P

Papież zob. Ojciec Święty,

Pascha, paschalny 222l, 260no, 262f, 263h, 275n, 307a, 308g, 322aei, 348a, 350i, 399ab, 400l, 401k, 402ae, 406e, 421ae, 444defgp, 469ahn, 470m, 490a, 493bghj, 515a, 518defghijk, 541acdeg, 568b, 569g, 571gi, 590abcfm, 593bc,

Pasterz 92k, 99g, 112o, 113j, 116ij, 118eiq, 146h, 147g, 150k, 159e, 160h, 161g, 169gn, 170q, 171i, 188e, 215k, 229fg, 245k, 246f, 251f, 271d, 279efi, 313f, 317e, 318c, 323i, 330C, 336g, 342h, 349e, 352c, 354e, 369d, 370d, 375d, 386f, 390d, 411c, 415cj, 418e, 420f, 434d, 437hi, 448c, 449c, 454f, 462cef, 464e, 476f, 482i, 484c, 486n, 500gh, 505g, 506e, 508d, 514c, 545c, 546f, 548h, 559d, 563h, 581g, 583e, 585d, 586ik, 603bd, zob. Kapłan, Kapłaństwo, Pasterka 589j,

Pełnia czasów 395g, 534cgjnos,

Pieczęć, znamię 187i, 201co, 236cd, 237l, 310g, 364b, 382e, 407p, 409fl, 410cdefijklmnopqr, 412g, 458jm, 478k,

Piekło, potępienie, zatracenie 4c, 29f, 67h, 68f, 74e, 81d, 85h, 112m, 119n, 136e, 164io, 167c, 180e, 182b, 186hv, 195q, 241d, 249bhi, 251d, 252cd, 255b, 264k, 281g, 314cd, 326c, 335e, 351cd, 362i, 365h, 373b, 382c, 405C, 406g, 411i, 443l, 445m, 453f, 459l, 478h, 479d, 492h, 502d, 505f, 521l, 527g, 542k, 544e, 551p, 553ijk, 560d, 565cdefgjk, 579c, niebezpieczeństwo potępienia 551p, zob. Czeluść, Otchłań,

Pieniądz 112k, 306i, 366d, 405xC, 407e, 410l, 411c, 434c, 451h, 468k, 478j, 480d, 495c, 506f, 507d, 512e, 522d, 527d, 560j, 577e, 604e, zob. Chciwość,

Pierwsze soboty miesiąca 67de, 180bcdh, 350dgi, 379abc, 403a, 423a, 448a, 502a, zob. Sobota,

Piękno 7a, 9j, 12a, 13l, 16f, 18d, 21t, 27e, 29d, 44e, 52i, 71k, 105i, 111ac, 115h, 118u, 128k, 131i, 133ghjk, 139e, 140f, 149n, 154r, 160i, 163c, 165bh, 172m, 177f, 182k, 191g, 194j, 202l, 214i, 221j, 229d, 237cf, 249a, 258n, 262j, 265di, 266e, 268e, 278cd, 279a, 282h, 283i, 284e, 285i, 299d, 304kl, 305cfjz, 313ce, 317a, 325h, 327lmn, 330C, 331e, 339be, 346c, 357or, 360wF, 377b, 394cdf, 395c, 398p, 414abl, 417e, 418d, 426i, 428d, 429g, 431abdh, 438aj, 461a, 465g, 468l, 481hl, 483n, 494f, 502c, 518ac, 524cij, 525c, 538c, 546g, 554m, 560l, 574 f, 591c, 593k, 594m, 595i, 599d, 602bl, 604v,

Pięta 25f, 78g, 88hi, 109q, 128gw, 408d, 414c, 461b, 479g, 554b, zob. Zwycięstwo,

Piotr 97k, 106j, 119n, 170p, 245g, 307fg, 323c, 385abcde, 406or, 444j, 449bc, 469fln, 485c, 514c, 515g, 535h, 541e, 565bcd, 568h, 590f, 597bj, zob. Zaparcie się,

Pismo święte, Pismo Boże 28f, 83f, 110c, 185c, 196i, 198h, 258f, 268e, 299d, 304d, 306f, 370c, 372c, 384b, 389f, 405e, 406e, 407o, 412f, 414e, 420de, 450c, 476e, 482j, 485b, 489f, 510h, 520j, 536h, 578 g, zob. Apokalipsa, Egzegeza, Ewangelia, Fałszywa interpretacja, Racjonalizm,

Plaga 280h, 306c, 315e, 326h, 330A, 353b, 412bfghijpr, 419e, 443j, 486q, 507f, zob. Bicz,

