O

Obecność: Boga, Jezusa 49l, 75e, 168n, 223j, 300b, 302l, 235b, 357o, 263f, 324c, 395ci, 399jk, 409l, 402b, 417b, 424e, 436e, 447ad, 471k, 472d, 493c, 496mno, 505d, zob. Obecność eucharystyczna, eucharystyczna 4f, 103hi, 141defjkm, 148m, 156ln, 176dhjo, 259jk, 281k, 294lp, 307b, 324c, 330ahilprvxyzB, 360abcdfnpqvwxG, 367c, 377gk, 387l, 388h, 406qv, 411f, 421gik, 427j, 437c, 443o, 461d, 463b, 468n, 505g, 555k, Maryi 1c, 3d, 9d, 12e, 17l, 26c, 29p, 34ab, 38a, 39b, 43b, 45f, 46b, 58g, 60a, 63j, 68o, 71g, 73o, 78b, 85bk, 95n, 97s, 108y, 112q, 115d, 116t, 126n, 129b, 140q, 148v, 156j, 160d, 162b, 167a, 172k, 174gqs, 182g, 184b, 191g, 195r, 202f, 203e, 207f, 210f, 214e, 225bg, 227b, 229c, 240l, 244i, 250g, 253m, 267c, 268j, 271e, 273cdgh, 277g, 280b, 281n, 283bcmrst, 284jo, 285*j, 288fghm, 289b, 290f, 291deg, 291hj, 294l, 297a, 298eg, 302l, 305A, 311hop, 312ef, 327hz, 329c, 330lq, 334ehi, 336i, 338b, 340c, 345bcfgh, 346a, 347n, 358aq, 360b, 362c, 363ac, 365bd, 367e, 369i, 371g, 373abdf, 375a, 378df, 382e, 389i, 393a, 397cd, 398l, 400ad, 414fh, 419h, 428c, 431g, 432dh, 437n, 441cdfgl, 448c, 451g, 452bi, 454bi, 455cdeg, 459bjr, 461f, 464h, 467acj, 468ap, 470h, 473cfi, 474bgmu, 477i, 479p, 481ijkln, 485m, 486eu, 489g, 491i, 492bcdef, 494bcdjk, 496hi, 498am, 499bcde, 503b, 504b, 506cm, 509l, 510g, 514a, 519d, 522k, 523u, 524e, 529n, 535o, 536i, 539d, 547kq, 549cfi, 553f, 554h, 557r, 562t, 563k, 568n, 575g, 582d, 583ln, 584h, 593f, 604g,

Objawienie, objawiony, objawić 27d, 34b, 39c, 46a, 73i, 91g, 96e, 119f, 120b, 129d, 145e, 168fgi, 170l, 171b, 185n, 188f, 196m, 198ce, 211a, 225hm, 227q, 233abe, 237l, 243j, 258f, 268e, 275d, 277bg, 280f, 285a, 287b, 293f, 295j, 298g, 299e, 300h, 301hlm, 302p, 304d, 305u, 306e, 310e, 311l, 312e, 314ai, 325c, 327l, 329b, 345bcdhik, 351a, 361c, 362hk, 366ag, 370g, 373a, 375d, 377i, 382a, 389dh, 398fkp, 406ail, 407o, 410p, 411j, 412a, 425j, 435a, 438h, 440c, 442c, 449ac, 452g, 454f, 458c, 464b, 466a, 473a, 480al, 485h, 487d, 488a, 489h, 495ab, 512ad, 520a, 529d, 536c, 538a, 539a, 560f, 572i, 579a, 581a, 586l, 589a, 594a, 604c, zob. Akita, Cud, Fatima, Juan Diego, La Salette, Lourdes, Łzy, Medziugorje, Orędzie, Płacz, Znak,

Oblubienica Ducha – Maryja 131g, 193l, 198c, 226ak, 243d, 246h, 265i, 426a, 499a, 521anop, zob. Duch Święty,

Oblubienica-Kościół 168c, 172d, 263d, 323f, 428f, 431j, 483u, 484m, zob. Kościół,

Oblubieniec, oblubieńczy, oblubienica 315d, 323o, 327n, 339f, 344b, 345a, 355j, 397i, 483c, 510c, 521o, 543b, 567b, 576b, 584d, 595i, 604w,

