W

Wada 13g, 40c, 49j, 69e, 306i, 311g, 347c, 405uvC, 468g, 525g, zob. Braki, Niedoskonałość,

Walka, bitwa 4i, 5gk, 9m, 17fkn, 23s, 25ceo, 26d, 29q, 34l, 58g, 66g, 72p, 73k, 82i, 83fhmz, 84b, 85oq, 86w, 87c, 88hlmnopv, 91q, 100g, 108F, 112m, 118b, 126j, 127a, 134el, 140q, 148p, 153ae, 163b, 164c, 165ls, 167hl, 168s, 172l, 175ad, 178m, 179clsu, 180bi, 181kp, 182e, 183i, 186v, 190h, 198h, 200acif, 201k, 202b, 205h, 206f, 207bde, 216adgj, 221f, 227cks, 228b, 232abc, 233bc, 235b, 237h, 238f, 247e, 254fhik, 259e, 260b, 263e, 264h, 267mqr, 268dj, 269n, 274cekprs, 275ar, 276ek, 278dp, 283t, 284km, 286k, 289b, 294b, 295i, 296cehk, 297hij, 301m, 302gj, 313gi, 314bcdfi, 317g, 335abcdehij, 336acdio, 339e, 364bcd, 382a, 390g, 405bcD, 406a, 407aq, 408d, 409bn, 412b, 413g, 414j, 431bf, 433eg, 456f, 458adf, 478c, 479cm, 483dr, 484l, 486h, 495cei, 497h, 502ef, 507h, 510f, 512d, 513b, 526d, 528gi, 530e, 539a, 542j, 544n, 545e, 548l, 549di, 553hij, 554bc, 556e, 558e, 574g, 580df, 581cf, 598q, 604v, zob. Broń, Taktyka szatana, Zwycięstwo, Wódz,

Wątpliwość, zwątpienie, wątpić 31g, 53d, 62a, 67i, 72ijp, 78f, 79a, 83klt, 86o, 89j, 113cd, 128dq, 135f, 138b, 141k, 148t, 173j, 176i, 178i, 179o, 181k, 192k, 195p, 224d, 227gh, 274fn, 284j, 297e, 301h, 304e, 305d, 308b, 324g, 327fhj, 381f, 402e, 406n, 423h, 445c, 523q, zob. Ateizm, Niewiara,

Wąż 85o, 88o, 201g, 254c, 308d, 373b, 407j, 431f, 461bc, 479eg, 483k, 486g, 507i, zob. Szatan,

Wcielenie 94m, 173a, 196i, 240f, 261jkm, 262h, 275n, 287auw, 291c, 304d, 330cdi, 344b, 406h, 407l, 438f, 441a, 450d, 479h, 482d, 515b, 534e, 541b, 558d, 584b, 585f, zob. Zwiastowanie, Boże Narodzenie,

Wezwanie, wzywać 16f, 17ei, 25r, 28j, 40a, 41df, 47ci, 54d, 65g, 71dil, 72o, 73k, 75g, 81kn, 83g, 85afn, 86x, 88sv, 91q, 92b, 93n, 96n, 99l, 100a, 104h, 108f, 110l, 113bl, 116g, 118n, 120B, 124h, 126go, 127r, 136abcdk, 140k, 142e, 145e, 147c, 149k, 154f, 156g, 157g, 160j, 163b, 165lt, 169e, 174r, 178a, 179ij, 181nr, 182h, 186dglq, 191af, 192h, 194k, 197p, 198h, 201d, 203i, 207b, 211bi, 216a, 218cf, 219i, 220j, 221ai, 227eos, 229ef, 232a, 233dhi, 234bd, 241bg, 242bc, 247ab, 248ei, 250g, 251h, 253a, 255k, 256k, 261p, 264b, 265a, 267aglr, 268dj, 271i, 273bd, 277b, 278d, 279f, 280c, 282k, 284do, 285*j, 287yzB, 295e, 296cdm, 297j, 298g, 301egm, 302e, 308e, 313c, 314a, 315a, 318b, 322bg, 324h, 327o, 328bhi, 329d, 330D, 331c, 333d, 335e, 338b, 339ei, 340b, 343de, 345e, 346e, 347g, 351j, 353a, 355j, 356bdf, 357dfiknu, 358l, 359a, 360e, 361i, 362f, 364adefg, 368cef, 375b, 377k, 386g, 387c, 391b, 393c, 394f, 402a, 405a, 409n, 412j, 414j, 415c, 418b, 426a, 427c, 428a, 430g, 431j, 441d, 444m, 445i, 448e, 451a, 452adhi, 454d, 456c, 457f, 458k, 460de, 467bf, 468c, 471h, 473ci, 474det, 475k, 476c, 479m, 480a, 481k, 491f, 495f, 498c, 500c, 501k, 503b, 507g, 510g, 515a, 516h, 518h, 519bg, 523ak, 527f, 528en, 529m, 530eh, 531h, 533m, 535i, 537d, 544j, 550fl, 551o, 552g,