Plan, Plan Ojca i Maryi 6b, 29r, 38g, 46f, 48d, 60d, 61b, 71l, 93h, 94j, 104fg, 107l, 110r, 119o, 127c, 131bd, 133m, 139abcdf, 148c, 150b, 152cdg, 155h, 160a, 167b, 171i, 173b, 174s, 177c, 185jn, 193f, 195ad, 196ehl, 197q, 198df, 200d, 203l, 220n, 233b, 237e, 243di, 245l, 250e, 257g, 258p, 262q, 263g, 266d, 275n, 279g, 281l, 282fm, 285a, 286a, 287az, 299b, 300bdhid, 301f, 303b, 304de, 305tv, 310g, 318f, 319c, 325b, 329e, 330C, 333d, 335e, 338bc, 343bc, 345e, 347g, 348b, 349c, 351j, 356a, 358jkln, 359bd, 361f, 363d, 364dg, 369c, 371f, 377f, 385j, 397i, 399c, 400n, 402b, 404h, 405D, 406pw, 407ae, 410bkq, 413f, 415i, 416c, 419c, 426e, 431g, 432a, 438be, 441c, 442ci, 447d, 450f, 451b, 463c, 467bf, 470n, 474es, 475l, 476c, 479g, 482d, 483et, 486d, 487e, 491f, 495cfh, 510bgi, 512d, 518d, 519d, 521o, 530d, 532e, 536h, 540b, 541a, 547c, 553a, 556c, 558defghi, 562s, 567e, 575defgh, 584b, 588e, 589be, 591j, 594acn, 600b, 601eg, 604bdhjn, zob. Zamiar, Zamysł,

Płacz, płakać 4ce, 29ac, 40ef, 89g, 114j, 141a, 197j, 240i, 251d, 272h, 280h, 285*b, 350c, 360o, 362efhijk, 401b, 423d, 444i, 462f, 482k, 491b, 492cg, 493j, 496lmno, 515f, 534r, 542jm, 559l, 585g, 602d, 603cj, zob. Akita, Łzy,

Płaszcz Maryi 21s, 30a, 31k, 82j, 105j, 111c, 120f, 188a, 194cik, 216a, 228d, 229i, 236b, 240km, 283s, 298b, 305a, 312e, 341af, 344f, 363a, 368b, 369e, 395k, 414b, 475cj, 486x, 501k,

Pobożność, pobożny 177i, 180d, 201h, 211b, 293l, 310g, 321f, 355g, 360rE, 377l, 403c, 421k, 427j, 445k, 469o, 532h,

Pocieszanie Maryi przez nas 4a, 18b, 21l, 23j, 31ab, 43d, 44cf, 46g, 52bn, 56d, 63b, 67e, 77g, 85b, 86l, 105d, 115h, 147a, 154nr, 227b, 243c, 264b, 267b, 290h, 293bj, 295a, 309i, 311q, 327b, 350ef, 357ac, 358a, 366a, 375ag, 379cd, 386h, 387a, 403b, 408a, 423de, 428j, 437a, 443a, 444o, 459b, 470l, 478n, 487k, 495h, 498a, 504b, 512bcdef, 523c, 527i, 531n, 532j, 540abcdef, 542r, 544a, 547a, 557ap,

Pocieszanie, Pocieszanie Serca Jezusa 35g, 75fi, 92i, 93ahpq, 94a, 95k, 103i, 114km, 141q, 174d, 197dip, 217l, 330a, 343c, 348cd, 360sz, 437c, 439c, 444l, 462f, 469p, 484c, 490cd, 516cf, 541c, 561pu, 563b, 564h, 566e, 568jmnoqrstu, 570bcde, 573h, 574d, 575fg, 579g, 583a, 584g, 590j, 594ko, 596j, 599i, 600d, 603b, zob. Wynagrodzenie,

Podstęp, podstępny 106l, 108q, 128cm, 168p, 170r, 171fgi, 172e, 183e, 184j, 216b, 232e, 267fp, 270f, 274io, 278p, 286g, 309d, 311g, 335b, 336cg, 338d, 339f, 381f, 384c, 387i, 393e, 398m, 400m, 405dhkDF, 406blqr, 407e, 413de, 423g, 441g, 443k, 467e, 472g, 474j, 486hk, 495d, 497bk, 501e, 502d, 509h, 515f, 519c, 531g, 547l, 548m, 556g, 562u, 567i, 568s, 570e, 575e, 577c, 579d, 583g, zob. Taktyka szatańska,

Podział, rozbicie, rozłam 90i, 108p, 116ir, 170hijlmnp, 172e, 207f, 248i, 259dgi, 263d, 267fr, 273c, 285*c, 292i, 293j, 295c, 296fi, 302g, 309ah, 311gjop, 312d, 313g, 316i, 325g, 326e, 327u, 332h, 336gj, 340j, 347c, 352b, 362h, 370f, 375c, 381h, 385h, 387k, 390d, 405y, 406r, 411bg, 419de, 425d, 430f, 439e, 440d, 441h, 443r, 449e, 465cf, 467de, 468l, 471j, 474l, 486p, 496m, 497ci, 499d, 507f, 511d, 523h, 525g, 529i, 539b, 544j, 545bg, 546j, 550g, 551i, 555ij, 565ef, 572h, 574g, 575f, 583j, 604f, zob. Jedność, Taktyka szatańska,

Pogaństwo, poganin, pogański 75h, 188f, 213a, 214c, 262n, 296l, 451h, 468k, 477g, 482e, 484m, 486o, 498g, 500gh, 501bd, 515f, 520e, 521l, 523d, 527h, 529e, 531f, 533i, 537d, 557d, 560b, 563f, 572f, 574c, 581g, 583in, 586j, 596g, zob. Ewangelizacja,