Obłok 318e, 341c, 402c, 423hj, 424f, 438g, 446e, 470n, 480m, 482k, 485gh, 493j, 510j, 517j, 528l,

Obojętność, nieczułość 4d, 31a, 77cn, 85e, 90d, 93o, 97c, 141lq, 176i, 214d, 224d, 234d, 257g, 260l, 273e, 294e, 322g, 330avy, 332e, 337e, 343c, 349j, 371be, 377l, 386f, 387j, 388j, 390c, 411ch, 449e, 465f, 475i, 490d, 495c, 503c, 506j, 512e, 523h, 532h, 535c, 548g, 555k,

Obowiązek 68i, 85j, 94k, 102l, 107k, 169ikm, 181d, 254i, 260dhk, 285k, 301m, 347h, 444o, 451h, 467i, 522d, 540d, 548g, zob. Przykazania,

Obraz 21j, 29a, 40b, 63ai, 88d, 94j, 125i, 128i, 140g, 152l, 177f, 178h, 181f, 193l, 196n, 204b, 226e, 236bd, 266h, 270i, 277f, 283ce, 290e, 297a, 304b, 369h, 394d, 407g, 409l, 412g, 441a, 460c, 462h, 478k, 482b, 487d, 494e, 504c, 534h, 535a, zob. Bestia,

Oczyszczenie 10km, 25r, 37c, 42c, 48h, 52j, 60h, 65g, 70d, 72n, 74q, 75o, 81lqrtu, 83w, 86q, 87h, 89p, 90m, 98cd, 99o, 101l, 104ij, 110s, 112no, 113m, 118su, 120ey, 139ce, 140q, 146j, 147i, 149d, 151ik, 154j, 158b, 160i, 164p, 167n, 168bdm, 169ho, 170iu, 171bclno, 172dg, 173o, 182f, 185im, 186c, 191f, 193n, 195de, 202h, 208c, 209c, 213i, 220l, 221h, 226i, 227d, 232h, 240l, 241h, 242g, 243i, 246cefg, 247fg, 257d, 260s, 261r, 263d, 265i, 270lm, 276fh, 283r, 284k, 287e, 297g, 299f, 302e, 304jlmn, 305A, 311l, 312ef, 315e, 324g, 327fqw, 329b, 330rB, 331c, 332g, 334g, 339f, 343e, 344f, 345j, 348g, 355b, 357m, 358op, 359a, 368b, 382f, 384a, 389ek, 391b, 393h, 405b, 407p, 408e, 409b, 412p, 413af, 416i, 425f, 426h, 428d, 429h, 432e, 437g, 440efgh, 441i, 443b, 447c, 452h, 456e, 459b, 460g, 463g, 465i, 472d, 473c, 474lp, 478b, 480e, 481i, 482fhi, 483noq, 485g, 493dh, 496cd, 499h, 505g, 507e, 509h, 510g, 516o, 518i, 521l, 523kn, 524df, 528b, 529dh, 530df, 536gi, 537c, 545dk, 549a, 550a, 551o, 552f, 554i, 556f, 561s, 562r, 564b, 565f, 567j, 571f, 573i, 574c, 575fh, 577j, 579f, 580cd, 584g, 586c, 589e, 594h, 595f, 601h, zob. Doświadczenie, Kara, Ogień, Próba, Ucisk, Utrapienie, Znaki końca czasów,

Oddalenie się, oddalony 21g, 23f, 25c, 27bf, 28cj, 31e, 44e, 67c, 68f, 81h, 98k, 110s, 112c, 114e, 116e, 118m., 127dh, 133a, 134e, 148d, 155d, 180f, 186ih, 192jn, 194k, 197j, 215l, 216b, 219g, 225d, 231e, 241d, 245d, 246e, 250c, 252k, 260p, 261n, 267p, 268g, 283op, 284d, 287A, 292c, 296gh, 302g, 305b, 308e, 317e, 319c, 327j, 330r, 337ab, 340aeh, 347bc, 357inv, 367dfgh, 370d, 327f, 374i, 377j, 379g, 382g, 388l, 390b, 392eg, 398km, 406l, 417d, 418e, 423b, 431g, 433f, 441g, 444h, 445i, 448c, 451deh, 452h, 454g, 459m., 463c, 464e, 468fg, 471i, 473k, 474h, 476e, 483h, 487j, 494e, 497c, 498j, 499ef, 503cd, 506k, 511f, 521l, 523o, 525g, 526h, 527d, 531h,m., 535c, 546j, 547ei, 551h, 552e, 554j, 555ao, 557e, 559q, 562p, 563g, 564c, 565g, 566cg, 568t, 569l, 570e, 575h, 582e, 583f, 584f, 586l, 588f, 596fj, 600b, 601b,

