236b, 239a, 241f, 243c, 255e, 264d, 266m, 268h, 275f, 288ap, 290f, 292j, 305b, 311n, 317e, 322c, 327o, 329ad, 332h, 334deh, 352d, 361a, 372a, 376e, 392h, 400ck, 417i, 418c, 422c, 428e, 441l, 445b, 450f, 460af, 462f, 470e, 474iu, 482i, 487e, 490f, 493d, 496h, 501d, 504d, 511f, 554e, 555d, 578 g, 585i, 588f, 599c, 600ei, 603g,

Łańcuch 74n, 184d, 186m, 216d, 245d, 251g, 264h, 275bhs, 319g, 356c, 365h, 366b, 431f, 440d, 458h, 464l, 477g, 479eijlmn, 483s, 528h, zob. Różaniec, Zwycięstwo,

Łaska 17b, 18e, 36b, 50a, 51c, 65e, 74e, 75p, 77d, 88ce, 90b, 108w, 109b, 115a, 116q, 137h, 140b, 142a, 150g, 160d, 161o, 164k, 165e, 166l, 167p, 170c, 175f, 176l, 177e, 178p, 180d, 186cg, 190b, 200k, 201fhn, 202g, 204abdeiop, 206c, 214i, 215d, 218de, 219g, 220k, 221hj, 222d, 223g, 227p, 228g, 237aefg, 244ak, 245c, 248m, 249d, 250d, 252g, 253h, 254c, 256bg, 257g, 260l, 261an, 262jr, 265d, 266p, 267bu, 271b, 273g, 278ckn, 279h, 281b, 284cq, 285o, 287j, 288i, 290d, 292eg, 293cf, 294fp, 298d, 299abg, 301f, 302a, 304ablm, 305bj, 306ejk, 310c, 311cf, 312b, 314gh, 315c, 317d, 317g, 320c, 325acdh, 327b, 327n, 327q, 329e, 330B, 331a, 334j, 335e, 336n, 339bh, 341ac, 343dg, 344m, 346c, 347cd, 351k, 356aci, 357fort, 358ef, 360d, 361c, 362b, 367dg, 368a, 372h, 374g, 377i, 379g, 380h, 382df, 383bd, 386j, 387i, 389k, 390a, 391h, 392b, 394e, 395i, 396cd, 397f, 398ls, 401k, 403f, 405f, 405gstE, 406jmq, 414l, 416ci, 417d, 418c, 421n, 424f, 425c, 426g, 428deh, 431ad, 432h, 438al, 441k, 443jkw, 453c, 454ce, 455ce, 456a, 459f, 459j, 461d, 467f, 468km, 470cmn, 471e, 476f, 483gk, 484ce, 486i, 488bce, 495i, 496bmn, 497i, 498h, 499g, 503a, 505c, 506hi, 509i, 513e, 516a, 521l, 523pqst, 524j, 525ah, 532f, 533cdl, 534r, 536g, 538ac, 540c, 543c, 544hn, 547no, 548d, 551nq, 552k, 554g, 556d, 561fr, 562st, 569kl, 571f, 572ef, 573h, 575j, 576c, 578h, 579c, 580c, 586cn, 587jr, 592h, 594g, 596bhi, 597ak, 601h, 602i, 604hl, zob. Dar

Łzy 4a, 17l, 28j, 85de, 89h, 145e, 167g, 174j, 189i, 225d, 231h, 233e, 234b, 238f, 239b, 252l, 255e, 263b, 270a, 283q, 330A, 332a, 350c, 362d, 378c, 380g, 413h, 422f, 423b, 431j, 440h, 455c, 462f, 476g, 477i, 483u, 492cg, 496ko, 501f, 503b, 508eh, 510f, 516i, 517d, 542bghklmq, 543b, 547g, 552c, 557a, 559o, 560f, 568h, 585gk, 596n, 602d, 603cdj, zob. Akita, Cierpienie, Płacz,