Pogarda, wzgardzony, gardzić 17k, 80h, 85r, 105k, 121c, 124g, 151c, 169f, 172j, 197g, 201g, 248hi, 254i, 256c, 260k, 267s, 269o, 272c, 275g, 314i, 324b, 354bc, 362f, 368e, 369h, 372g, 387m, 393bg, 402a, 405C, 411e, 422b, 424b, 440d, 445gi, 448g, 451f, 452i, 464hi, zob. Lekceważenie, Niedocenianie,

Pojednanie 120d, 273g, 278ik, 292j, 294p, 299g, 311h, 313i, 321i, 327u, 348c, 352d, 371h, 399i, 406v, 427i, 442h, 443kls, 476f, 488b, 498h, 506h, 508bg, 523f, 536g, 547h, 551l, 564d, 565e, 592b, 596i, zob. Przebaczenie,

Pojmanie Jezusa 260n, zob. Męka Chrystusa,

Pokarm 45f, 85j, 103g, 149j, 287v, 306cef, 348g, 351f, 352d, 443hkoq, 541d, 550n,

Pokora 4j, 5bf, 10lm, 27ef, 29m, 39f, 48c, 53bfg, 63gh, 64m, 68e, 73m, 80f, 85rs, 86n, 88d, 96fgh, 100gh, 103g, 104g, 106s, 109fkmq, 114c, 115f, 119g, 120j, 125h, 127fg, 128g, 130gn, 131d, 132b, 133i, 138d, 148b, 153h, 155f, 160j, 162b, 165r, 168g, 171n, 172gj, 173el, 175g, 179n, 181p, 182j, 183f, 190d, 196d, 200d, 202cjk, 205e, 210c, 212d, 230b, 234b, 246f, 247e, 250bg, 252k, 253j, 254i, 255m, 258k, 259a, 260d, 264d, 265h, 266m, 267s, 268eh, 269o, 275fgh, 284r, 285l, 285*k, 286j, 291d, 295d, 297h, 298f, 300d, 304cf, 305v, 307h, 314gi, 318g, 322c, 325f, 327o, 329a, 331f, 334h, 335e, 340j, 347ghk, 348f, 352c, 355e, 358lr, 360B, 361adi, 363a, 367i, 372aci, 373e, 376e, 381h, 385f, 387f, 388c, 392h, 400j, 410b, 415i, 417j, 428de, 435d, 438f, 439g, 443s, 448g, 451f, 452d, 461cde, 463g, 464i, 468l, 473g, 475i, 479o, 484a, 487j, 488b, 489c, 490f, 496f, 500abcdefi, 502c, 510e, 512c, 513e, 519d, 526j, 531n, 532i, 550m, 552c, 554l, 567e, 574e, 578fg, 583ei, 585d, 586f, 588j, 590k, 592h, 597bl, 599def, 600efi, 602e, 603c, 604is, zob. Małość, Narodzenie Maryi, Prostota, Pycha, Ukrycie, Uniżenie,

Pokój 9a, 42ae, 69a, 73d, 79c, 83s, 105qu, 113o, 143b, 146b, 150r, 157d, 164k, 171a, 177b, 188k, 198i, 199f, 212b, 218e, 219abfi, 222f, 231j, 234f, 234j, 236e, 240bcdefg, 242aeg, 245d, 254k, 255o, 256g, 261qu, 262r, 263bh, 279l, 280fgj, 281mo, 288ip, 292j, 295j, 296n, 298cd, 299h, 302q, 306m, 310c, 311defghp, 314h, 315ac, 316b, 318bd, 319i, 320abcdefhj, 324abdh, 327z, 328j, 329a, 331dg, 334h, 336fn, 337adef, 338be, 339dhi, 340p, 342dh, 343di, 344k, 345f, 346a, 347n, 351b, 357jr, 358gr, 367bh, 368abc, 370f, 371ah, 375h, 377f, 382ae, 383d, 386aj, 391efh, 392ej, 394h, 395c, 396m, 397abij, 401b, 405bf, 408e, 410a, 412p, 413g, 415j, 416f, 417el, 419eg, 424a, 428e, 430hi, 435e, 438l, 439a, 440c, 441hk, 442d, 443cs, 449d, 455g, 458m, 459bf, 461d, 462bhi, 463bf, 465cde, 466d, 467cdj, 468km, 470n, 480m, 481a, 485l, 486fghjuv, 493dj, 495i, 498am, 503de, 505d, 506i, 507e, 508bdg, 509l, 511g, 515g, 518c, 522g, 523stu, 525ch, 526g, 531q, 537c, 540c, 543b, 545e, 547q, 549ei, 555p, 557s, 559t, 560dl, 561abcdju, 563j, 564a, 572bcj, 575l, 580b, 583jkl, 585dj, 586l, 587klm, 588il, 590j, 596blo, 597k, 601h, 604fp,

Pokusa 72ij, 83n, 93m, 105g, 120x, 123b, 128eij, 148t, 149c, 195oq, 228b, 264e, 274fn, 275a, 278p, 286g, 307eg, 308c, 309d, 312d, 314g, 315c, 339c, 347ck, 349e, 364f, 374g, 381f, 400m, 408d, 468k, 474j, 483k, 486k, 488b, 496f, 500f, 519b, 523e, 560f, 569i, zob. Taktyka szatańska,