Oddanie się Bogu 91f, 124l, 173e, 291g, 310g, 393c, 398p, 422g, 444bk, 445j, 460a, 487c, 490d, 516h, 599e, 601e, 602k, 604ij,

Oddanie się Maryi 6af, 9j, 10l, 12b, 22d, 25i, 38f, 40d, 41ei, 45g, 48e, 49ikm, 53g, 54ac, 55d, 58a, 70e, 72dfk, 73j, 74ar, 76cef, 81o, 83my, 84i, 85p, 86i, 87e, 94h, 103c, 106c, 107t, 109f, 110m, 113p, 128q, 130h, 133i, 146l, 152j, 155f, 173n, 179o, 181g, 202k, 204k, 207i, 210c, 220a, 240m, 258n, 260r, 267j, 287ly, 308e, 309c, 329b, 338b, 359bc, 360B, 376f, 381cf, 384i, 386dj, 389j, 394h, 398bcm, 403c, 405a, 410a, 442a, 522a, 529n, 548b, 551b, 579f na własność 3c, 327m, zob. Niepokalane Serce, Poświęcenie się Niepokalanemu Sercu, Ufność, Powierzyć się Maryi,

Oderwanie 9k, 29l, 52j, 54cd, 58a, 60f, 69beg, 71i, 73g, 98fmn, 105h, 173gm, 185en, 206e, 269o, 286i, 305w, 328c, 513f, zob. Wolność,

Odkupiciel 203b, 261t, 277b, 280j, 281fl, 288q, 333c, 337d, 342g, 393f, 398d, 399g, 414g, 431a, 438l, 439a, 443c, 461c, 470ek, 498g, 501c, 525e, 534el, 587ik, 591dgij, 592bei, 595l, 596cd, 598ehj, 600b, 602cd, 603gh, zob. Jezus Chrystus,

Odkupienie, odkupiony, odkupić 21c, 22i, 28c, 32b, 44e, 71cd, 81q, 82f, 88k, 89el, 94k, 134g, 139c, 140d, 191g, 199d, 200gi, 203bcdfg, 204a, 226f, 256d, 261jlms, 262cghpq, 263g, 267h, 271ah, 273i, 275n, 280i, 281g, 287awz, 288jk, 291eh, 303b, 320f, 330dei, 333c, 334f, 342g, 344de, 345c, 348a, 357q, 358l, 375d, 378f, 395e, 400dl, 405fgh, 406ej, 410kq, 422di, 424d, 432bc, 435c, 441df, 442a, 443y, 445ik, 447b, 465d, 470cgn, 476f, 477eg, 479g, 482df, 483eq, 484e, 486cij, 496l, 499e, 505c, 516abf, 517ej, 518e, 530c, 533d, 536bd, 537a, 538d, 541d, 542h, 543b, 544glm, 550i, 551gln, 558g, 559fpst, 561de, 569gln, 570d, 571d, 572fg, 574c, 584c, 585gh, 586i zob. Odkupiciel,

Odnowa 21jk, 25r, 31l, 60h, 65g, 81s, 83p, 84r, 86q, 90q, 106u, 113l, 118u, 128k, 139e, 145a, 151k, 158gj, 161h, 164km, 165r, 165s, 168bc, 170u, 171n, 172g, 179k, 182f, 183h, 189m, 193n, 195h, 199b, 208c, 210e, 213lm, 218d, 220k, 226c, 227n, 230d, 233j, 244k, 245d, 246a, 252h, 265dfi, 266apr, 267t, 284qs, 287C, 291h, 294q, 296j, 297e, 299h, 302k, 325g, 327bnv, 329b, 330rBC, 333c, 334j, 336h, 343g, 348bc, 355bf, 357t, 360w, 363c, 366g, 371c, 379fi, 382f, 383b, 389a, 391f, 399d, 404d, 410kq, 416k, 421k, 424c, 426b, 427l, 428dfgh, 438i, 444c, 446e, 455ah, 456e, 459j, 463g, 464m, 468l, 474t, 482f, 483o, 496bc, 496l, 502a, 504e, 505cg, 518e, 523k, 529h, 536g, 538f, 542h, 543f, 554m, 555r, 559s, 560k, zob. Oczyszczenie, Przyjście Chrystusa, Zwycięstwo, Nowy,