Wiara, wierzyć 19c, 25m, 28eg, 31go, 40d, 53d, 56b, 58d, 63f, 65ab, 68m, 74ep, 75l, 86e, 91e, 105p, 108s, 120bmB, 127m, 133h, 136h, 137l, 141m, 166h, 168gjl, 172k, 174k, 179o, 186t, 207hi, 224d, 229g, 233f, 242ce, 243gh, 252i, 256l, 257g, 260p, 267kp, 269m, 270ei, 273f, 274g, 276h, 279k, 280d, 286a, 289m, 292bcd, 293adefh, 294jl, 295gj, 296j, 298h, 300i, 301hkl, 302ag, 304i, 306g, 311p, 313e, 323n, 326h, 327jkm, 328b, 332g, 335h, 337d, 340eh, 345c, 346c, 347d, 349eh, 349l, 352bc, 360fq, 362fhk, 367bi, 369h, 370d, 372cdi, 375c, 377g, 379cde, 381f, 382e, 384f, 385abe, 386j, 387fgh, 390e, 391dg, 393e, 398k, 403fghij, 404j, 405gtv, 406lpqsu, 407lo, 408f, 410p, 411b, 413d, 414h, 417j, 419d, 420acdefij, 423ag, 426f, 427g, 432h, 433f, 434d, 435bde, 437hl, 438l, 439b, 440f, 441eg, 443h, 445i, 446ac, 448de, 449cde, 451dg, 452gi, 454f, 459j, 461dg, 464egn, 466b, 467i, 468l, 469j, 471ej, 472degi, 473bcdg, 475i, 476e, 481a, 482j, 483m, 484eh, 485dfj, 486lp, 487eg, 494f, 495d, 497c, 498d, 501cef, 503c, 506el, 510h, 513e, 514bcd, 516g, 517d, 523hl, 526e, 527e, 528j, 529f, 531i, 532f, 539b, 540d, 542n, 545bg, 546f, 548i, 549c, 554h, 557g, 558i, 561fm, 562s, 563i, 565cdg, 570f, 575f, 583efh, 584g, 586e, 586k, 587m, 592c, 592fj, 593di, 594k, 595h, 596f, 597f, 604u, zob. Ateizm,