Pokuta 85h, 116g, 120c, 170c, 175b, 192jmn, 195a, 211d, 219g, 222bi, 237g, 249f, 252d, 256k, 259f, 260ab, 261s, 264c, 267s, 269o, 282km, 283g, 285n, 285*ei, 289j, 292g, 295i, 298g, 306a, 309i, 313d, 319i, 320h, 322f, 339e, 343d, 347aefghio, 356f, 357b, 368c, 372g, 374deh, 375f, 382c, 386gh, 390f, 405E, 412j, 425b, 441i, 461d, 468kn, 486j, 488be, 511g, 520e, 522e, 523e, 527d, 529k, 549d, 564c, 566c, 572bf, 573i, 581h, 604g,

Polska 238efgh, 270d, 285*

Pornografia 306c, 467d, 579c,

Posłannictwo zob. Misja,

Posłuszeństwo, posłuszny 23h, 25el, 49b, 67j, 73b, 74l, 96lmno, 102cdj, 106q, 108klBF, 125h, 130lmn, 137cde, 158h, 167m, 169cer, 174d, 179q, 181bopqrs, 200d, 202k, 222k, 229g, 243i, 253bcd, 260q, 272c, 286c, 291j, 293i, 311p, 331f, 340j, 361a, 371d, 381h, 385f, 416d, 419d, 421b, 427h, 443h, 452g, 470ef, 475i, 499g, 500be, 504a, 505c, 519d, 545c, 547l,

Post, pościć 269p, 283g, 289jk, 306l, 313d, 320h, 337a, 368c, 374d, 412j,

Pośrednictwo, Pośredniczka – Maryja 100i, 131l, 143f, 146e, 201fn, 204afgimop, 226b, 289i, 416b, 428h, 432a, 441i, 479h, 494f, 496k, 533d, 575h, 580f, 583n, 586n, 594f, 600b,

Pośrednik – Jezus Chrystus 203b, 204a, 227bi, 236f, 256b, 534e, zob. Jezus Chrystus,

Poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi 1a, 4eh, 5i, 6f, 9bg, 13g, 17d, 21v, 22cdl, 25aij, 34h, 38cg, 41de, 42f, 47c, 48c, 49fl, 52m, 58f, 60h, 67fi, 68j, 71b, 72c, 73jo, 75kn, 76f, 77m, 78e, 83m, 85aln, 86jlmt, 88gv, 89lq, 91dl, 92g, 93q, 94ag, 98e, 99abijm, 102j, 103cdej, 105b, 106a, 119p, 122hj, 127h, 129d, 130ak, 131k, 142f, 143d, 148c, 150p, 152e, 156e, 157abdg, 158f, 162c, 163e, 167jl, 172i, 178i, 180bh, 182c, 186g, 190d, 193b, 199b, 201ak, 202d, 204k, 207ch, 210e, 211i, 215b, 220m, 221i, 229ag, 233h, 234d, 238e, 244i, 249g, 251h, 252k, 258ao, 260r, 264ai, 264l, 267c, 271h, 273e, 274em, 275s, 276c, 282fhn, 285*aei, 287abdfghiklmpqryE, 289lc, 293n, 294an, 296o, 297cde, 303gi, 304i, 306d, 309b, 311e, 313a, 314j, 317d, 325eh, 326a, 328c, 330B, 336h, 351e, 355acd, 356cde, 358ad, 359be, 361g, 362l, 368a, 370a, 371ae, 373c, 375ag, 376a, 379f, 384j, 387b, 389ab, 389i, 392ac, 397f, 403h, 404cj, 405a, 406s, 408b, 409n, 410ao, 416h, 417j, 418abcd, 419b, 420i, 427c, 428g, 430dfg, 431i, 433b, 434f, 437b, 438be, 440h, 441k, 442g, 443bh, 448c, 451ac, 452i, 455af, 456b, 457g, 458ae, 459g, 460b, 461g, 464h, 467fi, 469o, 473i, 474f, 478a, 479am, 480m, 481hk, 486a, 487j, 489gh, 491g, 492f, 494ak, 495f, 496b, 502a, 506k, 507g, 511h, 512f, 514a, 519d, 521d, 521e, 526g, 531k, 539a, 540c, 548aeko, 550b, 553c, 554d, 557o, 560gn, 562j, 564ae, 565i, 566c, 568p, 576d, 579b, 583km, 587q, 590l, 594cde, 596j, 599de, 600h, 604bir, zob. Niepokalane Serce,

Powierzyć się Maryi 5i, 9n, 13i, 20d, 27a, 30b, 41i, 45g, 54e, 61f, 69g, 73j, 85a, 88p, 91r, 94chk, 106t, 116b, 119p, 129d, 130a, 140m, 142fh, 148b, 152fn, 157b, 167cj, 172h, 177c, 180e, 182di, 185bd, 192b, 193c, 201l, 204k, 220a, 223a, 229g, 238e, 286k, 287en, 302j, 313k, 320h, 325h, 344g, 345e, 364f, 403g, 417j, 444o, 496f, zob. Niepokalane Serce Maryi,