Odpuszczenie grzechów zob. Przebaczenie ,

Odrodzenie, odrodzić 161q, 191g, 357o, zob. Oczyszczenie, Przyjście Chrystusa, Zwycięstwo,

Odrzucanie 64n, 91o, 121c, 124n, 134e, 186i, 224k, 260kp, 267k, 308e, 325f, 349f, 361d, 387j, 388d, 406m, 432c, 441e, 445i, 491h, 492e, 506g, 541c, 542nor, 557g, 562k, 565fg, 570d, 572f, 572h, 584f, 586j, 588ij, 594l, 595d, 597e, 602d, zob. Bunt, Kontestowanie, Krytyka, Odsunięcie na margines, Opozycja, Opuszczenie, Spisek,

Odrzucanie: Boga 21d, 23f, 60b, 89e, 93e, 95c, 112c, 114o, 125o, 166f, 186p, 219b, 220i, 231c, 240g, 248j, 255j, 261q, 270c, 280cd, 281i, 285k, 297h, 298h, 301k, 314d, 319c, 320g, 325g, 345c, 349d, 353b, 362f, 367f, 369h, 380j, 392e, 394d, 402e, 404ek, 405hu, 411b, 416e, 417h, 424e, 425d, 430f, 437f, 439e, 440d, 441g, 509b, 510f, zob. Ateizm, Maryi, Jej wezwań i wizerunków 10efi, 25c, 110r, 118n, 119r, 138ce, 154e, 154f, 201h, 204m, 213e, 252d, 255i, 264b, 270i, 283d, 285*h, 293l, 298i, 301m, 305q, 332f, 351e, 362f, 379g, 394f, 412c, 425b, 504b, 512b, 527d, 535k, papieża 313g, 437i, zob. Ojciec Święty, Kontestacja, prawa Bożego 211e, 410j, 439e, 440d, 454f, zob.Bunt, Odstępstwo, Przykazania, prawdy i jej źródeł 119i, 168i, 223j, 243f, 379g, 407o, 411e, 529i, zob. Błąd, Bunt, Odstępstwo, różnych form zła 195q, 264e, 306g, 315c, 374g, 382d, 393e, 394g, 406s, 437l, 468k, 523e, Jezusa 119j, 197g, 217e, 224cg, 242d, 255i, 323k, 330z, 349b, 360j, 380d, 439cd, 465eg, 484c, 515c, 516c,

Odstępstwo 8c, 25m, 45b, 68j, 74q, 75l, 90i, 99i, 116i, 122gi, 136i, 147f, 207i, 247g, 251f, 263d, 267r, 270j, 287C, 307h, 308b, 309h, 313f, 315e, 323n, 326i, 327l, 332g, 336g, 340e, 357m, 360E, 362h, 370d, 375d, 384begh, 386g, 387g, 389g, 391d, 398o, 405b, 406l, 407p, 408f, 409b, 411b, 419d, 420dg, 425h, 438c, 440f, 441e, 448e, 449df, 450c, 451g, 460g, 464e, 468l, 469j, 471j, 472g, 473bd, 475i, 476e, 483n, 484h, 485di, 486lp, 487g, 489f, 495d, 497i, 498d, 501i, 502c, 503c, 506e, 513e, 514b, 520h, 521g, 525e, 529i, 531i, 532f, 533k, 536h, 537d, 539b, 540d, 545b, 546f, 548k, 558i, 575f, 584g, 586k, 595h, 596g, zob. Błąd, Bunt, Ojciec Święty, Spisek,

Odsunięcie na margines 100k, 122f, 260q, 272g, 273d, 306i, 308g, 309a, 310f, 380d, 393dg, 407e, 409g, 413f, 451f, 464h, 469m, zob. Odrzucanie,