Wieczernik 34cdefgs, 68c, 121f, 129ah, 153b, 156akmt, 161i, 178p, 180hi, 183a, 184abde, 188j, 192m, 199b, 202a, 207a, 208a, 210e, 211a, 214a, 215b, 219h, 226dgj, 227as, 229a, 233a, 234a, 236af, 237a, 246a, 248am, 250f, 264g, 265bc, 267ae, 275s, 284p, 289h, 291ak, 293aclm, 294abdgq, 295a, 296aj, 298a, 310ab, 311efn, 317d, 327qr, 336l, 340a, 352a, 354af, 355abdg, 356bc, 357fu, 371f, 375abg, 376f, 377ab, 381e, 383ae, 384i, 386gh, 387ako, 389aj, 390a, 391a, 392afk, 403a, 404abca, 408a, 416ah, 417k, 418bcde, 419acfg, 420i, 421a, 426al, 427k, 428ach, 430a, 432g, 433f, 434afgh, 435d, 437an, 438b, 441i, 443ay, 448f, 449a, 450ace, 452ad, 454abi, 455a, 456a, 457a, 459ar, 465c, 467abj, 468acdno, 469c, 473i, 474ajst, 479am, 489g, 494f, 495af, 496aefghjk, 497a, 498am, 501a, 502ag, 503ad, 504a, 505a, 506acl, 507a, 509kl, 514a, 519b, 520a, 521ad, 522ahj, 523as, 525b, 526a, 527g, 529amn, 531aq, 532a, 533ae, 536g, 539a, 540a, 545a, 546abcm, 547aq, 551a, 552b, 555ahio, 557acos, 558a, 560m, 562t, 563ack, 565ab, 566a, 567ad, 572ai, 573abcdefghij, 574abh, 575aj, 577a, 578h, 580a, 581a, 583am, 586f, 586g, 589ai, 590abdfik, 594fghi, 595a, 596amo, 600a, 604w,

Wielcy tego świata 75d, 114o, 115h, 119ir, 166g, 243j, 250g, 275g, 318c, 368c, 407g, 442c, 452d, 484c, 500d, 504b, 513e, 526d, zob. Pycha,

Wielkanoc 244k, 380gik, 424a, 424def, 493i, 517a, 518k,

Wielkie zdeprawowanie 537d,

Wielki Tydzień: Wielki Czwartek 259g, 307ahj, 377b, 399k, 421a, 469a, 490h, zob. Kapłaństwo, Ofiara, Wieczernik, Wielki Piątek 244dik, 262c, 288hjlmq, 323lmo, 378k, 400m, 445a, 516k, zob. Męka Chrystusa, Wielka Sobota zob. Sobota, Pierwsze soboty, Szabat,

Wieniec 95k, 190f, 210f, 250c, 272j, 313b, 410b, 476bh, 500a, 530b, zob. Korona,

Wierność, wierny 8d, 10ej, 13j, 22ej, 23qs, 25acgjlqr, 31ejl, 49k, 58e, 67ghijn, 71j, 73j, 74o, 75m, 78g, 85n, 86w, 91i, 96ckp, 98m, 99l, 102g, 116p, 118n, 121c, 122fk, 127r, 140o, 144h, 150g, 153f, 154kl, 157c, 158fi, 162e, 165e, 167l, 169j, 170lu, 171l, 172j, 173r, 176l, 180h, 181bcdfghs, 183cd, 184a, 186t, 195o, 197i, 199a, 200ik, 204o, 207h, 209d, 210c, 215g, 220m, 222j, 245fgh, 248i, 249d, 252g, 253f, 260dhkp, 261s, 265g, 266l, 269h, 270e, 271a, 273cdef, 275g, 278m, 282j, 285*d, 286bi, 287fz, 289m, 292d, 293abfilo, 294p, 302b, 305k, 306g, 307eh, 322e, 323jk, 326h, 327i, 332h, 337df, 339df, 340hik, 347h, 348cf, 349e, 350d, 352ac, 353a, 355b, 358l, 359e, 360aty, 361g, 371bef, 375d, 377cl, 381e, 384hi, 385j, 387f, 390ac, 391a, 392f, 393e, 396de, 398o, 403c, 404b, 406vwx, 407r, 408e, 409gj, 411h, 412o, 416h, 418d, 419dg, 421b, 425h, 427gk, 428g, 430g, 432d, 433b, 434a, 437j, 439d, 441e, 449aeg, 450e, 451i, 454e, 455aef, 456a, 457a, 464f, 467efh, 468n, 469dgop, 471j, 473di, 474s, 475k, 476bcdefghi, 478jlm, 479an, 480l, 482j, 484l, 485f, 487j, 490a, 491b, 493i, 495d, 496a, 497af, 498dgh, 499g, 500f, 502g, 503e, 504a, 505a, 506ehi, 507ag, 514bd, 515a, 516gi, 520h, 521e, 525bh, 526ac, 527g, 528eg, 529n, 531i, 532a, 533a, 540d, 545g, 547kp, 557f, 558i, 563h, 565ah, 566de, 568qr, 574d, 575e, 580g, 583g, 586k, 595i, 596m, 599f, 601a, 604s,