Powołanie, powołany, powoływać 19b, 21t, 39h, 40a, 41h, 48f, 50c, 65d, 67g, 71l, 74eq, 81u, 87b, 91dn, 93h, 95f, 100jm, 104g, 105u, 113hn, 115i, 117h, 124p, 126l, 148p, 151e, 156n, 158h, 168s, 196ilo, 224ijn, 232b, 245gl, 258j, 260op, 262i, 267k, 287i, 288i, 294d, 296b, 303e, 305p, 315b, 323j, 346a, 358l, 377k, 394g, 414bg, 430b, 431e, 432b, 455f, 460c, 467d, 476cf, 479m, 490b, 492a, 493d, 498a, 502c, 512f, 528n, zob. Zadanie,

Pozwolić Jezusowi, Bogu działać w nas 106r, 261r, 288k, 306k, 315b, 327o, 348d, 469d, 484f, 490g, 515eh, 590k, 591l, 596c, 597i, 599adh, 600efg, 601a, 602ahk, zob. Wolność,

Pozwolić Maryi działać w nas 5i, 6acd, 10l, 12e, 17o, 19c, 20a, 22m, 25j, 31o, 36c, 37e, 39ah, 41bh, 42a, 44b, 45dg, 48ac, 49a, 52b, 53ag, 54e, 56a, 60a, 64j, 69e, 72q, 76d, 84jm, 86i, 91bi, 103f, 106b, 112a, 113a, 116b, 126d, 127a, 128as, 130o, 131a, 135b, 140g, 144k, 146ac, 146l, 149c, 164a, 169q, 173n, 179go, 181cg, 193a, 199a, 201n, 203a, 206di, 220n, 224ln, 232b, 241f, 244a, 245k, 253a, 254a, 258n, 281m, 285ln, 287D, 291j, 292a, 295d, 302h, 307h, 310a, 313a, 326a, 353c, 372a, 382g, 388l, 389i, 394i, 398a, 400m, 410cr, 417l, 428e, 438a, 442g, 483b, 487a, 511ai, 537b, 538f, 547p, 548b, 554d, 585i zob. Wolność,

Pragnienia Jezusa, Boga 561e, 562o, 564b, 565e, 576b, 580e, 590d, 600g, 601ab, 602j,

Pragnienia: Maryi – pragnie, chce, życzy sobie, prosi, domaga się, wymaga 1b, 3c, 9h, 10a, 13fjl, 15b, 16bd, 18e, 19b, 21gu, 22l, 23alo, 24d, 25aeg, 27ag, 29loq, 30ad, 31co, 33ag, 34fgo, 35b, 37cdf, 39g, 41b, 42f, 44f, 47abh, 48bch, 49djl, 50a, 54c, 55cd, 57b, 58ac, 59ef, 68b, 70b, 71bc, 72bh, 73g, 74a, 76bc, 77en, 79d, 80i, 81i, 84h, 85l, 86cgh, 88f, 89b, 93q, 98e, 106q, 108m, 109n, 110h, 111cei, 114q, 120gns, 124bfj, 128hmn, 130ghij, 133g, 134dkl, 136d, 139a, 140in, 141p, 144k, 151l, 154ds, 156i, 164ai, 165h, 167m, 173hl, 176o, 177i, 178hjk, 179aj, 181hpr, 184f, 185p, 186ef, 187d, 194dg, 197o, 200i, 206d, 211i, 214g, 215j, 217hk, 223c, 225gjm, 227qr, 228g, 229cdgh, 231h, 233e, 235e, 236b, 241cdgh, 243a, 244i, 245a, 248adeg, 253bek, 258mn, 259cfgj, 260bv, 261pt, 267er, 269a, 270b, 271h, 273g, 274k, 278ck, 282l, 283b, 283fjm, 284o, 285o, 285*g, 286di, 287bD, 288f, 289ci, 291k, 293c, 294ag, 295ceg, 297b, 298bj, 299bc, 302cno, 303a, 304flmn, 305az, 311defjklq, 313b, 317e, 325cf, 326aj, 327acqt, 329c, 330D, 331fg, 332a, 336cdh, 337e, 338d, 340b, 341f, 343a, 344f, 345j, 346d, 352e, 355c, 356bd, 357adin, 358adfh, 360erDG, 362a, 363e, 364e, 365bc, 368a, 369i, 371adf, 372b, 374g, 375bg, 376f, 381c, 386b, 392cf, 395b, 396l, 405hF, 412jko, 416h, 417b, 418d, 420bi, 430f, 432g, 437a, 438c, 443c, 448afg, 450e, 452ch, 456f, 459b, 460d, 461f, 462a, 465j, 467bf, 473a, 475h, 481e, 485b, 486d, 487j, 489d, 492g, 494b, 503a, 505b, 507e, 511i, 519e, 531jk, 536g, 538f, 539a, 540c, 542l, 547j, 550bc, 550fk, 553f, 555p, 557o, 560mo, 561kr, 562jv, 564d, 565 h, 567d, 568jopq, 570de, 572i, 574 h, 575eh, 576d, 579af, 580g, 581h, 582f, 583g, 584al, 585mn, 586an, 587nq, 589di, 590l, 592h, 593l, 594e, 595a, 597l, 601bi, 602k, Maryja pragnie: nowego zesłania Ducha Świętego zob. Druga Pięćdziesiątnica, Duch Święty, Oblubienica Ducha Maryja, naszego pełnego oddania się zob. Oddanie się Maryi, na własność, naszego powierzenia się Jej zob. Powierzyć się Maryi, naszego zbawienia zob. Zbawienie, Niebo, Raj, Wyzwolenie, naszego zdania się na Boga i na Nią zob. Zdać się na, naszej uległości zob. Uległość, naszej zażyłości zob. Zażyłość, naszego poświęcenia Jej Niepokalanemu Sercu zob. Poświęcenie się Niepokalanemu Sercu, naszego zaufania Bogu i Jej zob. Ufność, naszego zawierzenia Bogu i Jej zob. Zawierzenie Bogu i Maryi, pragnie w nas działać zob. Pozwolić Maryi działać w nas, wieczerników złożonych z kapłanów i osób świeckich zob. Wieczernik, abyśmy spełniali wolę Bożą zob. Spełnianie woli Boga i Maryi, Wola Boga;

