R

Racjonalizm 168i, 372d, 406n, 411e, 451e, zob. Fałszywa interpretacja,

Radość, zadowolenie, radować, cieszyć 2c, 3a, 4a, 7c, 11ab, 13jl, 18be, 23j, 25j, 29dfp, 36a, 39j, 40ac, 42defg, 43d, 45h, 49bm, 52n, 55a, 66d, 67ce, 69h, 75e, 80h, 81e, 83oqrsw, 84bde, 89klm, 92a, 94m, 95a, 101j, 106u, 107q, 109b, 111hi, 114j, 117ai, 120y, 121g, 132e, 133m, 137b, 144g, 146bc, 147b, 148r, 155b, 160ac, 162c, 166c, 173h, 174s, 175e, 185d, 186s, 188k, 190kl, 191e, 196t, 198i, 201o, 210e, 219f, 225d, 227bl, 228ah, 234d, 235abe, 237m, 240e, 241a, 243e, 246a, 249f, 250bc, 251a, 253ch, 257ik, 262h, 263bh, 264h, 266g, 266n, 267c, 269dq, 272j, 276behk, 277e, 278b, 279be, 283jklr, 284agk, 288p, 289o, 290ch, 291g, 293a, 294ad, 296aj, 298ae, 299abg, 300bk, 302o, 303cdi, 304j, 309cd, 311hq, 312a, 315cg, 316gj, 317g, 318ag, 322h, 324e, 327aceglnprstw, 328aj, 330aboqsD, 333abe, 334dh, 336f, 338ae, 339i, 340a, 342l, 344b, 345f, 350i, 353d, 354a, 355j, 356d, 357c, 358gmp, 359e, 360asw, 361fi, 367ac, 368f, 369gj, 372j, 373f, 376ah, 380aghi, 387b, 392a, 395a, 397aj, 398a, 399dk, 401b, 402aeg, 403b, 405f, 408g, 410a, 411d, 412p, 413g, 414gh, 415jmo, 417ej, 418b, 419af, 421i, 424ace, 426j, 428ij, 429g, 431a, 435b, 436a, 437acn, 438el, 439adg, 440ch, 442e, 447abd, 453aeg, 454aei, 455g, 457b, 459bfr, 460a, 461d, 462eg, 463be, 465h, 466ab, 467acj, 470l, 472bc, 474as, 475be, 476a, 478dn, 481c, 481ekln, 482afm, 483aku, 486fv, 489c, 491b, 493abj, 495i, 496i, 498am, 499a, 500f, 503abd, 504acd, 505d, 506ab, 508c, 513ac, 514g, 515ag, 516jl, 517gh, 518acdefghijk, 522el, 523st, 524cfkl, 525hj, 526j, 529a, 530h, 531dq, 532g, 534bmnr, 537c, 539a, 540c, 543b, 544a, 544b, 544c, 544d, 546b, 547c, 547n, 547q, 548o, 549a, 549e, 552cfhk, 555bm, 556bh, 557s, 558ag, 559u, 561au, 562sv, 563jk, 564e, 566g, 568c, 569g, 571ai, 573cg, 575cj, 576b, 578eh, 580e, 581ag, 583bm, 584abcdl, 585bj, 586l, 587q, 589i, 590k, 592ei, 593abcg, 594afo, 596blo, 597l, 599abcf, 602l, zob. Szczęście,

Raj, rajski 13c, 33g, 40a, 55a, 56c, 89b, 94m, 107abehjkqsu, 111f, 114h, 120zA, 133k, 149n, 152a, 159g, 163b, 186k, 190f, 228h, 235b, 249gi, 269abefijmnq, 276afl, 279c, 284kls, 292ak, 294f, 299a, 305bs, 314e, 330klpqr, 331abd, 333a, 336a, 338bd, 339a, 360bnw, 364e, 365h, 368f, 394c, 395cg, 409a, 413de, 417e, 421g, 426j, 435c, 436abe, 453abef, 475adel, 481cgil, 482f, 483lu, 484b, 490g, 499a, 510f, 524adi, 530b, 544c, 549ah, 550a, 552f, 553k, 556bdefij, 559i, 561r, 569n, 576ab, 576cd, 593gk, 596l, 597h, 598ajr, 599b, zob. Niebo,