Ofiara 9g, 23p, 61f, 75k, 81v, 83i, 84f, 87ch, 90m, 91c, 95e, 100j, 101bkl, 112f, 119bq, 122j, 126mn, 140p, 141o, 143b, 146j, 147d, 148jn, 149l, 150cl, 151dfjlm, 154t, 155jk, 158ce, 163gh, 167gi, 169d, 176j, 181hln, 185dl, 186o, 188d, 190eh, 193begjn, 195t, 196su, 197g, 201d, 203fi, 210f, 220bi, 222k, 224lm, 227ln, 228f, 234i, 236e, 239d, 241bef, 245l, 258b, 259k, 260kno, 261hm, 262dei, 264f, 267gkr, 268ci, 271bc, 273i, 281gh, 285p, 287x, 288fikmp, 291cdeghikl, 294c, 296hkm, 303fjk, 304k, 306l, 307b, 308f, 319g, 320c, 322egh, 323d, 327bx, 329d, 330fi, 334dei, 345bcg, 347h, 348b, 350f, 359de, 360aCH, 362j, 370f, 376e, 377k, 382c, 384i, 388eh, 392i, 393gi, 396df, 398bs, 399ch, 400ln, 404k, 405f, 406efq, 410l, 411k, 421cfijk, 438c, 440h, 441df, 442g, 444afhm, 449f, 460adf, 465d, 469c, 470dk, 476g, 477e, 483n, 485g, 487bde, 490ab, 491fg, 493i, 499dg, 510ag, 511d, 515ad, 516e, 517c, 518e, 519egi, 527af, 530g, 535i, 563h, 568cqs, 575eg, 579d, 582e, 588gj, 590a, 591c, 592b, 594k, 600ehj, 601f, 603dg, 604f, zob. Agonia, Męka Chrystusa, Ofiarować, Ofiara Eucharystyczna, Ołtarz, Śmierć, Umrzeć, Krzyż,

Ofiara eucharystyczna 141o, 148n, 150cl, 151dj, 176j, 181h, 186o, 197g, 227l, 259k, 261m, 271bc, 281h, 291hi, 294c, 307b, 322eg, 348b, 377k, 388h, 396f, 399ch, 400l, 406q, 421cfijk, 444af, 469c, 476g, 485g, 490ab, 515ad, 541a, 551q, zob. Ofiara,

Ofiarować, składać w ofierze 4g, 5i, 9g, 23p, 29m, 44cde, 48g, 49h, 51a, 50c, 52d, 61e, 61f, 66b, 75k, 80i, 81v, 86c, 87cdh, 88jq, 90p, 91b, 92a, 100bj, 101b, 103ij, 110o, 111h, 113l, 115ij, 119q, 122j, 123g, 126n, 130a, 131e, 133hk, 136d, 140p, 142f, 143be, 144g, 146j, 148ru, 149l, 150c, 151dhjlm, 154j, 156h, 158c, 163dgh, 169acd, 173bf, 176j, 181hn, 182f, 185dlp, 187d, 190ej, 192m, 193abcdegjmn, 196iu, 197dg, 199e, 201d, 203fi, 204a, 210f, 212e, 220abi, 223d, 224lm, 227lmn, 228f, 234i, 239d, 240f, 241abdef, 245l, 247d, 249h, 256l, 258bp, 260ko, 262ei, 264dfl, 267kr, 268c, 272j, 273fi, 277d, 281j, 285ap, 287xy, 288iklmp, 291cdehkl, 293l, 294ac, 296hk, 302n, 303agijk, 304kn, 306l, 308f, 315g, 322egh, 323d, 327bx, 329d, 330dfinv, 334degi, 338d, 339a, 345beg, 350f, 354f, 357b, 359e, 361i, 363d, 365f, 371a, 376e, 377c, 379bcf, 381i, 382c, 384i, 386b, 388e, 392i, 393gi, 396df, 398abcs, 399h, 400aln, 404k, 406em, 411k, 412pq, 415l, 421f, 429i, 434b, 438c, 440h, 441f, 442agk, 444k, 452a, 457g, 460adfg, 465j, 469c, 470k, 476g, 481g, 485g, 487bcde, 491f, 494a, 496i, 499dg, 511a, 515ad, 516bgi, 517cd, 519egj, 522d, 527a, 528h, 535ik, 536h, 537abcd, 538d, 540b, 541a, 542h, 542q, 545jk, 547il, 551bjmnoq, 553ce, 555cgl, 557hm, 561glov, 562efi, 566c, 568oqu, 570c, 572fi, 575h, 576c, 578f, 580c, 581h, 582cf, 584h, 586l, 591cef, 601e, 604g, zob. Ofiara,