Prawda, prawdziwy 34q, 68m, 85f, 86f, 88b, 90g, 91ghj, 96hp, 97l, 106fgjk, 108t, 110lu, 116kq, 118km, 120im, 125ce, 126hik, 137h, 140p, 146h, 150gm, 161o, 164k, 167p, 168fhijlms, 170l, 173p, 188g, 200gk, 213fg, 214ci, 215d, 220e, 222e, 223l, 226h, 229g, 240g, 245h, 246e, 251ef, 252g, 253f, 256g, 258mn, 265g, 266e, 268e, 270i, 292c, 293ef, 295g, 296d, 301h, 304dfh, 306e, 310e, 313f, 322i, 323i, 327l, 337b, 340g, 349e, 370d, 375d, 383d, 384cefi, 385e, 387h, 393e, 398k, 406p, 407o, 420fi, 422b, 426ef, 434de, 443d, 448e, 450bc, 451de, 453ce, 454f, 473cd, 476e, 484e, 485d, 494f, 497i, 498del, 500d, 501bd, 502c, 506e, 507f, 514bc, 521fl, 525e, 528j, 533k, 537cd, 540d, 545c, 546h, 547n, 548k, 559n, 565cgk, 570g, 571g, 572ej, 573f, 574c, 581g, 583fin, 584d, 585cl, 586i, 587aemnpr, 588l, 591fk, 593i, 594k, 595dh jk, 596efgm, 597il, 602ef, 604h, zob. Błąd,

Prawo 12d, 28c, 116e, 119bi, 125d, 137c, 154h, 166f, 169bcf, 193c, 202d, 211e, 219b, 231e, 238f, 240g, 251d, 252b, 256c, 268c, 272c, 285k, 301beij, 320g, 321bh, 340m, 342i, 347c, 362f, 365e, 367f, 372g, 382d, 390f, 398b, 402e, 405fisC, 406b, 407f, 410j, 412cd, 425d, 430f, 436c, 437f, 439e, 440d, 441g, 442a, 463f, 471i, 473e, 482d, 501d, 502d, 505e, 509b, 520e, 522df, 527h, 529l, 531g, 539c, 551h, 555j, 560b, 584 f, 586j, 595de, 604h, zob. Przykazania,

Prawość 173o, 274o, 441g, 445c,

Prorok, proroctwo, prorocki, prorokować 58e, 91c, 169b, 195q, 242d, 245h, 255m, 279j, 285ai, 297h, 300j, 303e, 316d, 333bc, 366g, 395e, 401d, 406l, 415be, 425a, 439bg, 445h, 482i, 484m, 485dg, 510j, 527a, 534g, 539bc, zob. Fałszywi prorocy,

Prorokini 242d, 300f, 345j, 452g, 482m, 485a,

Prostota, prosty 13i, 34e, 39c, 42h, 45e, 48ce, 49bc, 53af, 54a, 63gh, 68de, 73j, 75cd, 80a, 86n, 91fr, 94n, 100gh, 103g, 109k, 110t, 114p, 117g, 119k, 138cd, 159c, 187bf, 188bi, 210c, 225a, 246f, 260u, 266l, 275f, 277b, 279i, 280e, 282dehj, 285a, 287D, 295d, 297c, 298f, 301m, 304f, 305t, 309c, 314i, 316b, 318g, 331f, 342ch, 358a, 360a, 363a, 377e, 379g, 381f, 398n, 415cko, 418a, 429d, 434c, 435e, 439c, 442cik, 467c, 484c, 489c, 496f, 504a, 548b, 557f, 573g, 599ef, 604i, zob. Pokora,