Rana, ranić, zraniony 23e, 24c, 46fg, 52f, 64e, 72f, 83t, 85h, 96bm, 97e, 106i, 108o, 111i, 118t, 120e, 131e, 149j, 150m, 151cfg, 154r, 164e, 169df, 170os, 172d, 174hjn, 176in, 181p, 183i, 194j, 195l, 196k, 197gi, 201k, 202dh, 206g, 207dg, 209b, 214f, 216b, 217d, 221c, 224i, 227b, 228g, 233f, 244cgj, 246e, 247g, 249f, 250f, 251ac, 252i, 255hj, 262mor, 263b, 265e, 267kpr, 268hi, 270g, 271d, 274his, 281g, 285jkm, 287C, 288bfk, 290f, 293j, 294hi, 295b, 296m, 301ch, 304m, 305b, 308bd, 309ci, 311n, 322df, 323b, 325d, 327bov, 332c, 335fh, 336h, 340deiklm, 343c, 345c, 348f, 352e, 353ac, 354bc, 357ac, 360c, 364g, 372f, 373b, 377i, 378c, 379c, 382f, 386f, 387j, 390dg, 392e, 400b, 401b, 402e, 412hp, 415l, 422cef, 423d, 428e, 434a, 441l, 443k, 445di, 449e, 454g, 455f, 457b, 459b, 463bd, 465ci, 469e, 470i, 474hip, 476fg, 477gi, 486p, 487i, 491ad, 494i, 496m, 498i, 504b, 506k, 510h, 511cdf, 512b, 514f, 516d, 517i, 518abc, 520g, 522ab, 523m, 524ek, 528i, 529a, 530h, 538e, 540ad, 541f, 542bc, 543b, 546f, 547i, 549h, 550n, 552c, 553j, 555d, 557g, 559o, 563g, 568r, 569cdefghijkmn, 570h, 571b, 575fg, 578g, 579a, 584i, 587h, 589c, 590hj, 591f, 593b, 594m, 595h, 596n, 604h,

Reszta mała, wierna 154l, 362l, 384i, 425h, 437j, 449g, 475k, 497f, 520h, 528e, 558i, zob. Trzódka mała,

Rodzina, rodzinny 213k, 238f, 251d, 256j, 265e, 270g, 285*b, 289hi, 292i, 298d, 311e, 339d, 353b, 357oq, 358abcdefghijmpqrs, 360dv, 371f, 375g, 387k, 389i, 392f, 397g, 405m, 412dn, 416f, 417k, 418d, 419fg, 427k, 428g, 434g, 440d, 441h, 448f, 455f, 459n, 465g, 468n, 473i, 474js, 477i, 489g, 496i, 505g, 506g, 523p, 529m, 530c, 535e, 536g, 539a, 547h, 552fg, 555hij, 557o, 560m, 561dq, 563k, 564d, 566d, 567d, 574g, 579e, 586g, 587k, 588i, 589d, 594f,

Rok 666 407n, zob. Antychryst,

Rok 1332 407o, zob. Antychryst,

Rok 1998 407p, zob. Antychryst,

Rok Maryjny 351k, 355c, 356ai, 357g, 363d, 370ai, 371c, 386b,

Rok Święty 90b, 261o, 267h,

Rosa 16f, 45a, 129h, 219h, 250d, 252h, 265d, 279l, 296g, 304j, 304k, 318c, 341c, 342h, 354g, 372f, 381g, 382f, 383b, 428fi, 459k, 460c, 463cg, 474hlp, 475h, 482c, 498j, 525i, 533m, 536f, 541f, 549h, 550e, 551lq, 553l, 556j, 557t, 559o,

Rozmyślanie 70f, 103kl, 148m, 186o, 305d, 338a, 347j, 370c, 372c, 418c, 420b, 460c, 479m, zob. Modlitwa,

Rozpacz, zrozpaczony, rozpaczać 24be, 27f, 29c, 108v, 173q, 194l, 225h, 228g, 238d, 255j, 269m, 271d, 311n, 327s, 346c, 353b, 361c, 376d, 405g, 412g, 428e, 432d, 445i, 448c, 452h, 454g, 459n, 464k, 474j, 477i, 487i, 499f, 506k, 511i, 520f, 524k, 525g, 531m, 547ei, 549i, 553e, 559q, 560f, 562 p, 586l, 590j, zob. Nadzieja, Ufność,

Rozpusta 412e, 425d, 434c, 485d, zob. Nieczystość,

Rozrywki 13e, 66e, 301b, 319a, 366d, 405l, 412e, 507d, 509a, 522d, 560bj, 577e, 579c, 586m, 604ae, zob. Przyjemność,

Roztropność 405ty, 417j, 485g,

Rozwiązłość 21oq, 28d, 125j, 306c, 332i, 347c, 366f, 374a, 401g, 405tw, 411b, 441g, zob. Nieczystość,

Rozwód 353b, 387k, 390c, 392f, 418d, 419e, 425d, 434g, 467d, 474j, 506g, 523p, 579e, zob. Rodzina,

Różaniec 16b, 25k, 34k, 67b, 68d, 73l, 82i, 100g, 126j, 148op, 155g, 169i, 180bc, 181l, 184dhjk, 186o, 192jm, 216dg, 227l, 234d, 245e, 256l, 264fhl, 275ceghprs, 277f, 283a, 284f, 285*ei, 289h, 293l, 294c, 295ij, 296j, 298d, 313ik, 314i, 317d, 321f, 336am, 343d, 351c, 356bc, 364b, 371f, 379f, 382c, 387k, 391h, 392f, 408a, 411k, 418e, 419b, 434af, 434h, 437b, 479bijklmn, 481k, 488c, 519bc, 554a, zob. Łańcuch, Modlitwa,

Rzeka 201ghi, 218d, 219d, 233j, 288i, 329e, 334j, 403cf, 428d, 487d, zob. Woda,