Ogień 13h, 40g, 114r, 126k, 133g, 144c, 145g, 147i, 185i, 189m, 192g, 195ho, 208d, 218d, 220k, 226ci, 234h, 243i, 246acg, 247fg, 249i, 253g, 263e, 264h, 265i, 266p, 280h, 284q, 284s, 296g, 299f, 310e, 327bo, 329e, 332f, 334j, 343g, 354e, 355bf, 357st, 362g, 383bd, 388a, 405C, 409l, 429h, 431f, 450a, 464l, 479lm, 480l, 482f, 483is, 489g, 495c, 495f, 496no, 498i, 501i, 520f, 521l, 528h, 536g, 537c, 546bdefghl, 551q, 558h, 562s, 574cf 595fi, 601bh, zob. Oczyszczenie,

Ogniste języki 573c, 574a, zob. Ogień

Ogród 23b, 111b, 131adfgiln, 133aejkl, 134kn, 148w, 149hin, 154q, 186w, 190e, 201m, 202fhl, 206j, 210df, 221i, 229d, 247a, 257k, 265d, 266bhn, 279a, 284s, 290b, 302f, 305e, 305z, 308b, 310c, 322h, 327cm, 331e, 339e, 345c, 354g, 357or, 360b, 363b, 376ag, 384a, 385j, 386d, 393c, 393i, 404j, 412q, 413g, 417d, 420j, 426g, 428f, 429c, 437j, 438c, 443b, 444ch, 445a, 452i, 453d, 455h, 457b, 461d, 463e, 465g, 469o, 474r, 496c, 507bg, 512d, 513c, 515b, 526c, 534bd, zob. Pustynia,

Ohyda spustoszenia 74f, 112l, 141o, 362h, 377l, 483p, 489f, 510h, 520h, 536h, 539b, zob. Bluźnierstwo, Bunt, Odstępstwo,

Ojciec Bóg 12d, 44de, 47ef, 71ikl, 75egk, 81mopqv, 82f, 87cg, 88q, 90n, 91bfm, 93e, 94bj, 96e, 97d, 98mp, 99i, 101l, 103bj, 104cg, 105mn, 107lm, 108b, 109o, 110fhr, 111b, 113n, 114cfg, 115b, 117cf, 119cloq, 122jk, 123b, 124iklp, 129a, 131b, 133m, 136l, 139bd, 142f, 148j, 150bc, 151dn, 152bcf, 154g, 160bj, 161p, 164k, 166ei, 167b, 169bcdq, 170d, 171bp, 173b, 173cdh, 174bdls, 181r, 182e, 186ij, 188f, 189dh, 192kn, 193efhl, 194e, 195adkmt, 196efhilmo su, 197q, 198acf, 200f, 202i, 203fj, 204abdi, 208eg, 213m, 216e, 218c, 219df, 220in, 221j, 223aghijk, 224m, 225g, 226bej, 227bims, 233dj, 234h, 236f, 237efj, 239d, 240f, 241h, 243dfi, 245ln, 246bg, 248mo, 252l, 253b, 254d, 255m, 256bdm, 257fj, 258ghl, 261cgru, 262hpq, 263h, 265c, 266acdgq, 267iltu, 268b, 269c, 270b, 273i, 275pq, 276l, 279c, 281i, 282n, 284a, 285a, 285*c, 286b, 287ks, 288fp, 290c, 291cdgh, 295bj, 296b, 299eh, 300e, 302or, 303bj, 304dg, 305kA, 308a, 309d, 310ab, 311q, 314j, 315b, 316b, 318c, 319i, 323f, 324h, 327bnz, 329b, 330cdipD, 333b, 334adef, 335g, 337b, 340p, 342f, 343bh, 344bn, 345ceg, 348e, 352g, 355ef, 357pstx, 358lmn, 360pH, 369cd, 372e, 376c, 377j, 378e, 379c, 383c, 387b, 388bg, 391f, 393gi, 395af, 396f, 397i, 398pqr, 400dekn, 401b, 402b, 404h, 405fh, 406iknr, 409m, 410kq, 414h, 415di, 416e, 422cdg, 426e, 429fh, 431e, 437o, 439cd, 441acm, 442acg, 444hlo, 445jm, 450d, 452j, 453cd, 454i, 459gs, 460f, 463cefh, 465d, 467j, 468p, 469p, 470cek, 471e, 472hj, 473f, 474jv, 476g, 478a, 482bdefgjm, 483ci, 484bem, 486bdefx, 487cde, 489h, 491f, 493ci, 493j, 496l, 498fjm, 499f, 500e, 502h, 503c, 504bc, 505c, 506hn, 508e, 510abg, 514g, 515bd, 516bh, 517j, 518dgk, 521lmo, 523fv, 526f, 529o, 531mr, 534cefh, 536bci, 537ac, 540d, 543bf, 544cfg, 546j, 547q, 550i, 551cq, 557u, 558f, 559beipst, 560cdeiq, 561cw, 563l, 564b, 565e, 566b, 567ek, 568jm, 569il, 572dg, 575m, 576b, 578f, 580ce, 581i, 583o, 584bcd, 585cn, 587abcrs, 588gl, 589bj, 590e, 591bcdeg, 592c, 593g, 594m, 596dekp, 597achkl, 598cdefghm, 599b, 600b, 601c, 602bk, 603ab, 604x, zob. Trójca Przenajświętsza,