Wiosna Kościoła 66d, 90j, 172cgm, 188e, 370h, 519k, zob. Kościół, Odnowa,

Wniebowstąpienie 125r, 268c, 388g, 472h, 517j, zob. Jezus Chrystus,

Wniebowzięcie 81c, 107a, 206ai, 269aq, 290d, 292k, 312a, 330l, 331dg, 386a, 429i, 453g, 475a, 499ac, 524j,

Woda 45bc, 92b, 120d, 199f, 201ghi, 285n, 330B, 348f, 403c, 445h, 462i, 478g, 483m, 488d, 490b, 491d, 538b, 539d, 541f, 542g, 569j, 591g, zob. Rzeka, Źródło,

Wojna, walki 99d, 145g, 219bc, 240hj, 252b, 255l, 256g, 269m, 273b, 280f, 281kn, 298c, 301g, 304b, 320g, 325g, 326e, 336j, 349i, 351b, 370f, 380j, 396h, 404f, 405A, 411b, 423i, 425bc, 439e, 440d, 441h, 445i, 449d, 463f, 464ck, 465cf, 473e, 477i, 485ei, 486q, 489g, 492d, 495c, 498i, 502d, 503c, 507d, 508h, 525g, 528g, 529e, 533m, 535c, 537d, 542j, 544j, 545e, 546e, 547i, 549di, 551i, 574g, 580b, 583j, 604f,

Wola Boga 71ik, 81a, 94bd, 98gmp, 101l, 109o, 109p, 120i, 124ikp, 137e, 150c, 151dn, 163g, 169cdefiq, 173dghi, 174d, 177c, 185em, 193cd, 195t, 196adlou, 208g, 213i, 223abcghjk, 237j, 243f, 253b, 256c, 260fh, 261h, 262q, 287m, 288f, 299bde, 303fik, 305d, 308ab, 315b, 321bcdefgijk, 334d, 335efg, 344b, 345eg, 347h, 358n, 369d, 377j, 378e, 383c, 393c, 396de, 398r, 400dn, 402b, 405f, 412fq, 413f, 417a, 432c, 436e, 441bc, 444bo, 453d, 459p, 460f, 470dk, 472j, 482g, 486e, 487c, 500e, 503c, 505e, 511b, 514c, 516h, 518k, 522d, 533e, 536d, 537c, 548c, 564b, 578f, 580e, zob. Spełnianie woli Boga i Maryi,

Wolność, wolny 125k, 211e, 239c, 301j, 305s, 350h, 364d, 375e, 390c, 407o, 412d, 455e, 460d, 466f, 470m, 471h, 493e, 502d, 522e, 559q, 536bg, 541f, 548d, 559q, 562r, 564a, 569l, 575e, 577im, 579c, 574e, 577g, 579d, 595h, zob. Oderwanie, Zniewolenie, Wyzwolenie,

Wódz 5eh, 108efjC, 126d, 178l, 179dp, 202b, 215a, 232i, 233b, 237h, 245a, 248al, 254hi, 267q, 268k, 274s, 275r, 276ej, 297j, 314a, 317g, 336ab, 341f, 390h, 409a, 410o, 413a, 452d, 458a, 483d, 556e, zob. Walka, Zwycięstwo,

Wróg 150n, 166h, 179p, 181k, 200c, 207f, 402c, 408g, 410e, 438g, 452d, 482c, 513d, zob. Szatan,

Wspólnota zob. Braterstwo, Miłość do bliźnich, Świętych obcowanie,

Współczucie 97c, 266m, 270a, 283oq, 284d, 322c, 345c, 348f, 349k, 400a,

Współodkupicielka, współodkupienie 44e, 171p, 201fn, 203agil, 291e, 334gi, 362bd, 432abcgh, 533d, 591j, 598m, zob. Odkupiciel, Odkupienie,