Prostytucja 579 c, zob. Nieczystość

Protestantyzm, protestancki 407o, 485g,

Próba 31i, 72b, 95n, 98o, 101d, 113b, 123dh, 124i, 160gi, 167ch, 171fjn, 182f, 183k, 184f, 190j, 195o, 210d, 211h, 215f, 233h, 234i, 236i, 239c, 240m, 248fo, 269h, 287e, 314j, 315e, 316g, 326h, 327o, 328bf, 332e, 345j, 362h, 365d, 373b, 382e, 394f, 411l, 417k, 423g, 431j, 436e, 437dehk, 441jl, 442h, 460d, 473i, 477j, 478jl, 482i, 486hilpqruv, 487fij, 488ae, 489d, 491e, 493h, 495e, 496kop, 497m, 498j, 499h, 500j, 501h, 502be, 505b, 506e, 507e, 508hi, 509il, 511h, 521e, 528d, 529gn, 530f, 535mn, 536gi, 537d, 541e, 542p, 545k, 549i, 552h, 553bg, 556i, 560h, wielka próba, doświadczenie 536g, 537d, 547kl, 549gi, 553bg, 560m, zob. Doświadczenie, Prześladowanie, Utrapienie, Ucisk,

Przebaczenie, przebaczyć 40cg, 86g, 90c, 91p, 111i, 124l, 165q, 174g, 186ij, 224m, 233d, 257g, 262mr, 271b, 281i, 284d, 319g, 360s, 374j, 378e, 399i, 400jn, 422g, 516h, 538d, 541c, 550n, 551n, 559p, 560d, 561r, 563g, 568e, 590j, 591h, 596j, 600b, zob. Sakrament pojednania,

Przebłaganie, przebłagalny 176f, 301n, 303j, zob. Modlitwa,

Przebóstwienie 268i, 329b,

Przeciwnik 5k, 17k, 24a, 25cd, 29b, 52g, 66g, 68i, 83bcnu, 84q, 85m, 88mo, 105l, 106u, 107o, 108r, 110b, 116s, 118adqr, 120j, 125g, 127beq, 128bfkmvw, 130p, 134bjm, 136j, 138a, 148s, 150hm, 164c, 167h, 168p, 170k, 171i, 172d, 173o, 182e, 183ej, 184j, 187c, 195pqr, 196n, 199d, 200eh, 201cf, 206e, 211e, 213a, 216b, 221di, 222i, 227cg, 228f, 229cd, 230d, 232e, 233b, 236g, 239c, 247b, 249a, 250f, 255k, 256c, 257e, 259dg, 260e, 267fm, 269n, 270j, 274fm, 276h, 283t, 285*k, 286k, 288o, 289b, 292i, 294h, 295cfg, 296afl, 297h, 298a, 303h, 307e, 308c, 311gj, 312cd, 313h, 326gh, 327f, 335f, 336cdgjo, 338d, 339f, 344j, 346b, 358q, 359d, 362a, 363b, 365a, 366bf, 368b, 371c, 373b, 374ai, 375b, 377f, 381f, 384c, 390a, 393b, 394d, 397c, 398m, 400m, 403c, 410o, 411b, 413c, 430fh, 433b, 434ac, 436d, 443ak, 454de, 458d, 460c, 464c, 467be, 472g, 474j, 479j, 481f, 486h, 488a, 493e, 494e, 497bc, 500def, 506d, 513h, 515f, 519b, 520c, 523o, 553h, 556g, 557e, 562u, 563ah, 564a, 565ef, 567i, 570e, 573a, 575e, 578g, 580b, 586j, 589cg, 604e, zob. Szatan; Przeciwnicy 170o, 500d, 513d, 526d,

Przemoc 33c, 112f, 118a, 134e, 157e, 167d, 186j, 202d, 217j, 219b, 231d, 240hj, 241cd, 256g, 261r, 269l, 270g, 280c, 296f, 301g, 304b, 320g, 325g, 326e, 327s, 336j, 347c, 349i, 351b, 363b, 372f, 375e, 380j, 392e, 396h, 405pAC, 417h, 423i, 425c, 440bd, 443n, 445i, 449d, 459m, 463f, 464ck, 465f, 467d, 468k, 480d, 485e, 486q, 492d, 493g, 495c, 498i, 502d, 503c, 506j, 507d, 508h, 509g, 511c, 525g, 529e, 531gi, 532f, 533m, 535e, 537d, 542j, 544j, 545e, 546e, 547i, 549i, 550g, 551i, 554e, 557m, 560j, 562m, 563fg, 566b, 568kt, 570d, 577g, 578g, 580b, 581g, 589g, 595e,

Przepisy prawne 102hij, 169cdnr, 181oq, 193c, 398b, 421k, zob. Przykazania,

Przepowiadanie zob. Głoszenie,

Prześladowanie, prześladowany, prześladować 17k, 67n, 80h, 85r, 87h, 91ano, 96o, 100k, 112p, 122f, 124o, 147j, 150o, 157c, 171cdefgijn, 172e, 182g, 186i, 201dg, 224k, 236d, 253l, 263e, 270df, 272g, 309h, 310f, 316h, 320g, 325df, 332g, 349i, 357n, 360p, 361d, 367d, 393dgh, 396j, 400j, 407r, 408d, 409gk, 425ch, 445h, 451f, 454e, 464h, 473e, 485fi, 491h, 492e, 494i, 497k, 509j, 523j, 529j, 536h, 545e, 549i, 564a, 577b, 579d, 580b, 588j, zob. Doświadczenie, Próba, Ucisk, Utrapienie,