Ojciec Święty 4j, 5j, 9l, 14gh, 17m, 23abefghklors 25lm, 34q, 57b, 58df, 67hlm, 68l, 71j, 72l, 73m, 74lo, 83q, 86rt, 87h, 90c, 91jkl, 92hkl, 95hk, 96n, 97op, 99h, 100i, 106ghikpq, 108notuwxyBD, 110k, 116r, 118bf, 119n, 120u, 123ef, 125f, 130m, 140o, 141n, 143b, 147d, 154k, 156hj, 158e, 159e, 162cdfg, 165e, 167iklmn, 169km, 170nopru, 173p, 177il, 178o, 181nq, 182d, 184e, 188l, 191ho, 200g, 201p, 207efhi, 209d, 216h, 218f, 227o, 229g, 238e, 245abdfhjkn, 253c, 260q, 261l, 263h, 273bc, 274q, 280d, 287cde, 289m, 292d, 293bhi, 294m, 295g, 302gr, 309g, 313gj, 314j, 317d, 322f, 327t, 336i, 340ghik, 344gin, 348c, 351ek, 352bce, 355c, 356ae, 357g, 359abc, 370a, 371bc, 375d, 376h, 377b, 384fi, 385defghi, 386b, 387eh, 406prw, 407n, 408f, 411h, 419d, 420f, 425c, 427h, 433f, 434e, 437i, 441e, 443h, 448e, 449bcdf, 451h, 454ef, 456c, 459p, 464fj, 467e, 468i, 473de, 474n, 485f, 486m, 495d, 497cfi, 499g, 500e, 501e, 509j, 511e, 514c, 519f, 523g, 527f, 529i, 540d, 545cdfgij, 547l, 557ghn, 565dfg, 568s, 575g, 580g, 583g, 586c, 594jo, 596c, 603l, 604h, wielkie cierpienie Papieża 545dfj, zob. Jan Paweł II, Jedność z papieżem, Miłość do papieża, Odrzucanie papieża, Kościół,

Okultyzm 497g, zob. Bałwochwalstwo,

Ołtarz 61f, 87d, 88j, 126n, 131e, 141iq, 143e, 146i, 148n, 151fj, 179h, 196u, 203f, 220bi, 223d, 224l, 227n, 241af, 243e, 261m, 267i, 285p, 288m, 291chl, 303fk, 330g, 396f, 398s, 406v, 411k, 418e, 419b, 421l, 427j, 460f, 485g, 496b, 519e, 537acd, 545j, 555l, 564h, 582c, zob. Ofiara,