Współżycie seksualne 405m, 412d, 412m, zob. Nieczystość, seks,

Wstawiennictwo, wstawienniczy 66e, 129b, 159g, 218g, 223d, 235a, 296k, 360u, 377f, 413d, 440a, 476g, 481f, 530d, 540b, 553e, 565j, 576d, 586ace, 594h, 604w, zob. Modlitwa,

Wybór 5acg, 11c, 19a, 28hk, 29beh, 39c, 46g, 51b, 52i, 55d, 72f, 73a, 74m, 75o, 80a, 83ab, 86a, 87c, 88ev, 89c, 91c, 94ek, 102l, 104k, 109c, 113n, 114c, 127p, 128d, 137b, 156s, 162g, 187e, 190e, 204gh, 207c, 225d, 237f, 243a, 270i, 280e, 295f, 297ij, 298e, 312d, 357w, 363e, 364a, 381hic, 386b, 399d, 414g, 427c, 432a, 437m, 438fg, 451a, 460d, 483cd, 490b, 491c, 495f, 497j, 510a, 515ad, 517b, 552d, 561cn, 587ehi, 588g, 593j, 594a, 598m, 603ac, 604jm,

Wynagrodzenie, zadośćuczynienie 14b, 75jkm, 92a, 101l, 102f, 103hj, 115h, 119q, 127s, 136j, 141q, 156o, 164o, 165l, 167p, 180bcfghij, 185p, 186p, 193n, 196s, 217l, 218g, 219g, 223d, 233j, 239de, 251fg, 256hkl, 260p, 267k, 271c, 273f, 281i, 282m, 288k, 290hi, 294cp, 295b, 301n, 303j, 304a, 306dl, 309egi, 316b, 319eg, 327u, 330adnvD, 332h, 334ik, 354af, 355c, 356f, 360befquzD, 362j, 371ef, 374j, 377gl, 379bfh, 387l, 396bfglm, 404k, 406rv, 412p, 418b, 419b, 421l, 427j, 437c, 439d, 440ah, 443v, 457g, 460d, 463fh, 468n, 473j, 487k, 490d, 496g, 509k, 515d, 519e, 532g, 540b, 544g, 551q, 553e, 555k, 569h, 570c, 576cd, 580c, 586abjkln, 594h, zob. Modlitwa,

Wypoczynek 7c, 21a, 30d, 50a, 75aq, 107u, 146b, 149aj, 159a, 180i, 205a, 232g, 345c, 350dgi, 379e, 443s, 446a, 481bm, 504f,

Wyszydzanie, szyderstwo, kpiny 10l, 17k, 23h, 31h, 87fh, 124o, 197g, 208d, 273d, 413f, 464f, zob. Wyśmianie,

Wyśmianie, ośmieszenie 10m, 29n, 96o, 148t, 167m, 349f, 360k, 362f, 384f, 403c, 527f, zob. Wyszydzanie,

Wytrwałość, wytrwały, wytrwać 25m, 106k, 130i, 184h, 195k, 208c, 243h, 249d, 273f, 277e, 286ai, 289m, 292d, 293e, 296j, 309d, 310f, 318g, 347c, 381e, 396d, 404a, 409hijklmno, 446b, 454f, 460e, 476e, 478lm, 485eg, 487e, 498h, 502h, 504a, 506c, 514d, zob. Cierpliwość,

Wyzwolenie, wyzwolony, wyzwolić 21o, 113g, 172fp, 274p, 293o, 327u, 365g, 366f, 375d, 387p, 400l, 418e, 431j, 443x, 454c, 455c, 456d, 457d, 461f, 464adgn, 466e, 467e, 470o, 471k, 475al, 478dehj, 479gp, 480h, 482fj, 483q, 493di, 513h, 518f, 525h, 537c, 544c, 577a, 578f, 580b, 584c, 592d, 600d, zob. Oderwanie, Zniewolenie,