Przewodniczka Maryja 184j,

Przyjemność 4c, 78f, 122c, 256c, 264d, 269l, 273e, 296l, 306d, 314dg, 323h, 328g, 347m, 349e, 366d, 372g, 387j, 394g, 405BC, 410m, 412g, 434c, 441g, 451h, 468k, 469k, 474j, 475i, 478j, 480d, 486n, 495cd, 506f, 507d, 522dej, 523d, 527deh, 529l, 531f, 545e, 560j, 563 f, 566c, 570d, 572f, 573i, 577e, 578e, 579c, 581e, 586j, 589d, 604e, zob. Hedonizm,

Przyjście Chrystusa: pierwsze, drugie 21u, 89f, 89k, 114b, 140f, 141h, 157g, 163j, 166efhi, 185l, 189m, 198c, 204g, 217i, 226i, 236e, 238i, 255m, 261t, 279fh, 280j, 297g, 300fgk, 316egj, 318e, 324f, 328f, 342ijk, 345a, 349l, 357t, 360v, 365g, 367acdei, 369dj, 370i, 373e, 380k, 384i, 389cf, 391f, 395hl, 398t, 399efghijk, 402cdg, 414g, 415hno, 416k, 417fhil, 420abdhij, 421i, 422i, 423fhj, 424f, 425ij, 426c, 428i, 431fj, 432f, 435bce, 438efgikl, 439bg, 443u, 445m, 446e, 449g, 450cd, 461ceg, 462hij, 465adefgh, 468mn, 470n, 472j, 480m, 482jl, 483u, 484gk, 485bhm, 493g, 500j, 505h, 508j, 510ej, 516mo, 517j, 518k, 520dh, 521i, 525e, 528klm, 529h, 530f, 533n, 534ors, 543f, 549bf, 551s, 554k, 556d, 561vw, 562s, 564d, 570h, 571cdefi, 576d, 587q, 594d, 595m, 596l, 597jl, 602k, 603ijk, zob. Bliskość nadchodzących wydarzeń, Czasy ostateczne, Drugi Adwent, Drugie Boże Narodzenie, Druga Pięćdziesiątnica, Druga Wielkanoc, Dzień Pana, Jubileusz i odnowa 2000, Kara, Koniec czasów, Królestwo Boże, Nowe Niebiosa i Nowa Ziemia, Oczyszczenie, Odrodzenie, Ostatnie dziesięciolecie, Prześladowanie, Sąd Boży, Sąd w pomniejszeniu, Doświadczenie, Próba, Ucisk, Utrapienie, Wiosna Kościoła,

Przykazania 25n, 240g, 249d, 256i, 259g, 314g, 322d, 340l, 354d, 365e, 381g, 404e, 405fijklnopqrCE, 407f, 408c, 409j, 412c, 419c, 421j, 430c, 440d, 444f, 454b, 478lm, 531g, zob. Nakaz, Normy postępowania, Obowiązek, Prawo, Przepisy prawne,

Przystań, Schronienie Serca Maryi 173p, 175c, 182b, 295h, 326b, 561gjklmnopqrsuv, 562ai lmn, 563gj, 564ag, 566ace, 567c, 568ap, 569im, 570e, 572ci, 573a, 575efgi, 576d, 579bg, 582f, 584fh, 584l, 585m, 586lm, 588m, 589h, 591l, 596j, 603a, 604gi, zob. Niepokalane Serce Maryi,

Przyśpieszenie zwycięstwa, wydarzeń 25k, 165s, 167g, 174l, 212c, 216i, 236de, 280b, 345c, 519e, 550o, 556d, zob. Zwycięstwo,

Przywiązania 9j, 29l, 64h, 69cf, 78f, 98f, 105c, 112k, 120in, 128mn, 148r, 202h, 222g, 260d, 306hi, 327m, 328c, zob. Zniewolenie,

Pustynia 14g, 164k, 172a, 186w, 195adefgikmnos, 201ijlmn, 202cfl, 203hk, 204p, 205h, 219h, 223f, 245h, 250d, 255j, 265d, 267o, 272e, 275b, 301j, 304jk, 311n, 312c, 325g, 330B, 341c, 342i, 346c, 353b, 366e, 371c, 372f, 381bg, 394a, 396e, 403ghj, 423i, 428f, 445m, 459k, 460c, 463c, 465f, 475e, 484e, 494f, 506j, 516c, 524eg, 539d, 548e, 549a, 550a, 551l, 552f, 559oq, 563 f, 577 h, 589d, 604l,

Pycha 10i, 53bcdh, 67i, 76h, 78g, 83k, 85r, 89j, 100h, 108q, 109l, 112fjk, 118g, 120j, 127cg, 168r, 183f, 195p, 200dj, 230d, 242f, 243j, 247e, 250g, 251b, 256c, 275gh, 297h, 304e, 308c, 323h, 335e, 336e, 340f, 347bc, 349e, 366c, 367i, 376e, 387gi, 401g, 405tv, 407k, 411e, 417h, 434c, 441g, 443n, 445i, 446c, 449e, 451eh, 468k, 469k, 471d, 473g, 475i, 477g, 479o, 480d, 484j, 495c, 500d, 507d, 512b, 513e, 521l, 522d, 526d, 527d, 551g, 560j, 573i, 578fg, 581e, 586j, 589d, 592h, 595d, 604e, zob. Mądrość tego świata, Wielcy tego świata,