Opary, dym 122g, 168q, 170k, 285*c, 313e, 468l, 478k, 495d, zob. Szatan,

Oplwanie Jezusa 324b, 445e, 491d, zob. Męka Chrystusa,

Opozycja 274c, 405C, 406r, 449e, 467e, 501e, zob. Odrzucanie,

Opuszczenie, opuszczony, opuścić 17m, 22j, 23bghnp, 29ck, 34n, 38d, 40b, 42a, 44c, 50d, 67m, 79a, 87e, 93ijo, 97bjnop, 98c, 99d, 103i, 105bks, 116r, 118q, 121e, 123ce, 133c, 147g, 154o, 170n, 174bf, 188i, 194l, 197bfhlp, 223g, 224b, 225d, 228g, 229f, 244cg, 270hj, 285f, 291g, 294l, 300e, 307fgi, 312e, 320g, 323cfgjo, 325d, 327ht, 329d, 330rv, 336h, 344e, 348c, 349di, 351f, 352e, 358j, 360cj, 378e, 386f, 388j, 393d, 416f, 422g, 432c, 441e, 454g, 459dn, 463c, 464f, 469fo, 477ei, 486p, 490d, 491f, 494i, 510h, 511f, 515g, 523s, 527f, 531e, 535g, 536h, 541e, 546f, 547ij, 553e, 563hi, 568hnr, 580e, 600d, zob. Odrzucanie,

Orędzie, przesłanie 28j, 142bc, 145e, 178b, 211be, 233e, 283r, 284hj, 285*c, 287b, 289c, 295f, 297cdef, 298bi, 300f, 301l, 302cdimpq, 306f, 316ad, 317c, 320i, 330D, 341d, 351a, 355j, 357jku, 361g, 362h, 365c, 369gi, 391g, 407g, 415j, 416h, 419d, 425j, 431i, 440c, 452g, 464h, 473af, 495be, 497k, 498k, 501gk, 503a, 510j, 512a, 520cdj, 529b, 540e, 545bd, 548abfjl, 560f, 575g, 582f, 604l, zob. Objawienie,

Orzeł 201i, 403defi, zob. Skrzydła,

Oschłość 16b, 148t, 149c, 202g, 269k, 299g, 345f, 439g, 480e, 490c, 494f, 512be, zob. Oziębłość,

Oskarżenie 14d, 224e, 422b, 445b, 493c, zob. Męka Chrystusa,

Ostatnie dziesięciolecie 389cdefgh, 417bi, 419g, 425e, 428b, 441m, zob. Bliskość nadchodzących wydarzeń,

Ostatnie objawienie 604,

Ostatnie, ostateczne czasy 561v, 562e, 563i, 564g, 568rsu, 576c, 581f, 590di, 592f, 596k, 598r, 599g, 600f, 603k, 604ar, zob. Czas, czasy

Ostrzeżenie 238g, 326d, 412f, zob. Objawienie, Orędzie,

Oszczerstwo 14c, 23q, 95h, 100k, 105kln, 124n, 148t, 494h,

Oszustwo szatańskie 34p, 53bd, 68i, 88mt, 90h, 106l, 107o, 108r, 109m, 110b, 125c, 127dk, 128v, 173o, 297j, 306b, 336g, 351f, 384c, 398m, 404d, 405qrD, 441g, 454f, 523p, zob. Szatan,

Otchłań 201d, 236d, 248j, 366b, 431f, 458k, 482e, 544c, zob. Czeluść, Piekło,

Owczarnia 147g, 188e, 215k, 229f, 246f, 251f, 291l, 307h, 313f, 317e, 323i, 332h, 352d, 375d, 418e, 454f, 459o, 476f, 486n, 500gh, 503d, 505g, 506e, 514c, 527f, zob. Kościół,

Oziębłość, chłód, lodowatość 33e, 68k, 89gj, 101g, 103i, 112f, 114m, 141q, 166f, 172a, 189fj, 195h, 217efj, 231bdf, 234h, 238c, 241c, 250cd, 252b, 255j, 257h, 267o, 269k, 298h, 300e, 304h, 305z, 330g, 342ei, 349k, 351b, 366d, 369h, 380j, 396m, 404g, 417d, 423i, 424e, 439eg, 465f, 480ce, 490cd, 496o, 506j, 509f, 512e, 520e, 559o, 546e, zob. Oschłość,